Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

An applicant's guide to arguing from European consensus

Martna, Jakob LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En person som vill förbättra sin livssituation genom att få en påstådd
moralisk rättighet att uppnå status som rätt kan driva frågan till
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. I en sådan situation kan
klaganden försöka övertyga Europadomstolen att doktrinen om
Europakonvention som ett levande instrument ska motivera en dynamisk
tolkning av konventionen så att rättighetsskyddet utsträcks. Ett argument för
sådan dynamisk tolkning är att det finns en gemensam europeisk samsyn för
klagandens sak så som det framgår av en komparativ studie av
konventionsstaternas nationella lagstiftningar. Den här kandidatuppsatsen
undersöker detta argument för dynamisk tolkning från den klagandes
perspektiv.

I uppsatsen konstateras att... (More)
En person som vill förbättra sin livssituation genom att få en påstådd
moralisk rättighet att uppnå status som rätt kan driva frågan till
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. I en sådan situation kan
klaganden försöka övertyga Europadomstolen att doktrinen om
Europakonvention som ett levande instrument ska motivera en dynamisk
tolkning av konventionen så att rättighetsskyddet utsträcks. Ett argument för
sådan dynamisk tolkning är att det finns en gemensam europeisk samsyn för
klagandens sak så som det framgår av en komparativ studie av
konventionsstaternas nationella lagstiftningar. Den här kandidatuppsatsen
undersöker detta argument för dynamisk tolkning från den klagandes
perspektiv.

I uppsatsen konstateras att som huvudregel är argumentet om en gemensam
europeisk samsyn övertygande och väger tungt för att få domstolen att tolka
Europakonventionen dynamiskt. Uppsatsen går sedan vidare till att
konstruera fyra potentiella begränsningar för argumentets tyngd genom att
studera Europadomstolens praxis. Dessa begränsningar blir: (1) speciella
historisk-politiska överväganden, (2) en temporär begränsning för särskilt
dynamiska rättsområden, (3) djupgående moraliska värderingar i
svarandestaten och (4) domstolens doktrin om att lägga fokus på kvaliteten
av nationella beslutsprocesser istället för att utföra substantiell prövning.
Uppsatsen avslutas med en tvåstegs-guide för hur den klagande bör förhålla
sig till argumentet inför domstolen, först och främst genom att påtala
huvudregeln, men också framförallt genom att se till att de potentiella
begränsningarna inte realiseras. (Less)
Abstract
A person who wants to improve his or her situation by having an alleged
right rise to the power of human rights law can bring a state before the
European Court of Human Rights. The applicant can in that situation argue
that the Court should engage in evolutive interpretation of the ECHR to
keep it a living instrument in line with present-day conditions. One
argument for evolutive interpretation is that of European consensus, in other
words that a majority of the Council of Europe States have legislation in line
with the applicant’s claim. This thesis explores the use of the European
consensus as an argument for evolutive interpretation through the
perspective of the applicant before the ECtHR.

In the thesis it is first inferred... (More)
A person who wants to improve his or her situation by having an alleged
right rise to the power of human rights law can bring a state before the
European Court of Human Rights. The applicant can in that situation argue
that the Court should engage in evolutive interpretation of the ECHR to
keep it a living instrument in line with present-day conditions. One
argument for evolutive interpretation is that of European consensus, in other
words that a majority of the Council of Europe States have legislation in line
with the applicant’s claim. This thesis explores the use of the European
consensus as an argument for evolutive interpretation through the
perspective of the applicant before the ECtHR.

In the thesis it is first inferred that European consensus as a general rule is
persuasive for the ECtHR and weighs heavily in favor of evolutive
interpretation. The thesis then constructs four abstract limitations to this
persuasiveness by analyzing the ECtHR’s case-law. These limitations are
(1) special historical and political considerations, (2) the temporal limitation
in a particularly new and dynamic area of law, (3) profound moral values
and (4) the doctrine of procedural rationality review. The thesis finally
provides a two-step process for how the applicant should argue from
European consensus, first by invoking the general rule, but importantly also
by negating the potential limitations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martna, Jakob LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Public international law, jurisprudence, human rights, user's perspective, European consensus, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights
language
English
id
9045898
date added to LUP
2021-06-29 16:40:18
date last changed
2021-06-29 16:40:18
@misc{9045898,
 abstract   = {{A person who wants to improve his or her situation by having an alleged
right rise to the power of human rights law can bring a state before the
European Court of Human Rights. The applicant can in that situation argue
that the Court should engage in evolutive interpretation of the ECHR to
keep it a living instrument in line with present-day conditions. One
argument for evolutive interpretation is that of European consensus, in other
words that a majority of the Council of Europe States have legislation in line
with the applicant’s claim. This thesis explores the use of the European
consensus as an argument for evolutive interpretation through the
perspective of the applicant before the ECtHR.

In the thesis it is first inferred that European consensus as a general rule is
persuasive for the ECtHR and weighs heavily in favor of evolutive
interpretation. The thesis then constructs four abstract limitations to this
persuasiveness by analyzing the ECtHR’s case-law. These limitations are
(1) special historical and political considerations, (2) the temporal limitation
in a particularly new and dynamic area of law, (3) profound moral values
and (4) the doctrine of procedural rationality review. The thesis finally
provides a two-step process for how the applicant should argue from
European consensus, first by invoking the general rule, but importantly also
by negating the potential limitations.}},
 author    = {{Martna, Jakob}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{An applicant's guide to arguing from European consensus}},
 year     = {{2021}},
}