Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är pennan mäktigare än svärdet? En analys av journalisters folkrättsliga skydd i väpnade konflikter

Fritzon, Isak LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka det skydd som erbjuds journalister i väpnade konflikter enligt IHLs reglering. Uppsatsen kommer att utforska IHLs rättsliga instrument och judiciella avgöranden för att fastställa gällande rätt. Utöver det kommer uppsatsen granska och kritisera svagheterna i journalisters skydd. Slutligen kommer uppsatsen att analysera presenterade förslag för på förbättring av skyddet för journalister. Slutsatsen är att det nuvarande skyddet för journalister är starkt och att efterlevnaden av regleringen är ett av de största hoten mot journalister. Det bästa sättet att förbättra skyddet är att införa en särskild skyddsstatus för journalister, likt den status som humanitär hjälppersonal erhåller i väpnade... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka det skydd som erbjuds journalister i väpnade konflikter enligt IHLs reglering. Uppsatsen kommer att utforska IHLs rättsliga instrument och judiciella avgöranden för att fastställa gällande rätt. Utöver det kommer uppsatsen granska och kritisera svagheterna i journalisters skydd. Slutligen kommer uppsatsen att analysera presenterade förslag för på förbättring av skyddet för journalister. Slutsatsen är att det nuvarande skyddet för journalister är starkt och att efterlevnaden av regleringen är ett av de största hoten mot journalister. Det bästa sättet att förbättra skyddet är att införa en särskild skyddsstatus för journalister, likt den status som humanitär hjälppersonal erhåller i väpnade konflikter. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to examine the protection afforded to journalists in armed conflict under IHL. The essay will explore IHLs legal instruments and juridical precedent in order to establish the current regulation. Furthermore, it will scrutinize and review weaknesses in the protection afforded to journalists. Lastly the essay will analyze presented proposals to enhance the protection of journalists in armed conflict. The essay concludes that the current protection is strong and that compliance with the law is one of the biggest threat against journalists. The best way to enhance the protection would be to introduce a special protective status for journalists, similar to the status afforded to humanitarian personnel in armed... (More)
The purpose of this essay is to examine the protection afforded to journalists in armed conflict under IHL. The essay will explore IHLs legal instruments and juridical precedent in order to establish the current regulation. Furthermore, it will scrutinize and review weaknesses in the protection afforded to journalists. Lastly the essay will analyze presented proposals to enhance the protection of journalists in armed conflict. The essay concludes that the current protection is strong and that compliance with the law is one of the biggest threat against journalists. The best way to enhance the protection would be to introduce a special protective status for journalists, similar to the status afforded to humanitarian personnel in armed conflicts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fritzon, Isak LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, IHL, Journalister, Krigskorrespondenter, Skydd, IAC, NIAC, Väpnad konflikt.
language
Swedish
id
9045580
date added to LUP
2021-06-29 16:46:50
date last changed
2021-06-29 16:46:50
@misc{9045580,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to examine the protection afforded to journalists in armed conflict under IHL. The essay will explore IHLs legal instruments and juridical precedent in order to establish the current regulation. Furthermore, it will scrutinize and review weaknesses in the protection afforded to journalists. Lastly the essay will analyze presented proposals to enhance the protection of journalists in armed conflict. The essay concludes that the current protection is strong and that compliance with the law is one of the biggest threat against journalists. The best way to enhance the protection would be to introduce a special protective status for journalists, similar to the status afforded to humanitarian personnel in armed conflicts.}},
 author    = {{Fritzon, Isak}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är pennan mäktigare än svärdet? En analys av journalisters folkrättsliga skydd i väpnade konflikter}},
 year     = {{2021}},
}