Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

State Responsibility for Complicity in Genocide: The Requirement of Mens Rea

Josefsson, Erika LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att analysera statsansvar för folkmord, och gör detta mer specifikt genom att undersöka frågan om ansvar för medhjälp till folkmord samt mens rea elementet i folkmordsdefinitionen.

År 2007 meddelade ICJ sin dom i the Genocide case, där en av de centrala frågorna för domstolen var ifall en stat kunde hållas ansvarig för folkmord under Folkmordskonventionen. ICJ konstaterade att konventionen ålade en förpliktelse på stater att inte begå folkmord, och således att en överträdelse av förbudet kunde resultera i statsansvar. Vidare uppstod frågan hur det mentala elementet av specialuppsåtet att ’helt eller delvis förinta en skyddad folkgrupp’ skulle förstås i termer av statsansvar. Domstolen förlitade sig på den... (More)
Denna uppsats syftar till att analysera statsansvar för folkmord, och gör detta mer specifikt genom att undersöka frågan om ansvar för medhjälp till folkmord samt mens rea elementet i folkmordsdefinitionen.

År 2007 meddelade ICJ sin dom i the Genocide case, där en av de centrala frågorna för domstolen var ifall en stat kunde hållas ansvarig för folkmord under Folkmordskonventionen. ICJ konstaterade att konventionen ålade en förpliktelse på stater att inte begå folkmord, och således att en överträdelse av förbudet kunde resultera i statsansvar. Vidare uppstod frågan hur det mentala elementet av specialuppsåtet att ’helt eller delvis förinta en skyddad folkgrupp’ skulle förstås i termer av statsansvar. Domstolen förlitade sig på den straffrättsliga bedömningen gjord av ICTY för att undersöka ifall specialuppsåtet var närvarande, och vidare ifall det kunde tillskrivas en stat. Dessutom, medan ICJ undersökte ansvaret för medhjälp till folkmord, ställdes domstolen inför frågan, som den undvek att besvara, vilken nivån av mens rea som krävs för medhjälp till folkmord. Detta har resulterat i att det är fortsatt oklart under internationell rätt om en medhjälpare till folkmord behöver besitta specialuppsåtet för att hållas ansvarig.

Den här uppsatsen analyserar hur specialuppsåtet för folkmord hos en person, vars handlingar är hänförbara till en stat, påverkar statsansvaret för folkmord för den staten. Den fokuserar på domen av ICJ och argumenterar för att under den tolkning av internationell rätt som fastställts av domstolen, så är avsikten hos en individuell förövare avgörande för att etablera statsansvar, detta på grund av det nära förhållandet med individuellt straffrättsligt ansvar. Följaktligen så kommer nivån av mens rea som ställs upp för ansvar för medhjälp till folkmord påverka möjligheten att hålla en stat ansvarig för folkmord. (Less)
Abstract
This thesis seeks to analyze the international responsibility of states for genocide, and more particularly does so by looking closer at complicity in genocide and the mens rea element of the definition.

In 2007 the ICJ rendered its judgment in the Genocide case, where one of the key issues before the Court was whether a state could be held responsible for genocide under the Genocide Convention. The ICJ asserted that the Convention imposed an obligation on states to not commit genocide, and accordingly, that a breach of that obligation could be attributed to a state and thus result in the international responsibility of the state. This resulted in the question of how the mental element of genocidal intent, the mens rea of the crime,... (More)
This thesis seeks to analyze the international responsibility of states for genocide, and more particularly does so by looking closer at complicity in genocide and the mens rea element of the definition.

In 2007 the ICJ rendered its judgment in the Genocide case, where one of the key issues before the Court was whether a state could be held responsible for genocide under the Genocide Convention. The ICJ asserted that the Convention imposed an obligation on states to not commit genocide, and accordingly, that a breach of that obligation could be attributed to a state and thus result in the international responsibility of the state. This resulted in the question of how the mental element of genocidal intent, the mens rea of the crime, was to be understood in the law of state responsibility. The ICJ based itself upon the criminal proceedings of the ICTY in order to evaluate the presence of genocidal intent, and consequently, possibly ascribe it to the state. Additionally, while examining state complicity in genocide, the Court was faced with the issue of the mens rea requirement for complicity, which it however did not pronounce upon. Thus, it remains unsettled under international law what degree of genocidal intent is required for complicity in genocide.

This thesis takes the approach of analyzing how the genocidal intent of an individual perpetrator, whose acts are attributable to a state, affects the responsibility of that state for genocide. It analyzes the judgment of the ICJ and argues that under the current jurisprudence of the Court, the mental state of an individual is decisive in establishing state responsibility, due to the close relationship between individual criminal liability and state responsibility. Accordingly, the degree of mens rea required of an accomplice, will in turn affect the possibility of holding a state responsible for complicity in genocide. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefsson, Erika LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
public international law, international criminal law, state responsibility, genocide, genocide convention, genocidal intent, the mental element
language
English
id
9045464
date added to LUP
2021-06-29 16:42:59
date last changed
2021-06-29 16:42:59
@misc{9045464,
 abstract   = {{This thesis seeks to analyze the international responsibility of states for genocide, and more particularly does so by looking closer at complicity in genocide and the mens rea element of the definition. 

In 2007 the ICJ rendered its judgment in the Genocide case, where one of the key issues before the Court was whether a state could be held responsible for genocide under the Genocide Convention. The ICJ asserted that the Convention imposed an obligation on states to not commit genocide, and accordingly, that a breach of that obligation could be attributed to a state and thus result in the international responsibility of the state. This resulted in the question of how the mental element of genocidal intent, the mens rea of the crime, was to be understood in the law of state responsibility. The ICJ based itself upon the criminal proceedings of the ICTY in order to evaluate the presence of genocidal intent, and consequently, possibly ascribe it to the state. Additionally, while examining state complicity in genocide, the Court was faced with the issue of the mens rea requirement for complicity, which it however did not pronounce upon. Thus, it remains unsettled under international law what degree of genocidal intent is required for complicity in genocide.

This thesis takes the approach of analyzing how the genocidal intent of an individual perpetrator, whose acts are attributable to a state, affects the responsibility of that state for genocide. It analyzes the judgment of the ICJ and argues that under the current jurisprudence of the Court, the mental state of an individual is decisive in establishing state responsibility, due to the close relationship between individual criminal liability and state responsibility. Accordingly, the degree of mens rea required of an accomplice, will in turn affect the possibility of holding a state responsible for complicity in genocide.}},
 author    = {{Josefsson, Erika}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{State Responsibility for Complicity in Genocide: The Requirement of Mens Rea}},
 year     = {{2021}},
}