Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förväxlingsrisk – Avviker Patent- och marknadsöverdomstolens domar från EU-rättslig praxis i varumärkesrättsliga intrångsmål?

Bengtsson, Oscar LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Varumärken betingar ofta stora ekonomiska värden och för varumärkesinnehavare är det av vikt att kunna skydda varumärkena. De EU-rättsliga direktiv och förordningar som reglerar området har haft till syfte att harmonisera varumärkesrätten mellan medlemsstaterna. Uppsatsens syfte är att undersöka EU-rättslig praxis avseende förväxlingsrisk för att sedan jämföra denna med Patent- och marknadsöverdomstolens domar.

Varumärkesinnehavare har möjlighet att hindra intrång i ensamrätten, bland annat på grund av förväxlingsrisk. Av EU-domstolens praxis framgår det att förväxlingsrisk föreligger när allmänheten kan missta sig avseende varor eller tjänsters ursprung. Förväxlingsrisken ska bedömas utifrån en genomsnittskonsuments perspektiv.... (More)
Varumärken betingar ofta stora ekonomiska värden och för varumärkesinnehavare är det av vikt att kunna skydda varumärkena. De EU-rättsliga direktiv och förordningar som reglerar området har haft till syfte att harmonisera varumärkesrätten mellan medlemsstaterna. Uppsatsens syfte är att undersöka EU-rättslig praxis avseende förväxlingsrisk för att sedan jämföra denna med Patent- och marknadsöverdomstolens domar.

Varumärkesinnehavare har möjlighet att hindra intrång i ensamrätten, bland annat på grund av förväxlingsrisk. Av EU-domstolens praxis framgår det att förväxlingsrisk föreligger när allmänheten kan missta sig avseende varor eller tjänsters ursprung. Förväxlingsrisken ska bedömas utifrån en genomsnittskonsuments perspektiv. Bedömningen ska ske utifrån ett helhetsintryck som grundas på varuslagslikheten, märkeslikheten, särskiljningsförmågan och andra relevanta faktorer. Dessa kriterier delas enligt EU-domstolens praxis upp i underkriterier.

De kriterier som EU-domstolen uppställt används för att undersöka om det föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis i de varumärkesrättsliga intrångsmål där Patent- och marknadsöverdomstolen gjort en förväxlingsbedömning.

Genom att jämföra Patent- och marknadsöverdomstolens domar med EU-rättslig praxis kan det konstateras att det i vissa domar föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis. Avvikelser konstateras föreligga i några av rättsfallen i förhållande till märkeslikhetsbedömningen, varuslagsbedömningen samt bedömningen av särskiljningsförmåga. Det finns däremot inget som tyder på att Patent- och marknadsöverdomstolen genomgående avviker från EU-rättslig praxis i förhållande till något visst kriterium. (Less)
Popular Abstract
Trademarks often amount to great economic value and it is important for trademark owners to be able to protect their trademarks. The EU trademark directives and regulation aimed to harmonize the laws of the member states. The purpose of this thesis is to examine EU case law regarding the risk of confusion assessment and compare the case law of the European Court of Justice with judgments from the Patent and Market Court of Appeal.

Trademark owners have the capability to prevent infringement of their exclusive rights if there is a risk of confusion. According to the case law of the European Court of Justice, there is a risk of confusion when the public may be mistaken about the origin of goods or services. The risk of confusion shall be... (More)
Trademarks often amount to great economic value and it is important for trademark owners to be able to protect their trademarks. The EU trademark directives and regulation aimed to harmonize the laws of the member states. The purpose of this thesis is to examine EU case law regarding the risk of confusion assessment and compare the case law of the European Court of Justice with judgments from the Patent and Market Court of Appeal.

Trademark owners have the capability to prevent infringement of their exclusive rights if there is a risk of confusion. According to the case law of the European Court of Justice, there is a risk of confusion when the public may be mistaken about the origin of goods or services. The risk of confusion shall be assessed from the perspective of an average consumer. This assessment shall be a global appreciation based on similarity between goods, similarity between marks, distinctiveness of the senior mark and other relevant factors. According to the case law of the European Court of Justice, these criteria are further divided into sub-criteria.

The criteria set by the European Court of Justice are used to determine if the judgments regarding trademark infringement from the Patent and Market Court of Appeal where the court made a risk of confusion assessment deviate from EU case law.

By comparing the judgments of the Patent and Market Court of Appeal with EU case law, it can be stated that some judgments of the Patent and Market Court of Appeal deviates from EU case law. Deviations are found to exist in some of the judgments in relation to the assessment of similarity between goods, similarity between marks, and distinctiveness. However, there is no indication that the Patent and Market Court of Appeal repeatedly deviates from the case law of the European Court of Justice in relation to any particular criterion in the risk of confusion assessment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Oscar LU
supervisor
organization
alternative title
Risk of Confusion – Does the Patent and Market Court of Appeal Deviate From EU Case Law in Infringement Cases?
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, Civilrätt, Förväxlingsrisk, Varumärkesintrång, Förväxlingsbedömning, Varuslagslikhet, Varumärkeslikhet, Särskiljningsförmåga, Associationsrisk
language
Swedish
id
9046246
date added to LUP
2021-06-14 12:25:48
date last changed
2021-06-14 12:25:48
@misc{9046246,
 abstract   = {{Varumärken betingar ofta stora ekonomiska värden och för varumärkesinnehavare är det av vikt att kunna skydda varumärkena. De EU-rättsliga direktiv och förordningar som reglerar området har haft till syfte att harmonisera varumärkesrätten mellan medlemsstaterna. Uppsatsens syfte är att undersöka EU-rättslig praxis avseende förväxlingsrisk för att sedan jämföra denna med Patent- och marknadsöverdomstolens domar. 

Varumärkesinnehavare har möjlighet att hindra intrång i ensamrätten, bland annat på grund av förväxlingsrisk. Av EU-domstolens praxis framgår det att förväxlingsrisk föreligger när allmänheten kan missta sig avseende varor eller tjänsters ursprung. Förväxlingsrisken ska bedömas utifrån en genomsnittskonsuments perspektiv. Bedömningen ska ske utifrån ett helhetsintryck som grundas på varuslagslikheten, märkeslikheten, särskiljningsförmågan och andra relevanta faktorer. Dessa kriterier delas enligt EU-domstolens praxis upp i underkriterier.

De kriterier som EU-domstolen uppställt används för att undersöka om det föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis i de varumärkesrättsliga intrångsmål där Patent- och marknadsöverdomstolen gjort en förväxlingsbedömning.

Genom att jämföra Patent- och marknadsöverdomstolens domar med EU-rättslig praxis kan det konstateras att det i vissa domar föreligger avvikelser från EU-rättslig praxis. Avvikelser konstateras föreligga i några av rättsfallen i förhållande till märkeslikhetsbedömningen, varuslagsbedömningen samt bedömningen av särskiljningsförmåga. Det finns däremot inget som tyder på att Patent- och marknadsöverdomstolen genomgående avviker från EU-rättslig praxis i förhållande till något visst kriterium.}},
 author    = {{Bengtsson, Oscar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förväxlingsrisk – Avviker Patent- och marknadsöverdomstolens domar från EU-rättslig praxis i varumärkesrättsliga intrångsmål?}},
 year     = {{2021}},
}