Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsmanipulation eller ej, det är frågan - En undersökning av Finansinspektionens tillämpning av förbudet mot marknadsmanipulation

le Calvé, Victor LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under 2020 ökade aktiesparandet bland privatpersoner i Sverige. Investeringsbeslut grundar sig i den information som finns tillgänglig på marknaden. För att säkerställa att den information som förmedlas till marknaden är korrekt och inte vilseleder marknaden finns ett förbud mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen. Uppsatsen syftar till att klargöra rekvisiten för marknadsmanipulation samt hur förbudet tillämpas i Sverige.

Uppsatsens utredning har kommit fram till att förbudet består av två objektiva rekvisit samt ett eventuellt subjektivt rekvisit. Det första objektiva rekvisit ställer krav på desinformation. Desinformationen sprids genom olika aktiviteter som kan delas upp i verbala samt icke-verbala.

Det andra... (More)
Under 2020 ökade aktiesparandet bland privatpersoner i Sverige. Investeringsbeslut grundar sig i den information som finns tillgänglig på marknaden. För att säkerställa att den information som förmedlas till marknaden är korrekt och inte vilseleder marknaden finns ett förbud mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen. Uppsatsen syftar till att klargöra rekvisiten för marknadsmanipulation samt hur förbudet tillämpas i Sverige.

Uppsatsens utredning har kommit fram till att förbudet består av två objektiva rekvisit samt ett eventuellt subjektivt rekvisit. Det första objektiva rekvisit ställer krav på desinformation. Desinformationen sprids genom olika aktiviteter som kan delas upp i verbala samt icke-verbala.

Det andra objektiva rekvisitet ställer krav på att desinformationen ska ha påverkat eller riskerat att påverka tillgången, efterfrågan eller priset för det avsedda värdepappret. Bedömningen varierar beroende på om desinformationen sprids via verbala eller icke-verbala aktiviteter.

Det subjektiva rekvisitet gäller endast verbal manipulation och kan uppfyllas redan i det första objektiva rekvisitet, varför det anges som eventuellt.

I Sverige tillämpas förbudet huvudsakligen genom administrativa sanktioner förelagda av Finansinspektionen. Finansinspektionens uppdrag är att skydda konsumenter på finansmarknaden. Trots detta är en majoritet av förelagda sanktioner riktade mot konsumenter. (Less)
Abstract
In 2020 the financial market saw an influx of investments from Swedish households. The decision to invest is based on the information available to the market. To ensure the investors are not deceived by false information, certain activities are prohibited under the market abuse regulations (MAR). The essay aims to clarify what market manipulation is and how infringements are imposed by the Swedish authorities.

The essay concludes that the regulation against market manipulation consists of two objective, and possibly one subjective, necessary conditions. The first objective necessary condition is the dissemination of misinformation. Disinformation is spread by activities which can be divided into both verbal and non-verbal activities.
... (More)
In 2020 the financial market saw an influx of investments from Swedish households. The decision to invest is based on the information available to the market. To ensure the investors are not deceived by false information, certain activities are prohibited under the market abuse regulations (MAR). The essay aims to clarify what market manipulation is and how infringements are imposed by the Swedish authorities.

The essay concludes that the regulation against market manipulation consists of two objective, and possibly one subjective, necessary conditions. The first objective necessary condition is the dissemination of misinformation. Disinformation is spread by activities which can be divided into both verbal and non-verbal activities.

The second necessary condition is that the misinformation resulted in, or was likely to result in, the change of supply, demand or price of the considered financial instrument. This condition requires an assessment which varies based on the form of the misinformation.

For administrive sanctions the subjective necessary condition applies only for activities in which the misinformation is spread verbually. Nonetheless, this condition could be fulfilled during the first objective necessary condition.

In Sweden, most cases of market manipulation are penalized by administrative sanctions imposed by the National Competent Authority (NCA), which is Finansinspektionen. Their aim is to protect smaller investors, however, smaller investors are the ones being subject to the vast majority of the sanctions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
le Calvé, Victor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättsekonomi (en. law and economics), företagsekonomi, förmögenhetsrätt, associationsrätt, finansrätt (en. fiscal law)
language
Swedish
id
9045532
date added to LUP
2021-06-29 16:41:32
date last changed
2021-06-29 16:41:32
@misc{9045532,
 abstract   = {{In 2020 the financial market saw an influx of investments from Swedish households. The decision to invest is based on the information available to the market. To ensure the investors are not deceived by false information, certain activities are prohibited under the market abuse regulations (MAR). The essay aims to clarify what market manipulation is and how infringements are imposed by the Swedish authorities. 

The essay concludes that the regulation against market manipulation consists of two objective, and possibly one subjective, necessary conditions. The first objective necessary condition is the dissemination of misinformation. Disinformation is spread by activities which can be divided into both verbal and non-verbal activities. 

The second necessary condition is that the misinformation resulted in, or was likely to result in, the change of supply, demand or price of the considered financial instrument. This condition requires an assessment which varies based on the form of the misinformation. 

For administrive sanctions the subjective necessary condition applies only for activities in which the misinformation is spread verbually. Nonetheless, this condition could be fulfilled during the first objective necessary condition.

In Sweden, most cases of market manipulation are penalized by administrative sanctions imposed by the National Competent Authority (NCA), which is Finansinspektionen. Their aim is to protect smaller investors, however, smaller investors are the ones being subject to the vast majority of the sanctions.}},
 author    = {{le Calvé, Victor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Marknadsmanipulation eller ej, det är frågan - En undersökning av Finansinspektionens tillämpning av förbudet mot marknadsmanipulation}},
 year     = {{2021}},
}