Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sexuella handlingar mot barn över internet - En utredning av det straffrättsliga skyddet med fokus på den sexuella handlingen och ett eventuellt närvarokrav

Rabe, Ebba LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Internet and the digital development have positive as well as negative consequences. Today we can easily find information and share experiences with each other, but at the same time, new ways for offenders to reach victims of crime, are created. Children under the age of 15 shall obtain an absolute protection against sexual acts and current law should express this. This essay aims to investigate the criminal law protection for children in Sweden against sexual acts online. For this, a legal dogmatic method is used. To answer the purpose of the essay the regulation of virtual abuse and the term sexual act as well as a potential requirement for a certain presence of the offender and how this is interpreted in the courts, are investigated.
... (More)
Internet and the digital development have positive as well as negative consequences. Today we can easily find information and share experiences with each other, but at the same time, new ways for offenders to reach victims of crime, are created. Children under the age of 15 shall obtain an absolute protection against sexual acts and current law should express this. This essay aims to investigate the criminal law protection for children in Sweden against sexual acts online. For this, a legal dogmatic method is used. To answer the purpose of the essay the regulation of virtual abuse and the term sexual act as well as a potential requirement for a certain presence of the offender and how this is interpreted in the courts, are investigated.

Sexual offences are no longer looked at as self-inflicted crimes. It is now possible to commit a sexual offence at a distance, for example via the internet. To perform a sexual act with a child is punishable according to the provisions on rape of a child, sexual exploitation of a child and sexual assault of a child, found in Chapter 6, Section 4-6 of the Swedish Penal Code. To induce a child to commit a sexual act on themselves is a criminal act under the provision on sexual assault of a child, which was clarified in NJA 2015 s. 501. However, this is not the case if the offender receives the recorded material afterwards. According to the principle of legality, this act does not meet the requirements to perform a sexual act with a child. There is thus a requirement for the presence of the offender, which was established in NJA 2018 s. 1103.

This requirement has been interpreted in different ways by the courts, based on how much time passed between the act and when the offender receive the material. There are indications from the judicial system that a different assessment would have been desirable and there may be room in the legislative history for a different assessment than in NJA 2018 s. 1103. Similar cases are judged differently, which can be considered unpredictable and not legally secure. There is a need for further research and clarification. (Less)
Abstract (Swedish)
Internet och den digitala utvecklingen medför positiva såväl som negativa konsekvenser. Samtidigt som vi på ett enkelt sätt kan ta del av information och dela upplevelser med varandra skapas även nya sätt för förövare att nå brottsoffer. Barn under 15 år ska erhålla ett absolut skydd mot sexuella handlingar och gällande rätt bör gå hand i hand med denna tanke. Denna uppsats syftar därför till att utreda det straffrättsliga skyddet för barn i Sverige mot sexuella handlingar över internet. I arbetet används en rättsdogmatisk metod. För att besvara syftet utreds regleringen om virtuella övergrepp samt uttrycket sexuell handling. Dessutom undersöks huruvida det föreligger ett krav på viss närvaro av gärningspersonen och hur det tolkats av... (More)
Internet och den digitala utvecklingen medför positiva såväl som negativa konsekvenser. Samtidigt som vi på ett enkelt sätt kan ta del av information och dela upplevelser med varandra skapas även nya sätt för förövare att nå brottsoffer. Barn under 15 år ska erhålla ett absolut skydd mot sexuella handlingar och gällande rätt bör gå hand i hand med denna tanke. Denna uppsats syftar därför till att utreda det straffrättsliga skyddet för barn i Sverige mot sexuella handlingar över internet. I arbetet används en rättsdogmatisk metod. För att besvara syftet utreds regleringen om virtuella övergrepp samt uttrycket sexuell handling. Dessutom undersöks huruvida det föreligger ett krav på viss närvaro av gärningspersonen och hur det tolkats av domstolarna.

Sexualbrott är inte längre att anse som egenhändiga brott utan kan begås på distans, via exempelvis internet. Att genomföra en sexuell handling med ett barn är straffbelagt enligt bestämmelserna om våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 4-6 §§ brottsbalken. Att förmå ett barn att utföra en sexuell handling på sig själv är straffbart enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn, enligt NJA 2015 s. 501. Så är inte fallet om videosekvenser på en sådan handling skickas till gärningspersonen först i efterhand. Med hänsyn till legalitetsprincipen anses handlingen då inte uppfylla rekvisitet att genomföra en sexuell handling med ett barn. Det föreligger alltså ett visst krav på närvaro av gärnings-personen, vilket slogs fast i NJA 2018 s. 1103.

Kravet på närvaro har tolkats på olika sätt i praxis utifrån den tid som anses ha passerat mellan handling och då gärningspersonen tar del av materialet. Det finns indikationer från rättsväsendet att en annan bedömning hade varit önskvärd och det finns möjligtvis ett utrymme i förarbetena för en annan bedömning än i NJA 2018 s. 1103. Att liknande fall bedöms olika kan anses oförutsebart och inte särskilt rättssäkert. Det finns ett behov av ytterligare forskning och förtydliganden på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rabe, Ebba LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, sexualbrott, barn, internet, sexuell handling
language
Swedish
id
9045723
date added to LUP
2021-06-29 16:37:57
date last changed
2021-06-29 16:37:57
@misc{9045723,
 abstract   = {{Internet and the digital development have positive as well as negative consequences. Today we can easily find information and share experiences with each other, but at the same time, new ways for offenders to reach victims of crime, are created. Children under the age of 15 shall obtain an absolute protection against sexual acts and current law should express this. This essay aims to investigate the criminal law protection for children in Sweden against sexual acts online. For this, a legal dogmatic method is used. To answer the purpose of the essay the regulation of virtual abuse and the term sexual act as well as a potential requirement for a certain presence of the offender and how this is interpreted in the courts, are investigated. 

Sexual offences are no longer looked at as self-inflicted crimes. It is now possible to commit a sexual offence at a distance, for example via the internet. To perform a sexual act with a child is punishable according to the provisions on rape of a child, sexual exploitation of a child and sexual assault of a child, found in Chapter 6, Section 4-6 of the Swedish Penal Code. To induce a child to commit a sexual act on themselves is a criminal act under the provision on sexual assault of a child, which was clarified in NJA 2015 s. 501. However, this is not the case if the offender receives the recorded material afterwards. According to the principle of legality, this act does not meet the requirements to perform a sexual act with a child. There is thus a requirement for the presence of the offender, which was established in NJA 2018 s. 1103. 

This requirement has been interpreted in different ways by the courts, based on how much time passed between the act and when the offender receive the material. There are indications from the judicial system that a different assessment would have been desirable and there may be room in the legislative history for a different assessment than in NJA 2018 s. 1103. Similar cases are judged differently, which can be considered unpredictable and not legally secure. There is a need for further research and clarification.}},
 author    = {{Rabe, Ebba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sexuella handlingar mot barn över internet - En utredning av det straffrättsliga skyddet med fokus på den sexuella handlingen och ett eventuellt närvarokrav}},
 year     = {{2021}},
}