Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De svenska riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna - En undersökning om reglernas förenlighet med EU-rätten, med anledning av Lexel-målet.

Mauritzson, Ossian LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The Swedish interest deduction limitation rules compatibility with EU-law have been criticized for a long time. The rules are applicable to intra-group loans and are aimed to both protect the Swedish Tax base and to prevent tax avoidance through the use of artificial arrangements.

According to the preparatory works the purpose of the rules was not to target groups of companies within Sweden. This is because such companies typically have access to Swedish intra-group transfers. When profits easily can be transfered through intra-group transfers, there is no point in using an artificial interest arrangement for the same result. Consequently the rules were overwhelmingly used when a cross-border element was present.

Since the judgment... (More)
The Swedish interest deduction limitation rules compatibility with EU-law have been criticized for a long time. The rules are applicable to intra-group loans and are aimed to both protect the Swedish Tax base and to prevent tax avoidance through the use of artificial arrangements.

According to the preparatory works the purpose of the rules was not to target groups of companies within Sweden. This is because such companies typically have access to Swedish intra-group transfers. When profits easily can be transfered through intra-group transfers, there is no point in using an artificial interest arrangement for the same result. Consequently the rules were overwhelmingly used when a cross-border element was present.

Since the judgment from the European Court of Justice in the Lexel-case, it is settled that the Swedish rules applicable at the time were not compatible with the freedom of establishment. This paper partly aims to go through the different conditions that played an important role in the judgment. To achieve this purpose both the Swedish rules and the relevant areas of EU-law will be examined.

The Swedish interest deduction limitation rules reviewed by the European Court of Justice have been replaced and are no longer in force. The new rules share many similarities however and the Lexel-case is therefore expected to also effect the interpretation of the new rules, to what extent remains to be seen. In the event that the new rules could be justified by the need to prevent tax avoidance, it is still possible that they would not pass the proportionality test.

Finally this paper also discusses the available legal remedies following a new judgment from the European Court of Justice. (Less)
Abstract (Swedish)
De svenska ränteavdragsbegräsningsreglernas förenlighet med EU-rätten har varit föremål för kritik sedan en lång tid tillbaka. Reglerna är tillämpliga på koncerninterna lån och syftar till att motverka både skatteflykt och att den svenska skattebasen eroderas genom fiktiva och konstlade upplägg.

Enligt reglernas förarbeten fanns ingen avsikt att reglerna skulle träffa koncerner hemmahörande i Sverige. Detta eftersom dessa koncerner generellt sett har rätt till koncernbidrag. När samma resultat eller vinstförflyttning kunde uppnås koncernbidrag fanns inga motiv att utnyttja ett fiktivt ränteupplägg. Reglerna tillämpades alltså till övervägande stor del på situationer med ett gränsöverskridande inslag.

Sedan avgörandet i EU-domstolen i... (More)
De svenska ränteavdragsbegräsningsreglernas förenlighet med EU-rätten har varit föremål för kritik sedan en lång tid tillbaka. Reglerna är tillämpliga på koncerninterna lån och syftar till att motverka både skatteflykt och att den svenska skattebasen eroderas genom fiktiva och konstlade upplägg.

Enligt reglernas förarbeten fanns ingen avsikt att reglerna skulle träffa koncerner hemmahörande i Sverige. Detta eftersom dessa koncerner generellt sett har rätt till koncernbidrag. När samma resultat eller vinstförflyttning kunde uppnås koncernbidrag fanns inga motiv att utnyttja ett fiktivt ränteupplägg. Reglerna tillämpades alltså till övervägande stor del på situationer med ett gränsöverskridande inslag.

Sedan avgörandet i EU-domstolen i Lexel-målet är det fastställt att de då gällande reglerna inte var förenliga med etableringsfriheten. Denna uppsats syftar delvis till att redogöra för vad som låg till grund för detta avgörande. För att uppnå detta syfte behandlas de aktuella svenska reglerna, tillämplig EU-rätt och hur båda regelverken förhåller sig till varandra.

De ränteavdragsbegränsningsregler som EU-domstolen har tagit ställning till är inte längre gällande rätt. De nya reglerna är dock väldigt lika och Lexel-målet kan därför antas ha betydelse även för de nya reglernas tillämpning, till vilken utsträckning återstår att se. I de fall reglerna skulle kunna rättfärdigas med exempelvis behovet av att motverka skatteflykt så är det möjligt att reglerna ändå inte uppfyller kravet på proportionalitet.

Avslutningsvis behandlar uppsatsen också några rättsmedel som är tillgängliga med anledning av ett nytt avgörande från EU-domstolen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mauritzson, Ossian LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, EU-rätt (en. EU law), ränteavdrag, Lexel, ränteavdragsbegränsningsregler, ränta, ATAD, underkapitalisering, räntesnurra, etableringsfriheten, direkta skatter
language
Swedish
id
9045995
date added to LUP
2021-08-16 13:03:27
date last changed
2021-08-16 13:03:27
@misc{9045995,
 abstract   = {{The Swedish interest deduction limitation rules compatibility with EU-law have been criticized for a long time. The rules are applicable to intra-group loans and are aimed to both protect the Swedish Tax base and to prevent tax avoidance through the use of artificial arrangements.

According to the preparatory works the purpose of the rules was not to target groups of companies within Sweden. This is because such companies typically have access to Swedish intra-group transfers. When profits easily can be transfered through intra-group transfers, there is no point in using an artificial interest arrangement for the same result. Consequently the rules were overwhelmingly used when a cross-border element was present.

Since the judgment from the European Court of Justice in the Lexel-case, it is settled that the Swedish rules applicable at the time were not compatible with the freedom of establishment. This paper partly aims to go through the different conditions that played an important role in the judgment. To achieve this purpose both the Swedish rules and the relevant areas of EU-law will be examined.

The Swedish interest deduction limitation rules reviewed by the European Court of Justice have been replaced and are no longer in force. The new rules share many similarities however and the Lexel-case is therefore expected to also effect the interpretation of the new rules, to what extent remains to be seen. In the event that the new rules could be justified by the need to prevent tax avoidance, it is still possible that they would not pass the proportionality test.

Finally this paper also discusses the available legal remedies following a new judgment from the European Court of Justice.}},
 author    = {{Mauritzson, Ossian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{De svenska riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna - En undersökning om reglernas förenlighet med EU-rätten, med anledning av Lexel-målet.}},
 year     = {{2021}},
}