Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Borta bra, hemma värst - En undersökning av det föreslagna barnfridsbrottet utifrån principer för kriminalisering

Grevåker, Ellen LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Violence in close relationships and especially men’s violence against women, is today considered a social problem. There are studies showing that approximately every tenth child in Sweden has ever experienced violence between related adults. This can cause devastating consequences for a child, such as both physical and mental injuries. Letting children witness violence or other criminal acts between relatives is today not a criminalized act.

On 14 June 2018, the Swedish government decided to appoint a special committee to investigate an increased criminal protection for children who witness domestic violence between relatives. The committee proposed a new provision in the fourth chapter of the Criminal Code, barnfridsbrottet. The... (More)
Violence in close relationships and especially men’s violence against women, is today considered a social problem. There are studies showing that approximately every tenth child in Sweden has ever experienced violence between related adults. This can cause devastating consequences for a child, such as both physical and mental injuries. Letting children witness violence or other criminal acts between relatives is today not a criminalized act.

On 14 June 2018, the Swedish government decided to appoint a special committee to investigate an increased criminal protection for children who witness domestic violence between relatives. The committee proposed a new provision in the fourth chapter of the Criminal Code, barnfridsbrottet. The provision proposes it to be a criminal offense to expose a child to witnessing certain specified crimes in a close relationship.

When criminalizing a behavior, there are several Swedish criminal law principles that the legislator must consider. These principles are supposed to provide guidance on whether it is justified to legislate a provision. This essay examines barnfridsbrottet on the basis of three principles of criminalization. These principles are i) ultima ratio ii) effectiveness and iii) predictability.

The conclusion is that the principle of predictability is complied with. Considering the principle of ultima ratio and effectiveness it can be argued whether these principles are complied with or not. (Less)
Abstract (Swedish)
Våld i nära relationer och särskilt mäns våld mot kvinnor, anses idag utgöra ett allvarligt samhällsproblem. Det finns studier som visar att ungefär vart tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld mellan närstående vuxna. Detta kan få förödande konsekvenser för barnet i form av både fysiska och psykiska skador. Att låta barn bevittna våld eller andra brottsliga gärningar mellan närstående är idag inte en kriminaliserad handling.

Den 14 juni 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning för att undersöka ett utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld mellan närstående. Häri föreslogs ett införande om en ny bestämmelse i brottsbalkens 4 kapitel, så kallat barnfridsbrottet. Bestämmelsen innebär att det... (More)
Våld i nära relationer och särskilt mäns våld mot kvinnor, anses idag utgöra ett allvarligt samhällsproblem. Det finns studier som visar att ungefär vart tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld mellan närstående vuxna. Detta kan få förödande konsekvenser för barnet i form av både fysiska och psykiska skador. Att låta barn bevittna våld eller andra brottsliga gärningar mellan närstående är idag inte en kriminaliserad handling.

Den 14 juni 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning för att undersöka ett utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld mellan närstående. Häri föreslogs ett införande om en ny bestämmelse i brottsbalkens 4 kapitel, så kallat barnfridsbrottet. Bestämmelsen innebär att det ska bli straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa särskilt angivna brott i en nära relation.

Vid kriminalisering finns det grundläggande principer som ska beaktas. Dessa ska ge lagstiftaren vägledning för ifall det är berättigat att kriminalisera ett oönskat beteende. I denna uppsats undersöks om det föreslagna barnfridsbrottet är förenligt med tre av kriminaliseringsprinciperna. Dessa är i) kriminalisering som sista utväg (ultima ratio), ii) kravet på effektivitet och iii) kravet på förutsebarhet (obestämdhetsförbudet).

Slutsatsen är att kravet på förutsebarhet (obestämdhetsförbudet) kan anses uppfyllt, men att det finns argument som talar både för- och emot att kravet på effektivitet kan anses uppfyllt. Det finns även för- och motargument som talar för att barnfridsbrottet bör införas mot bakgrund av principen om ultima ratio. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grevåker, Ellen LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, kriminalisering, barnfridsbrottet, barn som bevittnar våld
language
Swedish
id
9045847
date added to LUP
2021-06-29 16:46:29
date last changed
2021-08-20 10:01:45
@misc{9045847,
 abstract   = {{Violence in close relationships and especially men’s violence against women, is today considered a social problem. There are studies showing that approximately every tenth child in Sweden has ever experienced violence between related adults. This can cause devastating consequences for a child, such as both physical and mental injuries. Letting children witness violence or other criminal acts between relatives is today not a criminalized act. 

On 14 June 2018, the Swedish government decided to appoint a special committee to investigate an increased criminal protection for children who witness domestic violence between relatives. The committee proposed a new provision in the fourth chapter of the Criminal Code, barnfridsbrottet. The provision proposes it to be a criminal offense to expose a child to witnessing certain specified crimes in a close relationship. 

When criminalizing a behavior, there are several Swedish criminal law principles that the legislator must consider. These principles are supposed to provide guidance on whether it is justified to legislate a provision. This essay examines barnfridsbrottet on the basis of three principles of criminalization. These principles are i) ultima ratio ii) effectiveness and iii) predictability. 

The conclusion is that the principle of predictability is complied with. Considering the principle of ultima ratio and effectiveness it can be argued whether these principles are complied with or not.}},
 author    = {{Grevåker, Ellen}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Borta bra, hemma värst - En undersökning av det föreslagna barnfridsbrottet utifrån principer för kriminalisering}},
 year     = {{2021}},
}