Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Thailändsk arvsrätt - en komparation med svensk arvsrätt och en analys av arvsförordningens principer

Evander, Magnus LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Arvsförordningen trädde i kraft den 17 augusti 2015 och reglerar internationellt privat och processrättsliga frågor avseende gränsöverskridande arv, alltså arv med koppling till mer än ett land. Som anknytningsfaktor valdes hemvistprincipen och den styr såväl behörighet som tillämplig lag. När det gäller vilken lag som är tillämplig finns dock en möjlighet att välja annat lands lag, vilket kan innebära att svenska domstolar kan behöva tillämpa andra länders lagar. Så länge det är ett annat EU-medlemsland finns inte några hinder för att en dom i ett medlemsland ska kunna erkännas och verkställas i ett annat medlemsland. Arvsförordningen har dock universell tillämpning, vilket betyder att det lands lag som tillämpas ska gälla oavsett om det... (More)
Arvsförordningen trädde i kraft den 17 augusti 2015 och reglerar internationellt privat och processrättsliga frågor avseende gränsöverskridande arv, alltså arv med koppling till mer än ett land. Som anknytningsfaktor valdes hemvistprincipen och den styr såväl behörighet som tillämplig lag. När det gäller vilken lag som är tillämplig finns dock en möjlighet att välja annat lands lag, vilket kan innebära att svenska domstolar kan behöva tillämpa andra länders lagar. Så länge det är ett annat EU-medlemsland finns inte några hinder för att en dom i ett medlemsland ska kunna erkännas och verkställas i ett annat medlemsland. Arvsförordningen har dock universell tillämpning, vilket betyder att det lands lag som tillämpas ska gälla oavsett om det är ett medlemslands lag eller lagen från ett så kallat tredjeland.

När ett tredjelands lag ska gälla kan vissa grundläggande principer i arvsförordningen begränsas. Det kan exempelvis finnas regler i tredjeland som sätter gränser för svenska domstolars behörighet.
Vid tillämpning av ett tredjelands lag kan också problem om erkännande och verkställighet aktualiseras, då ett tredjeland inte är bundet av reglerna i arvsförordningen.

Sverige och Thailand har haft ett förhållande på statlig nivå i drygt 150 år och svenskar har rest till Thailand på semester i decennier. Detta är säkert en av orsakerna till att många thailändare bor i Sverige och vice versa. Det är därför av stor vikt att människor får kunskap om vad som gäller i samband med att deras arv ska fördelas.

Arvets fördelning beror på vilket lands lag som tillämpas och därför är det också av vikt att få reda på vilka grundläggande skillnader det finns mellan ländernas arvsrättsliga lagstiftningar. (Less)
Abstract
The EU Regulation on succession is applied to successions since 17th of Au-gust 2015 and is applied to cross-border successions, i.e., successions with a connection to more than one country. The principle of habitual residence was chosen as the connecting factor and it governs both jurisdiction and applicable law. With regard to applicable law, however, there is an option to choose another country's law, which may mean that Swedish courts may need to apply the laws of other countries. As long as there is another Member State to the Succession Regulation, there shall be no obstacles to a judgment in one Member State being recognized and enforced in another Member State. However, the Succession Regulation has universal application, which... (More)
The EU Regulation on succession is applied to successions since 17th of Au-gust 2015 and is applied to cross-border successions, i.e., successions with a connection to more than one country. The principle of habitual residence was chosen as the connecting factor and it governs both jurisdiction and applicable law. With regard to applicable law, however, there is an option to choose another country's law, which may mean that Swedish courts may need to apply the laws of other countries. As long as there is another Member State to the Succession Regulation, there shall be no obstacles to a judgment in one Member State being recognized and enforced in another Member State. However, the Succession Regulation has universal application, which means that the law of the country that is to apply is applied regardless of whether it is the law of a Member State or the law of a so-called third state.

When the law of a third country is to apply, certain basic principles of the Succession Regulation may be restricted. For example, there may be rules in third countries that set limits on the jurisdiction of Swedish courts.
When applying the law of a third country, problems such as recognition and enforcement may also arise, as a third state is not bound by the rules in the Succession Regulation.

Sweden and Thailand have a relationship on state level since more than 150 years and Swedes have been going to Thailand on vacation for decades. This is surely one of the reasons that there are many Thai citizens living in Sweden and vice versa. It is therefore of great importance that people gain knowledge about how their succession will be distributed.

How the succession will be distributed depends on which country's law is applied and therefore it is also important to find out what fundamental differences there are between the countries' inheritance law laws. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Evander, Magnus LU
supervisor
organization
alternative title
Thai inheritance law - a comparative study between Thai and Swedish inheritance law and an analysis on the principles of the Succession Regulation
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
internationell privaträtt, arvsrätt, Thailand, arvsförordningen, civilrätt, familjerätt, komparativ rätt
language
Swedish
id
9046272
date added to LUP
2021-06-13 12:39:42
date last changed
2021-06-13 12:39:42
@misc{9046272,
 abstract   = {{The EU Regulation on succession is applied to successions since 17th of Au-gust 2015 and is applied to cross-border successions, i.e., successions with a connection to more than one country. The principle of habitual residence was chosen as the connecting factor and it governs both jurisdiction and applicable law. With regard to applicable law, however, there is an option to choose another country's law, which may mean that Swedish courts may need to apply the laws of other countries. As long as there is another Member State to the Succession Regulation, there shall be no obstacles to a judgment in one Member State being recognized and enforced in another Member State. However, the Succession Regulation has universal application, which means that the law of the country that is to apply is applied regardless of whether it is the law of a Member State or the law of a so-called third state.

When the law of a third country is to apply, certain basic principles of the Succession Regulation may be restricted. For example, there may be rules in third countries that set limits on the jurisdiction of Swedish courts.
When applying the law of a third country, problems such as recognition and enforcement may also arise, as a third state is not bound by the rules in the Succession Regulation.

Sweden and Thailand have a relationship on state level since more than 150 years and Swedes have been going to Thailand on vacation for decades. This is surely one of the reasons that there are many Thai citizens living in Sweden and vice versa. It is therefore of great importance that people gain knowledge about how their succession will be distributed.

How the succession will be distributed depends on which country's law is applied and therefore it is also important to find out what fundamental differences there are between the countries' inheritance law laws.}},
 author    = {{Evander, Magnus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Thailändsk arvsrätt - en komparation med svensk arvsrätt och en analys av arvsförordningens principer}},
 year     = {{2021}},
}