Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsföring som berättigat intresse - Intresseavvägning enligt artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen som laglig grund för riktad marknadsföring

Sedvall, Fredrik LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Digitaliseringen har medfört en revolution av marknadsföringsindustrin där personuppgifter kommit att utgöra en värdefull tillgång. Avancerad automatisk kartläggning och bearbetning av personuppgifter har gjort det möjligt för näringsidkare att skapa träffsäker riktad marknadsföring. Denna typ av personuppgiftsbehandling riskerar emellertid att kränka den enskildas rätt till integritet.

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen uppställer krav på laglig grund för behandling av personuppgifter i näringsverksamhet. En av dessa lagliga grunder är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f). Intresseavvägningen gör det möjligt för en personuppgiftsansvarig att visa på att denne besitter ett berättigat intresse för en... (More)
Digitaliseringen har medfört en revolution av marknadsföringsindustrin där personuppgifter kommit att utgöra en värdefull tillgång. Avancerad automatisk kartläggning och bearbetning av personuppgifter har gjort det möjligt för näringsidkare att skapa träffsäker riktad marknadsföring. Denna typ av personuppgiftsbehandling riskerar emellertid att kränka den enskildas rätt till integritet.

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen uppställer krav på laglig grund för behandling av personuppgifter i näringsverksamhet. En av dessa lagliga grunder är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f). Intresseavvägningen gör det möjligt för en personuppgiftsansvarig att visa på att denne besitter ett berättigat intresse för en personuppgiftsbehandling genom utförandet av ett avvägningstest mellan sina och den registrerades rättigheter och intressen. Uppsatsen undersöker under vilka omständigheter det är möjligt att grunda en personuppgiftsbehandling i syfte att rikta marknadsföring på artikel 6.1 f), samt om det föreligger några risker vid tillämpningen.

Uppsatsen konstaterar att intresseavvägningen ger upphov till en komplex bedömning som till följd av bristande rättslig vägledning riskerar leda till en rättsosäker tillämpning av artikeln. De viktigaste faktorerna som uppsatsen finner att en näringsidkare bör ta hänsyn till vid genomförandet av en intresseavvägning är personuppgifternas karaktär, omständigheterna kring insamlandet, samt att försiktighet bör vidtas vid behandling av registrerade som grupp. (Less)
Abstract
Digitalisation has brought a revolution of the marketing industry in which personal data has become a valuable asset. Advanced automatic mapping and processing of personal data has enabled companies to create accurate targeted marketing. However, this type of personal data processing risks violating the individual’s right to privacy.

On 25 May 2018 the General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force. The regulation sets requirements for companies to have a legal ground for processing personal data. Article 6.1 f) constitutes one of these legal grounds and enables data controllers to conduct a legitimate interest assessment in order to demonstrate the lawfulness of a processing. When conducting the interest assessment, the... (More)
Digitalisation has brought a revolution of the marketing industry in which personal data has become a valuable asset. Advanced automatic mapping and processing of personal data has enabled companies to create accurate targeted marketing. However, this type of personal data processing risks violating the individual’s right to privacy.

On 25 May 2018 the General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force. The regulation sets requirements for companies to have a legal ground for processing personal data. Article 6.1 f) constitutes one of these legal grounds and enables data controllers to conduct a legitimate interest assessment in order to demonstrate the lawfulness of a processing. When conducting the interest assessment, the data controller balances its interest against the rights and interests of the data subject. The essay examines under what circumstances it is possible for a company to base a processing of personal data on article 6.1 f) with the purpose of creating targeted marketing, and if it causes any risks.

The essay finds that article 6.1 f) gives rise to a complex assessment which, due to deficient legal guidelines, risks resulting in arbitrary enforcement. The most important factors for a data controller to take into account when performing a legitimate interest assessment is the nature of the personal data being processed, the circumstances under which the data has been collected, as well as to be cautious with treating data subjects as a group. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sedvall, Fredrik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, IT-rätt, marknadsrätt, dataskyddsförordningen, GDPR, intresseavvägning
language
Swedish
id
9045703
date added to LUP
2021-06-29 16:35:58
date last changed
2021-06-29 16:35:58
@misc{9045703,
 abstract   = {{Digitalisation has brought a revolution of the marketing industry in which personal data has become a valuable asset. Advanced automatic mapping and processing of personal data has enabled companies to create accurate targeted marketing. However, this type of personal data processing risks violating the individual’s right to privacy. 

On 25 May 2018 the General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force. The regulation sets requirements for companies to have a legal ground for processing personal data. Article 6.1 f) constitutes one of these legal grounds and enables data controllers to conduct a legitimate interest assessment in order to demonstrate the lawfulness of a processing. When conducting the interest assessment, the data controller balances its interest against the rights and interests of the data subject. The essay examines under what circumstances it is possible for a company to base a processing of personal data on article 6.1 f) with the purpose of creating targeted marketing, and if it causes any risks. 

The essay finds that article 6.1 f) gives rise to a complex assessment which, due to deficient legal guidelines, risks resulting in arbitrary enforcement. The most important factors for a data controller to take into account when performing a legitimate interest assessment is the nature of the personal data being processed, the circumstances under which the data has been collected, as well as to be cautious with treating data subjects as a group.}},
 author    = {{Sedvall, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Marknadsföring som berättigat intresse - Intresseavvägning enligt artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen som laglig grund för riktad marknadsföring}},
 year     = {{2021}},
}