Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anonyma vittnen – Hur långt kan lagstiftaren gå i kampen mot organiserad brottslighet?

Bengtsson, Emil LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Anonymous witness statements are legal in Norway and have been since 2001. Advocates for a similar system in Sweden believe a system with anonymous witness statements can be a counteract to organized crime and the lethal force that has increased during recent years. The problem is that anonymity for witnesses restricts the defendant’s rights to a fair trial, which is established in European Convention on Human Rights. The purpose of this essay has been to evaluate if there are legal conditions to establish a system with anonymous witness statements in Sweden, and how such a system should be regulated. A comparative examination of Norway’s system has been executed to see how their system is established and which measures have been taken to... (More)
Anonymous witness statements are legal in Norway and have been since 2001. Advocates for a similar system in Sweden believe a system with anonymous witness statements can be a counteract to organized crime and the lethal force that has increased during recent years. The problem is that anonymity for witnesses restricts the defendant’s rights to a fair trial, which is established in European Convention on Human Rights. The purpose of this essay has been to evaluate if there are legal conditions to establish a system with anonymous witness statements in Sweden, and how such a system should be regulated. A comparative examination of Norway’s system has been executed to see how their system is established and which measures have been taken to prevent a too far-reaching restriction in the rights of the defendant. Cases from European Court of Human Rights show that their view on anonymous witness statements has become more liberal during recent years. Because of these cases, it is possible for Sweden to introduce a system that grants anonymity for witnesses. The defendant is still entitled to the right to a fair trial, and for this to be possible countermeasures need to be introduced. Such countermeasures can exist by using a screen in the courtroom to enable the court to see the witness but at the same time protect the identity of the witness. A possibility to let the defense counsel or an independent person question the witness to examine its credibility can be done if they are aware of the identity of the witness. Anonymity during preliminary investigations can be used to obtain new evidence that can be used at trial. From the defendants point of view this is a possibility which is less infringing on their rights. (Less)
Abstract (Swedish)
Anonyma vittnesmål i brottmål har varit tillåtet i Norge sedan år 2001. Ett sådant vittnesmål innebär att den tilltalades grundläggande rättigheter inskränks vilket framför allt avser rätten till en rättvis rättegång. Rättigheten stadgas bland annat i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), som har inkorporerats i svensk rätt och gäller som svensk lag. Anonyma vittnen förespråkas som en åtgärd för att motverka den organiserade brottslighet och det ökade dödliga våld som trappats upp i Sverige de senaste åren. Denna rättsvetenskapliga uppsats har syftat till att dels utreda huruvida det föreligger rättsliga möjligheter till att införa ett system med anonyma vittnen, men även... (More)
Anonyma vittnesmål i brottmål har varit tillåtet i Norge sedan år 2001. Ett sådant vittnesmål innebär att den tilltalades grundläggande rättigheter inskränks vilket framför allt avser rätten till en rättvis rättegång. Rättigheten stadgas bland annat i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), som har inkorporerats i svensk rätt och gäller som svensk lag. Anonyma vittnen förespråkas som en åtgärd för att motverka den organiserade brottslighet och det ökade dödliga våld som trappats upp i Sverige de senaste åren. Denna rättsvetenskapliga uppsats har syftat till att dels utreda huruvida det föreligger rättsliga möjligheter till att införa ett system med anonyma vittnen, men även vilka motåtgärder som behöver vidtas för att en reglering ska vara förenlig med gällande rätt. För att göra detta har en rättsdogmatisk metod tillämpats som även inkluderat en komparativ undersökning kring Norges system med anonyma vittnen. Den komparativa undersökningen utredde dels Norges lagstiftning, men även de invändningar och underlag samt bemötande som norska remissinstanser gav. Europadomstolens praxis som ger vägledning till vad som är förenligt med artikel 6 EKMR visar att de med tidens gång blivit allt mer tillmötesgående gällande anonyma vittnen. Det är också till följd av denna praxis som det föreligger rättsliga förutsättningar för att kunna införa ett system med anonyma vittnen i Sverige. För att det ska vara utförbart behöver motåtgärder vidtas så att systemet är förenligt med gällande rätt. Sådana åtgärder kan bestå i att försvararen eller en fristående person är medveten om vittnets identitet så hen kan motförhöra vittnet, användandet av en skärm i rättegångssalen så att den demokratiska insynen i den rättsliga processen bevaras, eller att anonymitet bara används under förundersökningen för att underlätta framtagandet av andra bevis som kan användas och samtidigt inte inskränker grundläggande rättigheter i lika stor utsträckning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Emil LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, Straffrätt, Anonyma vittnen, Rättssäkerhet
language
Swedish
id
9045683
date added to LUP
2021-06-29 16:50:14
date last changed
2021-06-29 16:50:14
@misc{9045683,
 abstract   = {{Anonymous witness statements are legal in Norway and have been since 2001. Advocates for a similar system in Sweden believe a system with anonymous witness statements can be a counteract to organized crime and the lethal force that has increased during recent years. The problem is that anonymity for witnesses restricts the defendant’s rights to a fair trial, which is established in European Convention on Human Rights. The purpose of this essay has been to evaluate if there are legal conditions to establish a system with anonymous witness statements in Sweden, and how such a system should be regulated. A comparative examination of Norway’s system has been executed to see how their system is established and which measures have been taken to prevent a too far-reaching restriction in the rights of the defendant. Cases from European Court of Human Rights show that their view on anonymous witness statements has become more liberal during recent years. Because of these cases, it is possible for Sweden to introduce a system that grants anonymity for witnesses. The defendant is still entitled to the right to a fair trial, and for this to be possible countermeasures need to be introduced. Such countermeasures can exist by using a screen in the courtroom to enable the court to see the witness but at the same time protect the identity of the witness. A possibility to let the defense counsel or an independent person question the witness to examine its credibility can be done if they are aware of the identity of the witness. Anonymity during preliminary investigations can be used to obtain new evidence that can be used at trial. From the defendants point of view this is a possibility which is less infringing on their rights.}},
 author    = {{Bengtsson, Emil}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Anonyma vittnen – Hur långt kan lagstiftaren gå i kampen mot organiserad brottslighet?}},
 year     = {{2021}},
}