Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brott mot mänskligheten – När rinner bägaren över?

Örvall, Cesar LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Följande uppsats har som mål att svara på frågan om när en risk för att brott mot mänskligheten begås anses allvarlig nog att aktivera principen om R2P. Den börjar med en kortare genomgång av principen. Efteråt går texten vidare till att förklara brott mot mänskligheten och de olika indikatorerna på att ett sådant brott begås. Sagda görs dels genom att analysera praxis från ICTY, dels genom att undersöka ett dokument från OSAPG. Då två listor med specifika indikatorer för brott mot mänskligheten skapats går uppsatsen vidare med att utföra en kortare fallstudie av interventionerna i Kenya, Libyen och Syrien. Först ges en sammanfattning om vad som hände innan interventionen skedde och sedan undersöks fallen. Undersökningen görs dels med... (More)
Följande uppsats har som mål att svara på frågan om när en risk för att brott mot mänskligheten begås anses allvarlig nog att aktivera principen om R2P. Den börjar med en kortare genomgång av principen. Efteråt går texten vidare till att förklara brott mot mänskligheten och de olika indikatorerna på att ett sådant brott begås. Sagda görs dels genom att analysera praxis från ICTY, dels genom att undersöka ett dokument från OSAPG. Då två listor med specifika indikatorer för brott mot mänskligheten skapats går uppsatsen vidare med att utföra en kortare fallstudie av interventionerna i Kenya, Libyen och Syrien. Först ges en sammanfattning om vad som hände innan interventionen skedde och sedan undersöks fallen. Undersökningen görs dels med OSAPG:s listor med generella indikatorer för illdådsbrott, dels med uppsatsens egna specifika indikatorer. Texten slutar med att presentera resultat som inte är särskilt klara. Dock ger dem en bra fingervisning om när en risk för att brott mot mänskligheten begås anses allvarlig nog att aktivera principen om R2P. Resultaten visar att så kan ske när 11-20 generella och sex till nio specifika indikatorer uppfylls. (Less)
Abstract
Following essay aims to answer the question when a risk that crimes against humanity is being committed is serious enough to activate the principle of R2P. It begins by giving a summary of what the principle entails. After this it moves on to explain crimes against humanity and what different risk factors or indicators there are for the crime. This is done partly by analysing court practice from the ICTY and partly by examining a document on the subject from OSAPG. Having produced two lists with specific indicators for crimes against humanity the essay moves on to a shorter case study of the interventions in Kenya, Libya and Syria. First a summary of what occurred before the interventions is given and secondly the cases are examined. This... (More)
Following essay aims to answer the question when a risk that crimes against humanity is being committed is serious enough to activate the principle of R2P. It begins by giving a summary of what the principle entails. After this it moves on to explain crimes against humanity and what different risk factors or indicators there are for the crime. This is done partly by analysing court practice from the ICTY and partly by examining a document on the subject from OSAPG. Having produced two lists with specific indicators for crimes against humanity the essay moves on to a shorter case study of the interventions in Kenya, Libya and Syria. First a summary of what occurred before the interventions is given and secondly the cases are examined. This is done partly using OSAPG:s own document containing general indicators for atrocity crimes, partly using the essays own modified specific indicators. The text concludes with a presentation of the findings. These are not precise, however they give an idea about when the risk that crimes against humanity is being committed is serious enough to activate the principle of R2P. The results show that this can be done when 11-20 general and six to nine specific indicators are fulfilled. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Örvall, Cesar LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, public international law, brott mot mänskligheten, R2P, skyldigheten att skydda, responsibility ro protect
language
Swedish
id
9045962
date added to LUP
2021-06-29 16:32:23
date last changed
2021-06-29 16:32:23
@misc{9045962,
 abstract   = {{Following essay aims to answer the question when a risk that crimes against humanity is being committed is serious enough to activate the principle of R2P. It begins by giving a summary of what the principle entails. After this it moves on to explain crimes against humanity and what different risk factors or indicators there are for the crime. This is done partly by analysing court practice from the ICTY and partly by examining a document on the subject from OSAPG. Having produced two lists with specific indicators for crimes against humanity the essay moves on to a shorter case study of the interventions in Kenya, Libya and Syria. First a summary of what occurred before the interventions is given and secondly the cases are examined. This is done partly using OSAPG:s own document containing general indicators for atrocity crimes, partly using the essays own modified specific indicators. The text concludes with a presentation of the findings. These are not precise, however they give an idea about when the risk that crimes against humanity is being committed is serious enough to activate the principle of R2P. The results show that this can be done when 11-20 general and six to nine specific indicators are fulfilled.}},
 author    = {{Örvall, Cesar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brott mot mänskligheten – När rinner bägaren över?}},
 year     = {{2021}},
}