Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Yttrandefrihet i arbetslivet – Om gränserna för privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare

Jönsson, Nellie LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The right to criticize one’s employer within the private sector was established by the Labour Court in the early 1980s. Since then, significant changes have taken place in society. Internet and social media have made it possible for employees to express and impart their opinions and thoughts to a large audience. Furthermore, human rights have gained an increasing impact on the employer-employee relationship.

The purpose of this thesis is to investigate the boundaries of the right to publicly criticize one’s employer within the private sector. The thesis is based on the formal dogmatic approach. The following question is asked: When does the employee’s critique of their employer constitute factual reason for termination within the... (More)
The right to criticize one’s employer within the private sector was established by the Labour Court in the early 1980s. Since then, significant changes have taken place in society. Internet and social media have made it possible for employees to express and impart their opinions and thoughts to a large audience. Furthermore, human rights have gained an increasing impact on the employer-employee relationship.

The purpose of this thesis is to investigate the boundaries of the right to publicly criticize one’s employer within the private sector. The thesis is based on the formal dogmatic approach. The following question is asked: When does the employee’s critique of their employer constitute factual reason for termination within the private sector?

The employment contract imposes an obligation on the employee to be loyal to their employer. A breach of the duty of loyalty may entitle the employer to terminate the employee. According to case law by the Labour Court and the European Convention, the employee has a relatively wide scope to criticize their employer. The investigation of case law indicates that it is not possible to give a definitive answer as to at what point the employee’s critique of their employer constitutes factual reason for termination. Various circumstances are to be taken into consideration and weighed against each other in individual cases. The more detailed meaning and scope of the right to criticize may thus differ from case to case. Furthermore, technological developments and the impact of human rights on the private employee’s right to criticize are unclear. However, there are tendencies that indicate the increasing impact of human rights in the field. (Less)
Abstract (Swedish)
Den privatanställda arbetstagarens rätt att kritisera sin arbetsgivare etablerades inom arbetsrätten i början av 1980-talet genom Arbetsdomstolens rättspraxis. Sedan dess har det skett stora förändringar i samhället. Internet och sociala medier gjort det möjligt för anställda att fritt uttrycka och förmedla sina tankar och åsikter inför en stor publik. Därutöver har mänskliga rättigheter fått allt större betydelse för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Syftet med uppsatsen är att utreda gränserna för den privatanställda arbetstagarens rätt att offentligt kritisera sin arbetsgivare. Uppsatsen utgår från en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt på området. För att uppnå syftet med uppsatsen besvaras följande... (More)
Den privatanställda arbetstagarens rätt att kritisera sin arbetsgivare etablerades inom arbetsrätten i början av 1980-talet genom Arbetsdomstolens rättspraxis. Sedan dess har det skett stora förändringar i samhället. Internet och sociala medier gjort det möjligt för anställda att fritt uttrycka och förmedla sina tankar och åsikter inför en stor publik. Därutöver har mänskliga rättigheter fått allt större betydelse för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Syftet med uppsatsen är att utreda gränserna för den privatanställda arbetstagarens rätt att offentligt kritisera sin arbetsgivare. Uppsatsen utgår från en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt på området. För att uppnå syftet med uppsatsen besvaras följande frågeställning: När utgör den privatanställda arbetstagarens kritik mot arbetsgivaren och dennes verksamhet saklig grund för uppsägning?

Anställningsavtalet ålägger arbetstagaren en plikt att vara lojal gentemot sin arbetsgivare. En överträdelse av lojalitetsplikten kan ge arbetsgivaren rätt att säga upp arbetstagaren. Arbetstagaren har emellertid en relativ vidsträckt rätt att kritisera arbetsgivaren. En sådan rättighet följer av Arbetsdomstolens rättspraxis och Europakonventionen. Utredningen av rättspraxis visar att det inte är möjligt att ge ett definitivt svar på när arbetstagarens kritik mot arbetsgivaren och dennes verksamhet utgör saklig grund för uppsägning. En rad olika omständigheter ska beaktas och vägas mot varandra i det enskilda fallet. Kritikrättens närmare innebörd och omfattning kan således skilja sig från fall till fall. Vidare framstår den tekniska utvecklingen och de mänskliga rättigheternas inverkan på den privatanställda arbetstagarens kritikrätt som inte helt klar. Det finns emellertid tendenser som tyder på att de mänskliga fri- och rättigheterna kommer få större inflytande på området framöver. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Nellie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, lojalitetsplikt, yttrandefrihet, kritikrätt
language
Swedish
id
9045674
date added to LUP
2021-06-29 16:42:49
date last changed
2021-06-29 16:42:49
@misc{9045674,
 abstract   = {{The right to criticize one’s employer within the private sector was established by the Labour Court in the early 1980s. Since then, significant changes have taken place in society. Internet and social media have made it possible for employees to express and impart their opinions and thoughts to a large audience. Furthermore, human rights have gained an increasing impact on the employer-employee relationship. 

The purpose of this thesis is to investigate the boundaries of the right to publicly criticize one’s employer within the private sector. The thesis is based on the formal dogmatic approach. The following question is asked: When does the employee’s critique of their employer constitute factual reason for termination within the private sector?

The employment contract imposes an obligation on the employee to be loyal to their employer. A breach of the duty of loyalty may entitle the employer to terminate the employee. According to case law by the Labour Court and the European Convention, the employee has a relatively wide scope to criticize their employer. The investigation of case law indicates that it is not possible to give a definitive answer as to at what point the employee’s critique of their employer constitutes factual reason for termination. Various circumstances are to be taken into consideration and weighed against each other in individual cases. The more detailed meaning and scope of the right to criticize may thus differ from case to case. Furthermore, technological developments and the impact of human rights on the private employee’s right to criticize are unclear. However, there are tendencies that indicate the increasing impact of human rights in the field.}},
 author    = {{Jönsson, Nellie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Yttrandefrihet i arbetslivet – Om gränserna för privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare}},
 year     = {{2021}},
}