Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om arvoderat ideellt arbete - Den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar

Jenset Petrén, Maria LU (2021) LAGF03 20211
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin använts för att tolka gällande rätt. Rättsläget har granskats utifrån ett kritiskt perspektiv med fokus på syftena bakom de rättsliga regleringarna och hur väl lagstiftningen och rättstillämpningen överensstämmer med dessa.

Svenska domstolar har ofta ställts inför frågan om huruvida en person är att anse som arbetstagare, och därmed omfattas av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vanligen är det fråga om en gränsdragning mellan arbetstagare och självständiga företagare. Vad gäller förtroendeuppdrag... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin använts för att tolka gällande rätt. Rättsläget har granskats utifrån ett kritiskt perspektiv med fokus på syftena bakom de rättsliga regleringarna och hur väl lagstiftningen och rättstillämpningen överensstämmer med dessa.

Svenska domstolar har ofta ställts inför frågan om huruvida en person är att anse som arbetstagare, och därmed omfattas av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vanligen är det fråga om en gränsdragning mellan arbetstagare och självständiga företagare. Vad gäller förtroendeuppdrag är praxis mindre omfattande. När domstolen har tagit ställning till om en förtroendevald intar en ställning som arbetstagare, har stort avseende fästs vid vad parterna anses ha kommit överens om. Domstolen har uttryckt att det bör finnas ett stort utrymme för att arbetsinsatser för en ideell förenings räkning inte nödvändigtvis ska innebära att ett arbetstagarförhållande har uppkommit.

En ny bestämmelse i lagen om arbetslöshetsförsäkring har resulterat i att förtroendevalda i ideella föreningar inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Lagändringens syfte var att öka förutsebarheten inom försäkringen, genom en uttömmande bestämmelse om vilka förtroendevalda som har rätt till arbetslöshetsersättning. De förtroendeuppdrag som omfattas är främst fackliga och politiska, då dessa har bedömts vara särskilt viktiga för samhällets funktion.

Vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst har begreppet anställning givits en utvidgad betydelse, och inkomst av förvärvsarbete omfattar inkomster för allt arbete som utförs för någon annans räkning, vilket medför att förtroendevalda kan ha en sjukpenninggrundande inkomst. (Less)
Abstract
This essay examines the legal status of trustees in nonprofit organisations, in relation to Swedish labour legislation and the social security insurance. Legislation, precedents, legislative history, and legal doctrine have been investigated in order to identify the established law. The law has been analysed from a critical perspective, focusing on the purpose of the legislation and whether the regulations and the application of law are suitable for said purposes.

Swedish courts have often been confronted with the question on whether someone is to be considered an employee, and thus be protected by labour legislation. The question usually concerns borderline cases between employees and self-employed people who perform work for another... (More)
This essay examines the legal status of trustees in nonprofit organisations, in relation to Swedish labour legislation and the social security insurance. Legislation, precedents, legislative history, and legal doctrine have been investigated in order to identify the established law. The law has been analysed from a critical perspective, focusing on the purpose of the legislation and whether the regulations and the application of law are suitable for said purposes.

Swedish courts have often been confronted with the question on whether someone is to be considered an employee, and thus be protected by labour legislation. The question usually concerns borderline cases between employees and self-employed people who perform work for another party. In regards to trustees, legal precedents are less extensive. In those cases, the courts have paid close attention to the parties’ own conception of the legal relation. In order to avoid interfering with the possibilities of volunteering for nonprofit organisations without the relation taking on the character of employment, the courts have been restrictive in departing from what the parties have agreed upon when work is performed on behalf of a nonprofit organisation.

A recent amendment regarding the unemployment insurance has resulted in trustees in nonprofit organisations being left out of the insurance. In the health insurance system, income from all types of labour can be taken into account when determining if a person has an income that qualifies for sickness allowance. This includes payments for work performed in a nonprofit organisation. For trustees, a clear correlation can hence be seen between social charges and the right to insurance benefits regarding sickness allowance, but not in regards to unemployment benefits. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jenset Petrén, Maria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, socialförsäkringsrätt, förtroendeuppdrag, arbetstagarbegreppet, ideell förening, arbetslöshetsförsäkring
language
Swedish
id
9045958
date added to LUP
2021-06-29 16:44:07
date last changed
2021-06-29 16:44:07
@misc{9045958,
 abstract   = {{This essay examines the legal status of trustees in nonprofit organisations, in relation to Swedish labour legislation and the social security insurance. Legislation, precedents, legislative history, and legal doctrine have been investigated in order to identify the established law. The law has been analysed from a critical perspective, focusing on the purpose of the legislation and whether the regulations and the application of law are suitable for said purposes.

Swedish courts have often been confronted with the question on whether someone is to be considered an employee, and thus be protected by labour legislation. The question usually concerns borderline cases between employees and self-employed people who perform work for another party. In regards to trustees, legal precedents are less extensive. In those cases, the courts have paid close attention to the parties’ own conception of the legal relation. In order to avoid interfering with the possibilities of volunteering for nonprofit organisations without the relation taking on the character of employment, the courts have been restrictive in departing from what the parties have agreed upon when work is performed on behalf of a nonprofit organisation.

A recent amendment regarding the unemployment insurance has resulted in trustees in nonprofit organisations being left out of the insurance. In the health insurance system, income from all types of labour can be taken into account when determining if a person has an income that qualifies for sickness allowance. This includes payments for work performed in a nonprofit organisation. For trustees, a clear correlation can hence be seen between social charges and the right to insurance benefits regarding sickness allowance, but not in regards to unemployment benefits.}},
 author    = {{Jenset Petrén, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Om arvoderat ideellt arbete - Den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar}},
 year     = {{2021}},
}