Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Innehållet är inte längre tillgängligt - En analys av artikel 17 direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden

Larsson, John LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The new Directive on Copyright in the Digital Single Market (the so-called "DSM-directive") is to be implemented by the European member states by no later than 7 June 2021. Article 17 of the new directive establishes a new regulation on liability for copyright infringement on the internet for certain online content sharing service providers, (“OCSSPs”). The new article states that an OCSSP performs an act of communication to the public when it gives the public access to copyright-protected works uploaded by its users. As a result, these platforms will become directly liable for their users’ uploads. Critics of the article argue that this new framework of liability more or less forces the OCSSPs to introduce automated upload filters which... (More)
The new Directive on Copyright in the Digital Single Market (the so-called "DSM-directive") is to be implemented by the European member states by no later than 7 June 2021. Article 17 of the new directive establishes a new regulation on liability for copyright infringement on the internet for certain online content sharing service providers, (“OCSSPs”). The new article states that an OCSSP performs an act of communication to the public when it gives the public access to copyright-protected works uploaded by its users. As a result, these platforms will become directly liable for their users’ uploads. Critics of the article argue that this new framework of liability more or less forces the OCSSPs to introduce automated upload filters which will have detrimental impact on the free and open internet.

This thesis examines and analyses article 17 of the new DSM-directive from a critical and economical perspective. The aim of the thesis is to clarify the meaning of the article and to investigate what effects the national implementation will have for OCSSPs, rightsholders and individual users. Particular focus will be placed on the mechanisms provided for in article 17.9 in the form of complaint procedures and remedial functions. The conclusions drawn in the thesis are that article 17 in many ways is a legally uncertain regulation that gives OCSSPs financial and legal incentives to use automated recognition technology to block and remove unauthorized content. As such technology is unable to identify works that are subject to limitations or exemptions from copyright protection, even permitted works are at risk of being targeted.

The directive requires member states to ensure that there are various complaint and remedial mechanisms that users can rely on in the event of incorrect removal or blocking of their uploads. How these mechanisms are to be designed is largely up to the various member states to decide for themselves. The effectiveness of the mechanisms therefore largely depends on how the national legislator chooses to implement them. Various proposals on how the dispute resolution mechanisms can and should be implemented are discussed in this thesis. The wide scope for different interpretations of article 17 may also result in varying national implementations, which would counteract the European commission's objective of establishing a digital single market. (Less)
Abstract (Swedish)
Senast den 7 juni 2021 ska det nya direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden, det s.k. ”DSM-direktivet”, vara införlivat i de europeiska medlemsstaterna. Artikel 17 i direktivet innehåller en ny ansvarsreglering för vissa digitala delningsplattformar vid upphovsrättsliga intrång på internet. Artikeln stadgar att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll ska anses genomföra en överföring till allmänheten när dessa tillgängliggör upphovsrättsskyddade verk som plattformens användare laddat upp. Detta innebär att plattformarna blir direkt ansvariga för användarnas uppladdningar. Kritiker av artikel 17 menar att den nya ansvarsregleringen mer eller mindre tvingar de digitala plattformarna att... (More)
Senast den 7 juni 2021 ska det nya direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden, det s.k. ”DSM-direktivet”, vara införlivat i de europeiska medlemsstaterna. Artikel 17 i direktivet innehåller en ny ansvarsreglering för vissa digitala delningsplattformar vid upphovsrättsliga intrång på internet. Artikeln stadgar att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll ska anses genomföra en överföring till allmänheten när dessa tillgängliggör upphovsrättsskyddade verk som plattformens användare laddat upp. Detta innebär att plattformarna blir direkt ansvariga för användarnas uppladdningar. Kritiker av artikel 17 menar att den nya ansvarsregleringen mer eller mindre tvingar de digitala plattformarna att införa automatiska uppladdningsfilter vilket riskerar att få förödande konsekvenser för det fria och öppna internet.

