Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Begränsningar i offentliganställdas yttrandefrihet

Marklund, Albin LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Everyone in Sweden have a constitutional right to freedom of expression without interference by public authority through the laws established in RF. The right to freedom of expression may not be restricted in any way other than what is prescribed through law. Any such restriction must be made with the purpose to serve a cause that is acceptable in a democratic society and may not exceed what is necessary with regards to that cause.

Through RF, a public authority has a constitutional obligation to treat every citizen impartially and objectively.

When a public employee in their private life uses their right to freedom of expression in a way that may question the impartiality of a public authority, these two constitutional rights... (More)
Everyone in Sweden have a constitutional right to freedom of expression without interference by public authority through the laws established in RF. The right to freedom of expression may not be restricted in any way other than what is prescribed through law. Any such restriction must be made with the purpose to serve a cause that is acceptable in a democratic society and may not exceed what is necessary with regards to that cause.

Through RF, a public authority has a constitutional obligation to treat every citizen impartially and objectively.

When a public employee in their private life uses their right to freedom of expression in a way that may question the impartiality of a public authority, these two constitutional rights collide, and the interests must be weighed against each other.

Generally, a public employer has no right to interfere with an employee's freedom to hold opinion and to express these opinions, even if these opinions are diametrically opposed to the ones expressed by the public employer. The possibility to intervene in regard to a public employer when they have used their right to freedom of expression is difficult, but not impossible. In practice, an initial precedent towards the rights of the employer have been established. Only if the opinions are such that they constitute an extreme exception can the initial precedent be overturned. Such an extreme situation can arise, among other things, when the expressions have given rise to concrete difficulties in cooperation or operational problems. The precedent for these types of extreme situations have been set very high and the basic idea that a public employee has the ability to set aside personal biases is strong. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet genom grundlagsskyddet i RF. Yttrandefriheten får inte inskränkas annat än vad som är föreskrivet i lag. Ett sådant inskränkande får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett det.

Även en myndighets opartiskhet omfattas genom bestämmelser i RF av ett grundlagsskydd. Vid fullgörandet av förvaltningsuppgifter ska en myndighet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

När en offentliganställd i sitt privatliv använder sig av sin yttrandefrihet på ett sätt som innebär att myndighetens opartiskhet kan... (More)
I Sverige är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet genom grundlagsskyddet i RF. Yttrandefriheten får inte inskränkas annat än vad som är föreskrivet i lag. Ett sådant inskränkande får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett det.

Även en myndighets opartiskhet omfattas genom bestämmelser i RF av ett grundlagsskydd. Vid fullgörandet av förvaltningsuppgifter ska en myndighet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

När en offentliganställd i sitt privatliv använder sig av sin yttrandefrihet på ett sätt som innebär att myndighetens opartiskhet kan ifrågasättas rör det sig om en konflikt mellan två konstitutionellt jämställda intressen som får vägas mot varandra.

Generellt har offentliga arbetsgivare inte rätt att lägga sig i anställdas yttranden eller åsikter, oavsett om detta helt avviker från det arbetsgivaren står för. Möjligheten att ingripa mot en anställd vid en myndighet för att denne utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter är svårt, men ingen omöjlighet. Vid en avvägning av nämnda konstitutionella intressen har i praxis en initial viktning gjorts åt arbetstagarens sida. Endast om yttrandena är sådana att de utgör en ytterlighetssituation kan intresseavvägningen resultera i att ingripanden är motiverade. En sådan ytterlighetssituation kan bland annat uppkomma när uttalandena gett upphov till konkreta samarbetssvårigheter eller verksamhetsproblem. I praxis har dock uppställts ett mycket högt krav för att intresseavvägningen ska resultera i att ingripandet är motiverat och grundtanken att en offentliganställd i sin tjänst har förmågan att bortse från privata värderingar är stark. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marklund, Albin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, arbetsrätt
language
Swedish
id
9045769
date added to LUP
2021-06-29 16:40:28
date last changed
2021-06-29 16:40:28
@misc{9045769,
 abstract   = {{Everyone in Sweden have a constitutional right to freedom of expression without interference by public authority through the laws established in RF. The right to freedom of expression may not be restricted in any way other than what is prescribed through law. Any such restriction must be made with the purpose to serve a cause that is acceptable in a democratic society and may not exceed what is necessary with regards to that cause. 

Through RF, a public authority has a constitutional obligation to treat every citizen impartially and objectively. 

When a public employee in their private life uses their right to freedom of expression in a way that may question the impartiality of a public authority, these two constitutional rights collide, and the interests must be weighed against each other. 

Generally, a public employer has no right to interfere with an employee's freedom to hold opinion and to express these opinions, even if these opinions are diametrically opposed to the ones expressed by the public employer. The possibility to intervene in regard to a public employer when they have used their right to freedom of expression is difficult, but not impossible. In practice, an initial precedent towards the rights of the employer have been established. Only if the opinions are such that they constitute an extreme exception can the initial precedent be overturned. Such an extreme situation can arise, among other things, when the expressions have given rise to concrete difficulties in cooperation or operational problems. The precedent for these types of extreme situations have been set very high and the basic idea that a public employee has the ability to set aside personal biases is strong.}},
 author    = {{Marklund, Albin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Begränsningar i offentliganställdas yttrandefrihet}},
 year     = {{2021}},
}