Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En kritisk granskning av de universella mänskliga rättigheterna

Carlsson, August LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad FN:s deklaration om de universella mänskliga rättigheterna (UDHR) kan anses vara präglad av en västerländsk uppfattning om mänskliga rättigheter. För att avgöra detta tittar jag på dels UDHR:s tillkomst, dels på dess innehåll och jämför detta med andra rättighetskataloger och deras bakomliggande rättstraditioner. Fokuset ligger på hur UDHR förhåller sig till olika afrikanska rättstraditioner och till Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (ACHPR) och till västerländska rättstraditioner och rättighetskataloger därifrån.

När Deklarationens tillkomst behandlas så ligger fokuset på vilka individer och stater som spelade stört roll i att utforma UDHR och vad... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad FN:s deklaration om de universella mänskliga rättigheterna (UDHR) kan anses vara präglad av en västerländsk uppfattning om mänskliga rättigheter. För att avgöra detta tittar jag på dels UDHR:s tillkomst, dels på dess innehåll och jämför detta med andra rättighetskataloger och deras bakomliggande rättstraditioner. Fokuset ligger på hur UDHR förhåller sig till olika afrikanska rättstraditioner och till Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (ACHPR) och till västerländska rättstraditioner och rättighetskataloger därifrån.

När Deklarationens tillkomst behandlas så ligger fokuset på vilka individer och stater som spelade stört roll i att utforma UDHR och vad dessa kan säga om synen på mänskliga rättigheter som kommer till uttryck i Deklarationen. Jag tar också upp vilka stater som förvägrades en röst i arbetet med Deklarationen.

Vidare så studerar jag innehållet i UDHR och jämför sedan detta och dess fokus med afrikanska rättstraditioner och ACHPR samt med västerländska rättstraditioner som de uttrycks i tre västerländska rättighetskataloger. Baserat på detta och UDHR:s tillkomst drar jag slutsatsen att Deklarationen representerar en övervägande västerländsk syn på mänskliga rättigheter.

För att undersöka vad detta får för konsekvent för de mänskliga rättigheterna tar jag sedan upp tre kritiska perspektiv på mänskliga rättigheter. Ett perspektiv som främst lyfter vikten av en bred kulturell och institutionell förankring för att mänskliga rättigheter ska få fäste i ett samhälle. Ett perspektiv som försvarar de mänskliga rättigheternas universella tillämpning i sin nuvarande form och slutligen ett perspektiv som kritiserar de mänskliga rättigheternas universalitet i sin nuvarande form.

Med dessa perspektiv som grund drar jag sedan slutsatsen att UDHR:s universella tillämpning idag försvåras av dess västerländska prägel då detta medför ett historiskt bagage från kolonialism och det Kalla kriget. Jag föreslår därför att man tar fram men ny rättighetskatalog där alla jordens länder får en möjlighet att medverka och där fler perspektiv på mänskliga rättigheterna kan komma till uttryck. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to critically examine if the Universal Declaration of Human Rights (the UDHR) is characterized by a Western perception of human rights and to examine the effects of such a characterization.

This is attempted through studying the process in drafting and passing the Declaration and by looking at the content of the Declaration. When looking at the drafting and passing of the Declaration I focus on the states and individuals who had the greatest influence over the content of the text and what these states and individuals can tell us about the underlying philosophical tendencies that inspired the text. I also take into account which states and what perspectives that were denied the right to be represented.

... (More)
The purpose of this essay is to critically examine if the Universal Declaration of Human Rights (the UDHR) is characterized by a Western perception of human rights and to examine the effects of such a characterization.

This is attempted through studying the process in drafting and passing the Declaration and by looking at the content of the Declaration. When looking at the drafting and passing of the Declaration I focus on the states and individuals who had the greatest influence over the content of the text and what these states and individuals can tell us about the underlying philosophical tendencies that inspired the text. I also take into account which states and what perspectives that were denied the right to be represented.

Furthermore, I also study the text of the Declaration and compare the focus and the content of the Declaration to how human rights are viewed in different philosophical traditions and other declarations of human rights. These traditions and declarations are taken from a Western context and an African context. This comparison leads me to conclude that the UDHR mainly reflects a Western perception of human rights.

To analyze the consequences of this, I then raise three perspectives on the universality of human rights. Broadly speaking this can be said to be one perspective that highlights the importance of a broad cultural base for universal human rights to lend them international credibility, one perspective defending their universal applicability in their current state and one perspective criticizing their universal applicability in their current state.

Using these three perspectives I then conclude that the Western influence on the UDHR makes it harder for the UDHR to gain broad acceptance. This is not due to the rights in the Declaration not being universally applicable per se in my view, but due to its historical baggage from colonialism and the Cold War, and since it reflects a quite narrow view of what human rights are that doesn’t necessarily reflect the universal concensus.

To adjust this I suggest creating a new Declaration where all nation can be given a voice in deciding its content and thus creating a broader and more truly universal declaration of human rights. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, August LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, mänskliga rättigheter, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kritisk granskning, universella mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
9045981
date added to LUP
2021-06-29 16:48:56
date last changed
2021-06-29 16:48:56
@misc{9045981,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to critically examine if the Universal Declaration of Human Rights (the UDHR) is characterized by a Western perception of human rights and to examine the effects of such a characterization. 

This is attempted through studying the process in drafting and passing the Declaration and by looking at the content of the Declaration. When looking at the drafting and passing of the Declaration I focus on the states and individuals who had the greatest influence over the content of the text and what these states and individuals can tell us about the underlying philosophical tendencies that inspired the text. I also take into account which states and what perspectives that were denied the right to be represented. 

Furthermore, I also study the text of the Declaration and compare the focus and the content of the Declaration to how human rights are viewed in different philosophical traditions and other declarations of human rights. These traditions and declarations are taken from a Western context and an African context. This comparison leads me to conclude that the UDHR mainly reflects a Western perception of human rights. 

To analyze the consequences of this, I then raise three perspectives on the universality of human rights. Broadly speaking this can be said to be one perspective that highlights the importance of a broad cultural base for universal human rights to lend them international credibility, one perspective defending their universal applicability in their current state and one perspective criticizing their universal applicability in their current state. 

Using these three perspectives I then conclude that the Western influence on the UDHR makes it harder for the UDHR to gain broad acceptance. This is not due to the rights in the Declaration not being universally applicable per se in my view, but due to its historical baggage from colonialism and the Cold War, and since it reflects a quite narrow view of what human rights are that doesn’t necessarily reflect the universal concensus. 

To adjust this I suggest creating a new Declaration where all nation can be given a voice in deciding its content and thus creating a broader and more truly universal declaration of human rights.}},
 author    = {{Carlsson, August}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En kritisk granskning av de universella mänskliga rättigheterna}},
 year     = {{2021}},
}