Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Krigets dolda brott mot mänskligheten - En studie om kvinnors rättsliga skydd mot våldtäkter i väpnade konflikter med särskilt fokus på The Prosecutor v. Bosco Ntaganda

Tafic, Suana LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den 8 juli 2019 meddelade ICC en fällande dom mot kongolesiske befälhavaren Bosco Ntaganda som var åtalad för bland annat våldtäkt som brott mot mänskligheten. I mars 2021 fastställdes den överklagade domen av ICC:s appellationskammare och blev således den första i historien att döma en enskild individ till personligt ansvar för bland annat våldtäkt som brott mot mänskligheten.

Sexuellt våld i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett högaktuellt ämne inom folkrättsliga kretsar och har bland annat resulterat i grundandet av den permanenta internationella brottsmålsdomstol ICC år 2002.

Uppsatsens syftar till att lyfta fram rättsutvecklingen vad gäller synen på sexuellt våld i väpnade konflikter, mer specifikt våldtäkt, och... (More)
Den 8 juli 2019 meddelade ICC en fällande dom mot kongolesiske befälhavaren Bosco Ntaganda som var åtalad för bland annat våldtäkt som brott mot mänskligheten. I mars 2021 fastställdes den överklagade domen av ICC:s appellationskammare och blev således den första i historien att döma en enskild individ till personligt ansvar för bland annat våldtäkt som brott mot mänskligheten.

Sexuellt våld i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett högaktuellt ämne inom folkrättsliga kretsar och har bland annat resulterat i grundandet av den permanenta internationella brottsmålsdomstol ICC år 2002.

Uppsatsens syftar till att lyfta fram rättsutvecklingen vad gäller synen på sexuellt våld i väpnade konflikter, mer specifikt våldtäkt, och arbetet bakom ICC:s definition av brottet. Vidare ämnar uppsatsen utreda fallet Ntaganda, i syfte att undersöka rättsfallets betydelse för kvinnors rättsliga skydd mot sexuellt våld i väpnade konflikter.

Utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv analyseras kvinnors rättsliga skydd mot våldtäkter i väpnade konflikter från andra världskriget fram till ICC:s grundande. Uppsatsen påvisar att utvecklingen av våldtäktsdefinitionen har haft stort inflytande från ad hoc-tribunalernas rättspraxis under 1990-talet och att arbetet bakom ICC:s definitionen varit tidskrävande och omtvistligt. Vidare visar uppsatsen att brottselementen har orsakat och än idag orsakar meningsskiljaktigheter inom den internationella straffrätten och att fallet Ntaganda har betydelse för synliggörandet av sexuellt våld i väpnade konflikter. (Less)
Abstract
On 8 July 2019, ICC Trial Chamber VI found Congolese commander Bosco Ntaganda guilty for rape as a crime against humanity. In March 2021, the appealed verdict was upheld by the Appeals Chamber of the ICC, making it the first conviction in history to sentence someone as individually criminally responsible for rape as a crime against humanity.

Sexual violence in armed conflicts has been a highly topical issue in international criminal law since the 1990s and has, among other things, resulted in the establishment of the permanent international criminal court ICC in 2002.

The thesis aims to highlight the legal development and definition of rape in international criminal law and the work behind the ICC’s definition of the crime.... (More)
On 8 July 2019, ICC Trial Chamber VI found Congolese commander Bosco Ntaganda guilty for rape as a crime against humanity. In March 2021, the appealed verdict was upheld by the Appeals Chamber of the ICC, making it the first conviction in history to sentence someone as individually criminally responsible for rape as a crime against humanity.

Sexual violence in armed conflicts has been a highly topical issue in international criminal law since the 1990s and has, among other things, resulted in the establishment of the permanent international criminal court ICC in 2002.

The thesis aims to highlight the legal development and definition of rape in international criminal law and the work behind the ICC’s definition of the crime. Furthermore, the thesis intends to investigate the Ntaganda case, in order to investigate the significance of the case in regard to women's legal protection against sexual violence in armed conflicts.

Moreover, the thesis analyses women's legal protection against rape in armed conflicts from World War II until the establishment of the ICC. The study establishes that the international definition of rape has been greatly influenced by the case law of the ad hoc tribunals during the 1990s and that the work behind ICC's definition has been time consuming as well as controversial. Furthermore, the thesis demonstrates that the elements of crime have caused and still cause differences of opinion in international criminal law and that the Ntaganda case is important for raising awareness of sexual violence in armed conflicts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tafic, Suana LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, Straffrätt, Public international law, Criminal law, Sexuellt våld, Våldtäkt, Väpnade konflikter, The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, ICC, Sexualbrott, Internationell straffrätt
language
Swedish
id
9045735
date added to LUP
2021-06-29 16:34:40
date last changed
2021-06-29 16:34:40
@misc{9045735,
 abstract   = {{On 8 July 2019, ICC Trial Chamber VI found Congolese commander Bosco Ntaganda guilty for rape as a crime against humanity. In March 2021, the appealed verdict was upheld by the Appeals Chamber of the ICC, making it the first conviction in history to sentence someone as individually criminally responsible for rape as a crime against humanity.

Sexual violence in armed conflicts has been a highly topical issue in international criminal law since the 1990s and has, among other things, resulted in the establishment of the permanent international criminal court ICC in 2002.

The thesis aims to highlight the legal development and definition of rape in international criminal law and the work behind the ICC’s definition of the crime. Furthermore, the thesis intends to investigate the Ntaganda case, in order to investigate the significance of the case in regard to women's legal protection against sexual violence in armed conflicts.

Moreover, the thesis analyses women's legal protection against rape in armed conflicts from World War II until the establishment of the ICC. The study establishes that the international definition of rape has been greatly influenced by the case law of the ad hoc tribunals during the 1990s and that the work behind ICC's definition has been time consuming as well as controversial. Furthermore, the thesis demonstrates that the elements of crime have caused and still cause differences of opinion in international criminal law and that the Ntaganda case is important for raising awareness of sexual violence in armed conflicts.}},
 author    = {{Tafic, Suana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Krigets dolda brott mot mänskligheten - En studie om kvinnors rättsliga skydd mot våldtäkter i väpnade konflikter med särskilt fokus på The Prosecutor v. Bosco Ntaganda}},
 year     = {{2021}},
}