Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets vilja och barnets bästa - Om barnets bästa och barnets rätt att få komma till tals i en vårdnadstvist med våld i nära relation

Rönndahl, Lina LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen syftar till att redogöra för vad barnet bästa och barnets vilja innebär i svensk rätt och framför allt sambandet mellan de två begreppen. Därtill kommer uppsatsen att utreda i vilken utsträckning barnet kommer till tals i utredningar i mål om vårdnad, boende och umgänge samt vilket genomslag detta får i domstolspraxis.

Uppsatsen behandlar även skillnader mellan barnets bästa och vilja i teorin jämfört med praktiken. Materialet hämtas från lagtext, förarbeten, doktrin och artiklar. En viss grad av statistik har använts för att visa hur rättstillämpningen ser ut.

Slutsatsen är att barnets vilja är något som tas med i bedömningen av barnets bästa, men i praktiken är det många fall där barn inte hörs, med motiveringen... (More)
Den här uppsatsen syftar till att redogöra för vad barnet bästa och barnets vilja innebär i svensk rätt och framför allt sambandet mellan de två begreppen. Därtill kommer uppsatsen att utreda i vilken utsträckning barnet kommer till tals i utredningar i mål om vårdnad, boende och umgänge samt vilket genomslag detta får i domstolspraxis.

Uppsatsen behandlar även skillnader mellan barnets bästa och vilja i teorin jämfört med praktiken. Materialet hämtas från lagtext, förarbeten, doktrin och artiklar. En viss grad av statistik har använts för att visa hur rättstillämpningen ser ut.

Slutsatsen är att barnets vilja är något som tas med i bedömningen av barnets bästa, men i praktiken är det många fall där barn inte hörs, med motiveringen att det är för att skydda barnet. Då ställs barnets bästa och barnets vilja emot varandra, på grund av att barnet ses som ett skyddsobjekt och inte en bärare av rättigheter. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to give an account for what the child's best interests and the child's will mean in Swedish law and, above all, the connection between the two concepts. In addition, the thesis will investigate the extent to which the child is involved in investigations in cases of custody, housing and contact and what impact this will have in court practice.

The essay also deals with differences between the child's best interests and will in theory compared to practice. The material was taken from legal texts, preparatory work, public investigations, doctrine and articles. A certain degree of statistics was used to show what the application of law looks like.

In conclusion, the implications are that the child's will is... (More)
The purpose of this essay is to give an account for what the child's best interests and the child's will mean in Swedish law and, above all, the connection between the two concepts. In addition, the thesis will investigate the extent to which the child is involved in investigations in cases of custody, housing and contact and what impact this will have in court practice.

The essay also deals with differences between the child's best interests and will in theory compared to practice. The material was taken from legal texts, preparatory work, public investigations, doctrine and articles. A certain degree of statistics was used to show what the application of law looks like.

In conclusion, the implications are that the child's will is something that is included in the assessment of the child's best interests, but in practice there are many cases where children are not heard on the grounds that it is to protect the child. Then the child's best interests and the child's will are set against each other, because the child is seen as an object of protection and not a bearer of rights. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rönndahl, Lina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, Barnets bästa
language
Swedish
id
9046062
date added to LUP
2021-06-29 16:31:30
date last changed
2021-06-29 16:31:30
@misc{9046062,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to give an account for what the child's best interests and the child's will mean in Swedish law and, above all, the connection between the two concepts. In addition, the thesis will investigate the extent to which the child is involved in investigations in cases of custody, housing and contact and what impact this will have in court practice.

The essay also deals with differences between the child's best interests and will in theory compared to practice. The material was taken from legal texts, preparatory work, public investigations, doctrine and articles. A certain degree of statistics was used to show what the application of law looks like.

In conclusion, the implications are that the child's will is something that is included in the assessment of the child's best interests, but in practice there are many cases where children are not heard on the grounds that it is to protect the child. Then the child's best interests and the child's will are set against each other, because the child is seen as an object of protection and not a bearer of rights.}},
 author    = {{Rönndahl, Lina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnets vilja och barnets bästa - Om barnets bästa och barnets rätt att få komma till tals i en vårdnadstvist med våld i nära relation}},
 year     = {{2021}},
}