Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphandling av idéburna kvinnojourer genom idéburet offentligt partnerskap – en analys av dess förenlighet med upphandlingslagstiftningen

Håkansson, Frida LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This dissertation examines the possibility for municipalities to finance and collaborate with IOP that conduct women's emergency services through IOP partnerships without the procurement legislation becoming applicable. The rules on public procurement generally mean that contracting authorities, such as municipalities, must apply a procurement procedure when purchasing services, which means that they must expose their purchases to competition through advertising and award contracts to the supplier who has submitted the most economically advantageous tender. These procurements have made it difficult for IOP, such as women's emergency services, which are mainly provided by idea-driven organizations, to participate in procurements and win... (More)
This dissertation examines the possibility for municipalities to finance and collaborate with IOP that conduct women's emergency services through IOP partnerships without the procurement legislation becoming applicable. The rules on public procurement generally mean that contracting authorities, such as municipalities, must apply a procurement procedure when purchasing services, which means that they must expose their purchases to competition through advertising and award contracts to the supplier who has submitted the most economically advantageous tender. These procurements have made it difficult for IOP, such as women's emergency services, which are mainly provided by idea-driven organizations, to participate in procurements and win contracts, as the procurement procedure mainly benefits for-profit actors.

As an alternative to procurement, the form of collaboration was created by the voluntary organization whose purpose is to give municipalities the opportunity to finance and collaborate with voluntary organizations, without describing it as either grants or procurement. The form of cooperation is entered into and assigned without competition. The legal question is whether this partnership falls within the scope of public procurement and should therefore be exposed to competition.

The thesis' conclusion is that a contracting authority which enters into an idea-driven public partnership that relates to a performance for remuneration is covered by the procurement legislation and must therefore be exposed to competition. Municipalities cannot finance voluntary organizations women's shelters for the purpose of procuring services on behalf of the municipality and letting the idea-driven women's shelters perform tasks that the municipality is obliged by law to provide. Such idea-driven public partnerships are assigned through illicit direct procurement. (Less)
Abstract (Swedish)
Förevarande kandidatuppsats undersöker kommuners möjlighet att finansiera och samverka med idéburna organisationer som bedriver kvinnojoursverksamhet genom idéburet offentligt partnerskap utan att upphandlingslagstiftningen blir tillämplig. Reglerna om offentlig upphandling innebär som huvudregel att upphandlande myndigheter, såsom kommuner, vid sina köp av tjänster måste tillämpa ett upphandlingsförfarande som innebär att de ska konkurrensutsätta sina inköp genom utannonsering och tilldela kontrakt till den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Dessa upphandlingar har medfört svårigheter för idéburna organisationer, såsom kvinnojoursverksamhet, som främst tillhandahålls av idéburna organisationer, att delta i... (More)
Förevarande kandidatuppsats undersöker kommuners möjlighet att finansiera och samverka med idéburna organisationer som bedriver kvinnojoursverksamhet genom idéburet offentligt partnerskap utan att upphandlingslagstiftningen blir tillämplig. Reglerna om offentlig upphandling innebär som huvudregel att upphandlande myndigheter, såsom kommuner, vid sina köp av tjänster måste tillämpa ett upphandlingsförfarande som innebär att de ska konkurrensutsätta sina inköp genom utannonsering och tilldela kontrakt till den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Dessa upphandlingar har medfört svårigheter för idéburna organisationer, såsom kvinnojoursverksamhet, som främst tillhandahålls av idéburna organisationer, att delta i upphandlingar och vinna kontrakt eftersom upphandlingsförfarandet främst gynnar vinstdrivande aktörer.

Som ett alternativ till upphandling skapades samarbetsformen idéburet offentligt partnerskap vars syfte är att ge kommuner möjlighet att finansiera och samverka med idéburna organisationer utan att beteckna det som vare sig bidrag eller upphandling. Samarbetsformen ingås och tilldelas utan konkurrensutsättning. Det juridiska spörsmålet ligger i om detta partnerskap faller inom tillämpningsområdet för offentlig upphandling och därför ska konkurrensutsättas.

Uppsatsens slutsats är att en upphandlande myndighet som ingår ett idéburet offentligt partnerskap som avser en prestation mot ersättning omfattas av upphandlingslagstiftningen och ska därför konkurrensutsättas. Kommuner kan inte finansiera idéburna kvinnojourer i syfte att anskaffa tjänster för kommunens räkning och låta de idéburna kvinnojourerna utföra uppgifter som kommunen enligt lag har en skyldighet att tillhandahålla. Sådana idéburna offentliga partnerskap tilldelas genom otillåten direktupphandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Frida LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentlig rätt, Offentlig upphandling, IOP
language
Swedish
id
9046067
date added to LUP
2021-06-29 16:44:30
date last changed
2021-06-29 16:44:30
@misc{9046067,
 abstract   = {{This dissertation examines the possibility for municipalities to finance and collaborate with IOP that conduct women's emergency services through IOP partnerships without the procurement legislation becoming applicable. The rules on public procurement generally mean that contracting authorities, such as municipalities, must apply a procurement procedure when purchasing services, which means that they must expose their purchases to competition through advertising and award contracts to the supplier who has submitted the most economically advantageous tender. These procurements have made it difficult for IOP, such as women's emergency services, which are mainly provided by idea-driven organizations, to participate in procurements and win contracts, as the procurement procedure mainly benefits for-profit actors.

As an alternative to procurement, the form of collaboration was created by the voluntary organization whose purpose is to give municipalities the opportunity to finance and collaborate with voluntary organizations, without describing it as either grants or procurement. The form of cooperation is entered into and assigned without competition. The legal question is whether this partnership falls within the scope of public procurement and should therefore be exposed to competition.

The thesis' conclusion is that a contracting authority which enters into an idea-driven public partnership that relates to a performance for remuneration is covered by the procurement legislation and must therefore be exposed to competition. Municipalities cannot finance voluntary organizations women's shelters for the purpose of procuring services on behalf of the municipality and letting the idea-driven women's shelters perform tasks that the municipality is obliged by law to provide. Such idea-driven public partnerships are assigned through illicit direct procurement.}},
 author    = {{Håkansson, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upphandling av idéburna kvinnojourer genom idéburet offentligt partnerskap – en analys av dess förenlighet med upphandlingslagstiftningen}},
 year     = {{2021}},
}