Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsledningsrätten och arbetstagares integritetsskydd - Om positioneringsteknik i arbetslivet

Degerfeldt, Julia LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Due to the technical development, employers’ ability to monitor their employees is today both easily accessible and cheap which has led to an increase in employee monitoring through positioning techniques. The right to respect for private life and to protection of personal data are human rights as laid down by the European convention on human rights and the EU charter.

This essay examines to which extent it may be acceptable to monitor employees through positioning techniques as a consequence of the managerial prerogative, and under which prerequisites such monitoring is allowed. This is accomplished by studying legislature such as GDPR, the European convention on human rights and the EU charter as well as the managerial prerogative as... (More)
Due to the technical development, employers’ ability to monitor their employees is today both easily accessible and cheap which has led to an increase in employee monitoring through positioning techniques. The right to respect for private life and to protection of personal data are human rights as laid down by the European convention on human rights and the EU charter.

This essay examines to which extent it may be acceptable to monitor employees through positioning techniques as a consequence of the managerial prerogative, and under which prerequisites such monitoring is allowed. This is accomplished by studying legislature such as GDPR, the European convention on human rights and the EU charter as well as the managerial prerogative as a general legal principle. Furthermore, the essay examines if and to what extent it is possible to agree to a derogation of personal integrity through collective agreements and employment contracts.

The concluding discussion shows that the managerial prerogative is considerable regarding control measures. This study also concludes that the regulations which limit the prerogative and provide protection for the employees are vague and ill-defined, at the expense of the employee refusing to submit to a control measure. However GDPR articulates requirements regarding employers, for example a need to adopt measures when collecting and processing the personal data of the employee. An organization which is not GDPR compliant could face a considerable liability through dissuasive sanctions. (Less)
Abstract (Swedish)
Den tekniska utvecklingen har gjort det enklare och billigare för arbetsgivare att övervaka sina anställda. I takt med detta har användningen av positioneringstekniker i arbetslivet ökat. Detta aktualiserar frågan om rätt tillen till privatliv. Rätten till skydd för privatlivet och skydd av personuppgifter är mänskliga rättigheter som följer av Europakonventionen och EU-stadgan.

I uppsatsen undersöks i vilken utsträckning en rätt att vidta kontrollåtgärder genom positioneringsmetoder följer av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och vilka förutsättningar som föreligger för att en sådan behandling ska vara tillåten, detta genom att se till lagstiftning såsom GDPR, Europakonventionen och EU-stadgan samt arbetsledningsrätten som allmän... (More)
Den tekniska utvecklingen har gjort det enklare och billigare för arbetsgivare att övervaka sina anställda. I takt med detta har användningen av positioneringstekniker i arbetslivet ökat. Detta aktualiserar frågan om rätt tillen till privatliv. Rätten till skydd för privatlivet och skydd av personuppgifter är mänskliga rättigheter som följer av Europakonventionen och EU-stadgan.

I uppsatsen undersöks i vilken utsträckning en rätt att vidta kontrollåtgärder genom positioneringsmetoder följer av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och vilka förutsättningar som föreligger för att en sådan behandling ska vara tillåten, detta genom att se till lagstiftning såsom GDPR, Europakonventionen och EU-stadgan samt arbetsledningsrätten som allmän rättsgrundsats. Vidare undersöks även om och i vilken utsträckning det är möjligt att avtala om inskränkning av den personliga integriteten genom kollektivavtal och enskilda anställningsavtal.

Den avslutande diskussionen visar på att arbetsgivarens arbetsledningsrätt är tämligen vidsträckt när det gäller att vidta kontrollåtgärder i allmänhet och att de regler som begränsar denna och skyddar arbetstagarna är otydliga och vaga, något som går ut över den arbetstagare som inte underkastar sig en kontrollåtgärd och vill få den prövad. I GDPR finns dock regler för arbetsgivare som exempelvis krav på att vidta försiktighetsåtgärder vid behandling av arbetstagares personuppgifter förenade med höga sanktioner ämnade att verka avskräckande och skapa efterlevnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Degerfeldt, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt, EU-rätt, GDPR, integritetsskydd, arbetsledningsrätt, positioneringstekniker
language
Swedish
id
9045874
date added to LUP
2021-06-29 16:43:12
date last changed
2021-06-29 16:43:12
@misc{9045874,
 abstract   = {{Due to the technical development, employers’ ability to monitor their employees is today both easily accessible and cheap which has led to an increase in employee monitoring through positioning techniques. The right to respect for private life and to protection of personal data are human rights as laid down by the European convention on human rights and the EU charter. 

This essay examines to which extent it may be acceptable to monitor employees through positioning techniques as a consequence of the managerial prerogative, and under which prerequisites such monitoring is allowed. This is accomplished by studying legislature such as GDPR, the European convention on human rights and the EU charter as well as the managerial prerogative as a general legal principle. Furthermore, the essay examines if and to what extent it is possible to agree to a derogation of personal integrity through collective agreements and employment contracts. 

The concluding discussion shows that the managerial prerogative is considerable regarding control measures. This study also concludes that the regulations which limit the prerogative and provide protection for the employees are vague and ill-defined, at the expense of the employee refusing to submit to a control measure. However GDPR articulates requirements regarding employers, for example a need to adopt measures when collecting and processing the personal data of the employee. An organization which is not GDPR compliant could face a considerable liability through dissuasive sanctions.}},
 author    = {{Degerfeldt, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsledningsrätten och arbetstagares integritetsskydd - Om positioneringsteknik i arbetslivet}},
 year     = {{2021}},
}