Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arms Trade, Human Rights and the Jurisdictional Threshold: On the Responsibility of Arms Transferring States Under the European Convention on Human Rights

Öhrling, Ludvig LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The Arms Trade Treaty (ATT) as well as Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment (EU Common Position) impose substantive obligations on states for the purpose of minimising the adverse humanitarian effects of global arms trade. Notwithstanding these commitments, arms trade is an expanding business. Moreover, an increasing share of European arms are exported to states engaged in armed conflict. In Yemen, European arms transfers to partners of the Saudi-led Coalition have contributed to maintaining human rights abuses against the civilian population.

The arms supplies to Saudi-led Coalition partners providing the contextual framework for... (More)
The Arms Trade Treaty (ATT) as well as Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment (EU Common Position) impose substantive obligations on states for the purpose of minimising the adverse humanitarian effects of global arms trade. Notwithstanding these commitments, arms trade is an expanding business. Moreover, an increasing share of European arms are exported to states engaged in armed conflict. In Yemen, European arms transfers to partners of the Saudi-led Coalition have contributed to maintaining human rights abuses against the civilian population.

The arms supplies to Saudi-led Coalition partners providing the contextual framework for discussion, this thesis explores possible avenues for holding European arms transferring states accountable for human rights violations in third states where such arms are used. The purpose is to ascertain liability directly under international human rights law (IHRL) and, more specifically, within the context of the European Convention on Human Rights (ECHR). In this respect, the thesis primarily employs a doctrinal research method which is applied critically with a view to establishing not only what the law is but also what it should be, i.e., a discussion de lege ferenda. To this end, the thesis mainly relies on subsidiary sources of international law such as legal doctrine and case law.

Finding that arms transferring activities can expose individuals in third states to treatment contrary to ECHR standards, notably Article 2, the core issue of this thesis is determining to what extent the jurisdictional threshold in Article 1 ECHR could be overcome. For this purpose, a functional account of jurisdiction is introduced. Applying such a model of jurisdiction, the thesis argues that the issuance of an arms export license could engage the transferring state's responsibility under the ECHR for the conceivable effects occurring outside its territory. This rationale would only apply to those rights which the arms transferring states have a functional capacity to protect – including the right to life. Such an approach, under which the issuance of an export license may give rise to IHRL considerations, is argued to contribute to ensuring the humanitarian principles of the ATT and the EU Common Position. The legal argument could also be expanded so as to better capture transnational state conduct having ripple human rights effects in third states, directly under IHRL regimes. (Less)
Abstract (Swedish)
Under vapenhandelsfördraget och rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EU:s gemensamma ståndpunkt) är stater skyldiga att minimera de humanitära konsekvenserna av internationell export och överföring av vapen. Vapenhandel är alltjämt en växande industri. En allt större andel av den europeiska vapenexporten sker dessutom till länder som är inblandade i väpnade konflikter. I Jemen har den Saudiledda koalitionen dragit nytta av storskalig sådan import från Europa i sitt krig mot huthirebellerna, trots att koalitionen vid upprepade tillfällen kränkt de mänskliga rättigheterna.

Denna export utgör ramen för... (More)
Under vapenhandelsfördraget och rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EU:s gemensamma ståndpunkt) är stater skyldiga att minimera de humanitära konsekvenserna av internationell export och överföring av vapen. Vapenhandel är alltjämt en växande industri. En allt större andel av den europeiska vapenexporten sker dessutom till länder som är inblandade i väpnade konflikter. I Jemen har den Saudiledda koalitionen dragit nytta av storskalig sådan import från Europa i sitt krig mot huthirebellerna, trots att koalitionen vid upprepade tillfällen kränkt de mänskliga rättigheterna.

