Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunalt veto vid vindkraftsprövningar

Fahlbeck, Axel LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
År 2009 reformerades det administrativa förfarandet för tillståndsprövningar av vindkraftverk, delvis för att en större vindkraftsutbyggnad skulle komma till stånd men också som nödvändig en åtgärd för att Sverige skulle uppfylla sina skyldigheter i 2009 års förnybarhetsdirektiv. Tidigare hade en ansökning om att få bygga vindkraft inneburit dubbla process- och tillståndsförfaranden enligt både Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Istället skulle hela bedömningen nu ske i enligt miljöbalken. För att skydda den principen om kommunalt självstyre infördes samtidigt en ny bestämmelse gav kommunen där projektet planerades ett slags veto över projektet. Enligt Miljöbalkens 16 kapitel 4 § är kommunens samtycke numera en nödvändig förutsättning... (More)
År 2009 reformerades det administrativa förfarandet för tillståndsprövningar av vindkraftverk, delvis för att en större vindkraftsutbyggnad skulle komma till stånd men också som nödvändig en åtgärd för att Sverige skulle uppfylla sina skyldigheter i 2009 års förnybarhetsdirektiv. Tidigare hade en ansökning om att få bygga vindkraft inneburit dubbla process- och tillståndsförfaranden enligt både Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Istället skulle hela bedömningen nu ske i enligt miljöbalken. För att skydda den principen om kommunalt självstyre infördes samtidigt en ny bestämmelse gav kommunen där projektet planerades ett slags veto över projektet. Enligt Miljöbalkens 16 kapitel 4 § är kommunens samtycke numera en nödvändig förutsättning för att prövningsmyndigheterna ska få bevilja miljötillstånd till vindkraft.
Detta system har sedan det startade 2009 varit källan till flera problem kopplade till rättssäkerhet och förutsebarhet. Det går även att föra en diskuteras om korruption kopplade till besluten. Slutligen är det tveksamt om processerna under det nuvarande systemet verkligen har blivit snabbare och effektivare, vilket var syftet. Det första syftet med denna uppsats är att undersöka orsakerna till 2009 års lagändring, dess genomförande samt redogöra för de problem som har uppstått i det kommunala vetots kölvatten. Det andra syftet med avhandlingen är att undersöka om det nuvarande systemet räcker för att Sverige ska nå sina politiska mål om 100% förnybar kraft 2040 samt huruvida några förbättringar kan göras för att förbättra regelverket. (Less)
Abstract
In 2009 the Swedish legislature regarding the administrative procedure applicable to wind energy projects was amended, in part to increase wind power construction but also as a measure to fulfil Sweden’s obligations stemming from the 2009 Renewables directive. As a result, the dual process- and permit procedure under both the Plan and Building Act and the Environmental Code was abolished. Instead, the whole project would instead be assessed in one procedure under the Environmental Code. The constitutional principle of local self-governance would nevertheless be safeguarded by institution a new provision, which would give the municipality in which t project was planned a de facto veto over the project. According to chapter 16 provision 4§... (More)
In 2009 the Swedish legislature regarding the administrative procedure applicable to wind energy projects was amended, in part to increase wind power construction but also as a measure to fulfil Sweden’s obligations stemming from the 2009 Renewables directive. As a result, the dual process- and permit procedure under both the Plan and Building Act and the Environmental Code was abolished. Instead, the whole project would instead be assessed in one procedure under the Environmental Code. The constitutional principle of local self-governance would nevertheless be safeguarded by institution a new provision, which would give the municipality in which t project was planned a de facto veto over the project. According to chapter 16 provision 4§ the municipalities consent is now a prerequisite for the state authorities when granting a wind power permit.
This system has since it started 2009 faced several problems regarding transparency, foreseeability, and efficiency. Critics point to the fact that the municipalities can make their decision based on whichever reason they want, and that the decision cannot be appealed to a regular court. There is also a discussion about corruption regarding to the decisions. Lastly its questionable if the processes under the current system really are quicker and more efficient than they used to be. On the contrary, Sweden’s municipalities see the provision as crucial for upholding the principle of self-governance. The first aim of this thesis is firstly to discuss the reasons for the 2009 amendment, its implementations, its effects, and problems that have arisen from the municipal veto. The second aim of the thesis is to examine if the current system is sufficient for Sweden’s political goal of 100% renewable power in 2040 and if any improvements could be made to improve system for this goal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fahlbeck, Axel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljörätt, Processrätt, Förvaltningsrätt, Vindkraft
language
Swedish
id
9046083
date added to LUP
2021-06-29 16:47:31
date last changed
2021-06-29 16:47:31
@misc{9046083,
 abstract   = {{In 2009 the Swedish legislature regarding the administrative procedure applicable to wind energy projects was amended, in part to increase wind power construction but also as a measure to fulfil Sweden’s obligations stemming from the 2009 Renewables directive. As a result, the dual process- and permit procedure under both the Plan and Building Act and the Environmental Code was abolished. Instead, the whole project would instead be assessed in one procedure under the Environmental Code. The constitutional principle of local self-governance would nevertheless be safeguarded by institution a new provision, which would give the municipality in which t project was planned a de facto veto over the project. According to chapter 16 provision 4§ the municipalities consent is now a prerequisite for the state authorities when granting a wind power permit. 
This system has since it started 2009 faced several problems regarding transparency, foreseeability, and efficiency. Critics point to the fact that the municipalities can make their decision based on whichever reason they want, and that the decision cannot be appealed to a regular court. There is also a discussion about corruption regarding to the decisions. Lastly its questionable if the processes under the current system really are quicker and more efficient than they used to be. On the contrary, Sweden’s municipalities see the provision as crucial for upholding the principle of self-governance. The first aim of this thesis is firstly to discuss the reasons for the 2009 amendment, its implementations, its effects, and problems that have arisen from the municipal veto. The second aim of the thesis is to examine if the current system is sufficient for Sweden’s political goal of 100% renewable power in 2040 and if any improvements could be made to improve system for this goal.}},
 author    = {{Fahlbeck, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kommunalt veto vid vindkraftsprövningar}},
 year     = {{2021}},
}