Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Surrogatmödraskap och barnets bästa - Om svensk reglering av surrogatmödraskap och dess förenlighet med barnkonventionen och principen om barnets bästa

Bolander, Ebba LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar att undersöka gällande rätt vid surrogatarrangemang samt att redogöra för principen om barnets bästa med fokus på barnkonventionen. Principen om barnets bästa är en allmän princip som förekommer inom svensk rätt och i barnkonventionen. Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär ett barn med avsikten att lämna det ifrån sig till efter barnets födsel.

Svensk rätt tillåter inte att surrogatarrangemang utförs inom sjukvården, men det är möjligt för svenska par eller ensamstående att använda sig av surrogatarrangemang som utförs i utlandet eller genom heminsemination. För dessa fall är saknar svensk rätt reglering, vilket kan leda till att de barn som tillkommer genom surrogatarrangemang försätts i en rättsligt osäker... (More)
Denna uppsats syftar att undersöka gällande rätt vid surrogatarrangemang samt att redogöra för principen om barnets bästa med fokus på barnkonventionen. Principen om barnets bästa är en allmän princip som förekommer inom svensk rätt och i barnkonventionen. Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär ett barn med avsikten att lämna det ifrån sig till efter barnets födsel.

Svensk rätt tillåter inte att surrogatarrangemang utförs inom sjukvården, men det är möjligt för svenska par eller ensamstående att använda sig av surrogatarrangemang som utförs i utlandet eller genom heminsemination. För dessa fall är saknar svensk rätt reglering, vilket kan leda till att de barn som tillkommer genom surrogatarrangemang försätts i en rättsligt osäker situation. Detta eftersom moderskapspresumtionen och regler om adoption kan hindra barnets tilltänkta föräldrar att få rättsligt föräldraskap när barnen kommer till Sverige. Frågan blir därmed om den svenska regleringen av surrogatmödraskap är förenligt med barnkonventionen och principen om barnets bästa.

Uppsatsen för en diskussion utifrån gällande rättsregler och barnkonventionens begrepp barnets bästa och kommer fram till att en ny utredning kring surrogatmödraskap kan vara påkallad. För att Sverige ska kunna fullgöra sin åtaganden enligt barnkonventionen är lagstiftning på området nödvändig, oavsett om lagstiftningen helt förbjuder surrogatmödraskap eller tillåter arrangemangen till fullo. (Less)
Abstract
This essay aims to examine applicable law in the case of surrogate arrangements and to explain the best interests of the child principle, focusing on the Convention on the Rights of the Child. The best interests of the child principle is a general principle which can be found both in Swedish legislation and in the Convention on the Rights of the Child. A surrogacy arrangement is when a woman carries a child with the intention of handing the child over to other parents once the child is born.

Swedish law does not allow surrogacy to be performed in the Swedish healthcare, but it is possible for Swedish couples or singles to use surrogate arrangements performed abroad or through insemination outside of healthcare. For these cases, Swedish... (More)
This essay aims to examine applicable law in the case of surrogate arrangements and to explain the best interests of the child principle, focusing on the Convention on the Rights of the Child. The best interests of the child principle is a general principle which can be found both in Swedish legislation and in the Convention on the Rights of the Child. A surrogacy arrangement is when a woman carries a child with the intention of handing the child over to other parents once the child is born.

Swedish law does not allow surrogacy to be performed in the Swedish healthcare, but it is possible for Swedish couples or singles to use surrogate arrangements performed abroad or through insemination outside of healthcare. For these cases, Swedish law lacks regulation, which can lead to the children who are born through surrogate arrangements being put in a legally uncertain situation. This is due to the presumption of maternity and laws on adoption which can prevent the child's intended parents from obtaining legal parenthood when the children arrive in Sweden. The question thus becomes whether the Swedish regulation of surrogacy is compatible with the Convention on the Rights of the Child and the best interests of the child principle.

The essay’s discussion is based on current Swedish law and the Convention on the Rights of the Child's best interests of the child principle and comes to the conclusion that a new survey on surrogacy can be called for. In order for Sweden to be able to fulfill its obligations under the Convention on the Rights of the Child, legislation in this area is necessary, regardless of whether the legislation prohibits surrogacy altogether or allows the arrangements in full. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolander, Ebba LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, surrogatmödraskap, surrogatarrangemang, barnets bästa, barnkonventionen, moderskapspresumtionen
language
Swedish
id
9045730
date added to LUP
2021-06-29 16:49:25
date last changed
2021-06-29 16:49:25
@misc{9045730,
 abstract   = {{This essay aims to examine applicable law in the case of surrogate arrangements and to explain the best interests of the child principle, focusing on the Convention on the Rights of the Child. The best interests of the child principle is a general principle which can be found both in Swedish legislation and in the Convention on the Rights of the Child. A surrogacy arrangement is when a woman carries a child with the intention of handing the child over to other parents once the child is born. 

Swedish law does not allow surrogacy to be performed in the Swedish healthcare, but it is possible for Swedish couples or singles to use surrogate arrangements performed abroad or through insemination outside of healthcare. For these cases, Swedish law lacks regulation, which can lead to the children who are born through surrogate arrangements being put in a legally uncertain situation. This is due to the presumption of maternity and laws on adoption which can prevent the child's intended parents from obtaining legal parenthood when the children arrive in Sweden. The question thus becomes whether the Swedish regulation of surrogacy is compatible with the Convention on the Rights of the Child and the best interests of the child principle.

The essay’s discussion is based on current Swedish law and the Convention on the Rights of the Child's best interests of the child principle and comes to the conclusion that a new survey on surrogacy can be called for. In order for Sweden to be able to fulfill its obligations under the Convention on the Rights of the Child, legislation in this area is necessary, regardless of whether the legislation prohibits surrogacy altogether or allows the arrangements in full.}},
 author    = {{Bolander, Ebba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Surrogatmödraskap och barnets bästa - Om svensk reglering av surrogatmödraskap och dess förenlighet med barnkonventionen och principen om barnets bästa}},
 year     = {{2021}},
}