Denna export utgör ramen för uppsatsen, vilken undersöker möjliga vägar för ansvarsutkrävande av europeiska vapenöverförande stater för kränkningar av mänskliga rättigheter i tredjeländer, där sådana vapen används. Syftet är att fastställa ansvar direkt under internationell människorättslagstiftning och särskilt inom ramen för Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Genom en rättsdogmatisk metod utreds rättsläget för att vidare problematiseras. Med ett kritiskt förhållningssätt diskuteras rättsläget härvid de lege ferenda. För detta ändamål används främst subsidiära folkrättsliga källor, såsom doktrin och rättspraxis.

Uppsatsen påvisar ett tydligt samband mellan vapenexport och kränkningar av konventionsrättigheter under EKMR i tredjeländer, särskilt artikel 2 och rätten till liv. För att åberopa en sådan kränkning krävs dock att staten i fråga utövat jurisdiktion i enlighet med artikel 1 EKMR. Mot denna bakgrund är uppsatsens huvudfokus att undersöka hur tröskelkriteriet i artikel 1 kan övervinnas. Härvid föreslås en funktionell modell av jurisdiktion. Utifrån tillämpningen av en sådan modell hävdar denna uppsats att en stat skulle kunna hållas ansvarig för de tänkbara effekter som uppstår utanför dess territorium som följd av en vapenexport. Detta ansvar skulle begränsas till de rättigheter som vapenexporterande stater har reell förmåga att skydda, däribland rätten till liv. En sådan lösning, genom vilken ett utfärdande av exportlicens kan ge upphov till skyldigheter direkt under internationell människorättslagstiftning, skulle bidra till att effektivt stärka efterlevnaden av de humanitära principerna i vapenhandelsfördraget och EU:s gemensamma ståndpunkt. Det rättsliga argumentet skulle vidare kunna tillämpas på annan statlig verksamhet av gränsöverskridande karaktär med kedjeeffekter på de mänskliga rättigheterna i tredjeländer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhrling, Ludvig LU
supervisor
organization
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
public international law, arms trade, human rights
language
English
id
9046181
date added to LUP
2021-06-15 22:01:31
date last changed
2021-06-17 19:40:29
@misc{9046181,
 abstract   = {{The Arms Trade Treaty (ATT) as well as Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment (EU Common Position) impose substantive obligations on states for the purpose of minimising the adverse humanitarian effects of global arms trade. Notwithstanding these commitments, arms trade is an expanding business. Moreover, an increasing share of European arms are exported to states engaged in armed conflict. In Yemen, European arms transfers to partners of the Saudi-led Coalition have contributed to maintaining human rights abuses against the civilian population.

The arms supplies to Saudi-led Coalition partners providing the contextual framework for discussion, this thesis explores possible avenues for holding European arms transferring states accountable for human rights violations in third states where such arms are used. The purpose is to ascertain liability directly under international human rights law (IHRL) and, more specifically, within the context of the European Convention on Human Rights (ECHR). In this respect, the thesis primarily employs a doctrinal research method which is applied critically with a view to establishing not only what the law is but also what it should be, i.e., a discussion de lege ferenda. To this end, the thesis mainly relies on subsidiary sources of international law such as legal doctrine and case law.

Finding that arms transferring activities can expose individuals in third states to treatment contrary to ECHR standards, notably Article 2, the core issue of this thesis is determining to what extent the jurisdictional threshold in Article 1 ECHR could be overcome. For this purpose, a functional account of jurisdiction is introduced. Applying such a model of jurisdiction, the thesis argues that the issuance of an arms export license could engage the transferring state's responsibility under the ECHR for the conceivable effects occurring outside its territory. This rationale would only apply to those rights which the arms transferring states have a functional capacity to protect – including the right to life. Such an approach, under which the issuance of an export license may give rise to IHRL considerations, is argued to contribute to ensuring the humanitarian principles of the ATT and the EU Common Position. The legal argument could also be expanded so as to better capture transnational state conduct having ripple human rights effects in third states, directly under IHRL regimes.}},
 author    = {{Öhrling, Ludvig}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arms Trade, Human Rights and the Jurisdictional Threshold: On the Responsibility of Arms Transferring States Under the European Convention on Human Rights}},
 year     = {{2021}},
}