Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sitt still i båten – om passivitetens betydelse för förändring av avtalsinnehållet

Kulle, Emma LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Avtalsfrihet och pacta sunt servanda är två grundläggande principer inom svensk avtalsrätt och ligger som grund för synen på avtalet. Ett avtal är en rättshandling, vilket definieras som en handling vars syfte är att ”grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande”. Att ett rättssubjekt kan ändra sina rättsförhållande genom att företa eller mottaga rättshandlingar följer av allmänna principer. En rättshandling ska förstås såsom en rättslig viljeförklaring och hit räknas även ren passivitet som då medför samma rättsverkningar som om en aktiv rättshandling hade företagits. Passiviteten har som utgångspunkt ingen självständig betydelse utan kan anses som en rättshandling om den tillsammans med övriga omständigheter kan tolkas som en... (More)
Avtalsfrihet och pacta sunt servanda är två grundläggande principer inom svensk avtalsrätt och ligger som grund för synen på avtalet. Ett avtal är en rättshandling, vilket definieras som en handling vars syfte är att ”grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande”. Att ett rättssubjekt kan ändra sina rättsförhållande genom att företa eller mottaga rättshandlingar följer av allmänna principer. En rättshandling ska förstås såsom en rättslig viljeförklaring och hit räknas även ren passivitet som då medför samma rättsverkningar som om en aktiv rättshandling hade företagits. Passiviteten har som utgångspunkt ingen självständig betydelse utan kan anses som en rättshandling om den tillsammans med övriga omständigheter kan tolkas som en rättslig viljeförklaring.

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelsen en avtalsparts passivitet får för frågan om ändring av avtalsinnehållet i svensk rätt. Detta görs genom att först se på de grundläggande delarna av avtalsrätten; ingående av avtal, avtalsrättsliga principer samt utgångspunkter för avtalet som institution. Fastställelse av avtalsinnehåll genom tolkning och utfyllnad undersöks och även här är parterna viljeförklaringar grundläggande. Vid utfyllnad fyller dispositiva eller tvingande regler ut avtalet när tolkning inte är möjlig då frågan exempelvis inte behandlats av parterna. För att avgöra vad passiviteten har för betydelse för förändring av avtalsinnehållet undersöks hur avtalsinnehåll generellt kan förändras. Begreppen kulans och eftergift undersöks och dess betydelse för passivitet blir tydlig i den rättspraxis som avslutar uppsatsen.

Slutsatsen är att passivitet kan påverka innehållet i ett avtal vilket även bekräftas av praxis. Passivitet kan leda till en rättighetsförlust för förfluten tid men för att ändra avtalet permanent tycks vara kraven vara ganska högt ställda. (Less)
Abstract
The aim for this thesis is to investigate how passivity in a contractual relationship can affect the agreement between two parties. Under what circumstances can the behavior of a party change the agreed terms and how can these terms be changed if a party is passive regarding its legitimate claims. To understand this problem, one must also understand how a contract is interpreted and in what way agreed terms can change in general.

Sweden lack legislation in concern to a lot of the contractual law, it is regulated how a contract is agreed upon between the parties, but generally not beyond this point in the contractual relationship. It is a general principle that the parties have control of the agreement and can choose to change it... (More)
The aim for this thesis is to investigate how passivity in a contractual relationship can affect the agreement between two parties. Under what circumstances can the behavior of a party change the agreed terms and how can these terms be changed if a party is passive regarding its legitimate claims. To understand this problem, one must also understand how a contract is interpreted and in what way agreed terms can change in general.

Sweden lack legislation in concern to a lot of the contractual law, it is regulated how a contract is agreed upon between the parties, but generally not beyond this point in the contractual relationship. It is a general principle that the parties have control of the agreement and can choose to change it whenever they please, due to their ownership. This also relates to the principle of the will of the parties. To enter a contractual relationship, it should in general be two corresponding wills and this is also the starting point in regard for changing an agreement. Pacta sunt servanda is an always present principle, the agreement should be honored and serves as a backdrop to the restriction for one party to single-handle change the agreement.

Regarding passivity, it is generally distinguished between applying a more beneficious term towards you counterpart for the present and giving up your right in accordance to the contract for the future. This is also present in the precedents that this thesis has studied.
The conclusion is that passivity has can and will affect the terms of an entered agreement but the bar is set reasonably high, it is one thing to give up a right for a specific time, it might even be beneficial, but a very different story to give it up for the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kulle, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Avtalsrätt, Passivitet
language
Swedish
id
9045834
date added to LUP
2021-06-29 16:42:05
date last changed
2021-06-29 16:42:05
@misc{9045834,
 abstract   = {{The aim for this thesis is to investigate how passivity in a contractual relationship can affect the agreement between two parties. Under what circumstances can the behavior of a party change the agreed terms and how can these terms be changed if a party is passive regarding its legitimate claims. To understand this problem, one must also understand how a contract is interpreted and in what way agreed terms can change in general. 

Sweden lack legislation in concern to a lot of the contractual law, it is regulated how a contract is agreed upon between the parties, but generally not beyond this point in the contractual relationship. It is a general principle that the parties have control of the agreement and can choose to change it whenever they please, due to their ownership. This also relates to the principle of the will of the parties. To enter a contractual relationship, it should in general be two corresponding wills and this is also the starting point in regard for changing an agreement. Pacta sunt servanda is an always present principle, the agreement should be honored and serves as a backdrop to the restriction for one party to single-handle change the agreement.

Regarding passivity, it is generally distinguished between applying a more beneficious term towards you counterpart for the present and giving up your right in accordance to the contract for the future. This is also present in the precedents that this thesis has studied. 
The conclusion is that passivity has can and will affect the terms of an entered agreement but the bar is set reasonably high, it is one thing to give up a right for a specific time, it might even be beneficial, but a very different story to give it up for the future.}},
 author    = {{Kulle, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sitt still i båten – om passivitetens betydelse för förändring av avtalsinnehållet}},
 year     = {{2021}},
}