I denna framställning granskas och analyseras artikel 17 i det nya direktivet utifrån ett rättsekonomiskt och kritiskt perspektiv. Målsättningen är att tydliggöra artikelns innebörd samt att undersöka vilka effekter som det nationella införlivandet kommer att få för olika aktörer på marknaden. Särskilt fokus riktas mot de skyddsmekanismer som artikel 17.9 föreskriver i form av klagomålsförfarande och avhjälpningsfunktioner. Slutsatserna som dras i uppsatsen är att artikel 17 på flera sätt är en rättsosäker reglering som ger digitala delningsplattformar ekonomiska och rättsliga incitament att utnyttja automatiserad igenkänningsteknik för att blockera otillåtet innehåll. Eftersom sådan teknik är oförmögen att identifiera verk som omfattas av en inskränkning eller ett undantag från det upphovsrättsliga skyddet riskerar även tillåtna verk att blockeras.

Direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns olika klagomåls- och avhjälpningsmekanismer som användarna kan vända sig till vid felaktiga avlägsnanden eller blockeringar av deras uppladdningar. Hur dessa mekanismer ska utformas är i stor utsträckning upp till de olika medlemsstaterna att själva avgöra och hur effektiva mekanismerna kommer att bli beror till stor del på hur den nationella lagstiftaren väljer att implementera dem. I framställningen diskuteras därför olika förslag på hur tvistlösningsmekanismerna kan och bör utformas. Det stora tolkningsutrymmet i artikel 17 riskerar även att bidra till avvikande nationella implementeringar vilket inte står i överensstämmelse med kommissionens mål om inrättandet av en gemensam inre digital marknad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, John LU
supervisor
organization
alternative title
This content is no longer available - An analysis of article 17 directive on copyright and related rights in the Digital Single Market
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, upphovsrätt, DSM-direktivet
language
Swedish
id
9046263
date added to LUP
2021-06-10 13:41:15
date last changed
2021-06-10 13:41:15
@misc{9046263,
 abstract   = {{The new Directive on Copyright in the Digital Single Market (the so-called "DSM-directive") is to be implemented by the European member states by no later than 7 June 2021. Article 17 of the new directive establishes a new regulation on liability for copyright infringement on the internet for certain online content sharing service providers, (“OCSSPs”). The new article states that an OCSSP performs an act of communication to the public when it gives the public access to copyright-protected works uploaded by its users. As a result, these platforms will become directly liable for their users’ uploads. Critics of the article argue that this new framework of liability more or less forces the OCSSPs to introduce automated upload filters which will have detrimental impact on the free and open internet. 

This thesis examines and analyses article 17 of the new DSM-directive from a critical and economical perspective. The aim of the thesis is to clarify the meaning of the article and to investigate what effects the national implementation will have for OCSSPs, rightsholders and individual users. Particular focus will be placed on the mechanisms provided for in article 17.9 in the form of complaint procedures and remedial functions. The conclusions drawn in the thesis are that article 17 in many ways is a legally uncertain regulation that gives OCSSPs financial and legal incentives to use automated recognition technology to block and remove unauthorized content. As such technology is unable to identify works that are subject to limitations or exemptions from copyright protection, even permitted works are at risk of being targeted. 

The directive requires member states to ensure that there are various complaint and remedial mechanisms that users can rely on in the event of incorrect removal or blocking of their uploads. How these mechanisms are to be designed is largely up to the various member states to decide for themselves. The effectiveness of the mechanisms therefore largely depends on how the national legislator chooses to implement them. Various proposals on how the dispute resolution mechanisms can and should be implemented are discussed in this thesis. The wide scope for different interpretations of article 17 may also result in varying national implementations, which would counteract the European commission's objective of establishing a digital single market.}},
 author    = {{Larsson, John}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Innehållet är inte längre tillgängligt - En analys av artikel 17 direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden}},
 year     = {{2021}},
}