Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hedersbrott som egen brottsrubricering - En problematisering av Hedersbrottsutredningens lagförslag utifrån de straffrättsliga kriminaliseringskriterierna.

Lindblad, Rebecca LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
On the 18th of July 2019, the government appointed an inquiry to evaluate whether or not honour crime should be appointed as a classification of a crime in the penal code. The appointed inquiry was named SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. The proposed Government Bill would mean that multiple honour crimes under specific circumstances could be assessed collectively. This would result in a stricter penalty than if assessed individually.

It is known within the criminal law system that criminalization should be used restrictively as penalties are governments’ most intrusive instrument towards their citizens. To prevent criminal law inflation, the legislator can apply a number of different criminalization criteria against which the bill... (More)
On the 18th of July 2019, the government appointed an inquiry to evaluate whether or not honour crime should be appointed as a classification of a crime in the penal code. The appointed inquiry was named SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. The proposed Government Bill would mean that multiple honour crimes under specific circumstances could be assessed collectively. This would result in a stricter penalty than if assessed individually.

It is known within the criminal law system that criminalization should be used restrictively as penalties are governments’ most intrusive instrument towards their citizens. To prevent criminal law inflation, the legislator can apply a number of different criminalization criteria against which the bill can be evaluated.

The thesis critically analyses whether the inquiry’s proposed bill is justified on the basis of three specific criminalization criteria interest, harm and efficiency. As part of the investigation, the extent to which the proposed criminal classification is already criminalized, is examined.

In summary, the thesis finds that the proposed honour crime is already extensively criminalized by current law. The bill essentially contributes with additional aggravated effect only in cases where repeated honour crimes are committed by someone who is not associated with the victim. Ultimately the proposed bill can most likely be justified based on the criterion of harm and efficiency but not on the basis of the criterion of interest. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 18 juli 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att pröva huruvida hedersmotiverad brottslighet bör införas som en egen brottsrubricering i brottsbalken. Utredningen gavs namnet SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. Lagförslaget innebär att brott med hedersmotiv under vissa förutsättningar kommer kunna bedömas samlat enligt det föreslagna hedersbrottet och således enligt en avsevärt strängare straffskala än om brotten skulle bedömas separat.

Det är inom straffrätten vedertaget att kriminalisering ska användas restriktivt då straffet är statens mest ingripande instrument gentemot samhällsmedborgarna. För att säkerställa att straffrättslig inflation inte uppstår kan lagstiftaren tillämpa ett antal olika... (More)
Den 18 juli 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att pröva huruvida hedersmotiverad brottslighet bör införas som en egen brottsrubricering i brottsbalken. Utredningen gavs namnet SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. Lagförslaget innebär att brott med hedersmotiv under vissa förutsättningar kommer kunna bedömas samlat enligt det föreslagna hedersbrottet och således enligt en avsevärt strängare straffskala än om brotten skulle bedömas separat.

Det är inom straffrätten vedertaget att kriminalisering ska användas restriktivt då straffet är statens mest ingripande instrument gentemot samhällsmedborgarna. För att säkerställa att straffrättslig inflation inte uppstår kan lagstiftaren tillämpa ett antal olika kriminaliseringskriterier mot vilka lagförslaget ska vägas.

Uppsatsen analyserar kritiskt, med hjälp av den rättsanalytiska metoden, huruvida utredningens lagförslag är motiverat utifrån kriminaliseringskriterierna intresse, skada och effektivitet. Som ett led i denna undersökning prövas i vilken mån den föreslagna brottsrubriceringen redan täcks av gällande rätt.

Sammanfattningsvis framkommer det i arbetet att det föreslagna hedersbrottet i stor utsträckning täcks av gällande rätt samt att lagförslaget egentligen enbart bidrar med ytterligare straffskärpande effekt i de fall upprepade hedersbrott utförs av annan än närstående till offret. Lagförslaget kan anses motiverat utifrån kriteriet om skada och effektivitet men inte utifrån intressekriteriet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblad, Rebecca LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, hedersbrott, kriminalisering
language
Swedish
id
9046008
date added to LUP
2021-08-20 09:06:34
date last changed
2021-08-20 09:06:34
@misc{9046008,
 abstract   = {{On the 18th of July 2019, the government appointed an inquiry to evaluate whether or not honour crime should be appointed as a classification of a crime in the penal code. The appointed inquiry was named SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. The proposed Government Bill would mean that multiple honour crimes under specific circumstances could be assessed collectively. This would result in a stricter penalty than if assessed individually.

It is known within the criminal law system that criminalization should be used restrictively as penalties are governments’ most intrusive instrument towards their citizens. To prevent criminal law inflation, the legislator can apply a number of different criminalization criteria against which the bill can be evaluated.

The thesis critically analyses whether the inquiry’s proposed bill is justified on the basis of three specific criminalization criteria interest, harm and efficiency. As part of the investigation, the extent to which the proposed criminal classification is already criminalized, is examined.

In summary, the thesis finds that the proposed honour crime is already extensively criminalized by current law. The bill essentially contributes with additional aggravated effect only in cases where repeated honour crimes are committed by someone who is not associated with the victim. Ultimately the proposed bill can most likely be justified based on the criterion of harm and efficiency but not on the basis of the criterion of interest.}},
 author    = {{Lindblad, Rebecca}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hedersbrott som egen brottsrubricering - En problematisering av Hedersbrottsutredningens lagförslag utifrån de straffrättsliga kriminaliseringskriterierna.}},
 year     = {{2021}},
}