Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Val av form och tillvägagångssätt vid implementering av EU-direktiv – en obegränsat val? - Med utgångspunkt i implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande om information från den offentliga sektorn, undersöks om unionsrätten och nationell rätten begränsar det sätt på vilket ett EU-direktiv kan implementeras i svensk rätt

Coquard, Caroline LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In this case study the subject matter is the Swedish transpositions process of the Directive 2003/98/EC of European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (PSI-directive or Directive).1 Considering final date for transposition set out in the PSI-directive the Swedish implementation exceeded five years. Why was that? What could be the reasons behind such a delay? Did any provision in the directive cause difficulties when transposition into Swedish law?
The PSI-directive creates a legal framework for the conditions governing re-use of public sector information by imposing certain obligation on public sector bodies, ultimately set out to achieve a Community-wide information market. By... (More)
In this case study the subject matter is the Swedish transpositions process of the Directive 2003/98/EC of European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (PSI-directive or Directive).1 Considering final date for transposition set out in the PSI-directive the Swedish implementation exceeded five years. Why was that? What could be the reasons behind such a delay? Did any provision in the directive cause difficulties when transposition into Swedish law?
The PSI-directive creates a legal framework for the conditions governing re-use of public sector information by imposing certain obligation on public sector bodies, ultimately set out to achieve a Community-wide information market. By ensuring the conditions for re-use of public sector information is fair, proportionate, and non-discriminatory the possibilities for re-use will increase which would contribute to economic growth and job creation.
By examine the green paper presented by the Commission, Public sector information: A key resource for Europe,2 the Directive will first be reviewed in a bigger context in order to reveal some of the reasons behind the objections made by relevant parties. It also addresses some of the relevant adjacent questions, as for example the protection of individuals with regarding to the processing of personal data.
After initially Sweden initially had informed the European commission national regulations was in compliance with the provisions set out in the Directive, Sweden received a formal letter notice. The letter stated Sweden had failed to implement the Directive correctly. The Swedish government then adopted regulation to implement the Directive correctly, but once again the European Commission disagreed. Due mainly to the scope of the Swedish legislation not in accordance with the Directive the European Commission sent an additional letter of notice, in which the invoked the previous letter of notice and reiterated Sweden had failed to comply with the obligations under the Treaties.3
The Swedish government then started a process following the ordinary legislative procedure, including appointing a committee to provide the necessary measures for a correct implementation of the Directive. After having been referred for consultation, the Swedish government handed over a legislative proposal to the parliament. The national provision set out to implement the directive correctly was entered into force the 1 July 2010. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en fallstudie över den svenska implementeringen av PSI-direktivet.4 Direktivet skulle enligt artikel 12 direktivet vara genomförd i svensk rätt senast den 1 juli 2005. Fullständigt genomförande förelåg emellertid inte förrän 1 juli 2010. Fem år efter det att direktivet skulle vara genomfört.
Sverige en fördragsenlig skyldighet att implementera direktiv på ett fullgott sätt, korrekt och i tid.5 Direktiv är enligt artikel 288 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) endast bindande vad gäller det resultat som ska uppnås och överlåter till medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.6
Den svenska regeringen informerade kommissionen om att normharmoni förelåg. Nationella befintliga... (More)
Uppsatsen är en fallstudie över den svenska implementeringen av PSI-direktivet.4 Direktivet skulle enligt artikel 12 direktivet vara genomförd i svensk rätt senast den 1 juli 2005. Fullständigt genomförande förelåg emellertid inte förrän 1 juli 2010. Fem år efter det att direktivet skulle vara genomfört.
Sverige en fördragsenlig skyldighet att implementera direktiv på ett fullgott sätt, korrekt och i tid.5 Direktiv är enligt artikel 288 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) endast bindande vad gäller det resultat som ska uppnås och överlåter till medlemsstaterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.6
Den svenska regeringen informerade kommissionen om att normharmoni förelåg. Nationella befintliga bestämmelser uppfyllde redan de krav som direktivet ställde. Kommissionen höll inte med och överlämnade en formell underrättelse till Sverige. Regeringen antog då en förordning (PSI-förordning) men dess tillämpningsområde begränsades till offentliga myndigheter under regeringen vilket uteslöt de kommunala myndigheterna. En sådan begränsning stred uppenbart mot direktivet vars tillämpning omfattade offentliga myndigheter vilket bland annat innefattade statliga, regionala och lokala myndigheter. Av inte minst den anledningen överlämnade kommissionen en kompletterande formell underrättelse.
En sedvanlig lagstiftningsprocess startades genom att regeringen tillsatte en arbetsgrupp för att undersöka hur direktivet på bästa sätt skulle kunna implementeras korrekt i svensk rätt.
vars slutbetänkande remissbehandlades. Regeringen utarbetade ett lagförslag och PSI-lagen antogs den 1 juli 2010.
Det uppenbara svaret på den initiala frågan är att ett lagstiftningsärende inte initierades från början men de bakomliggande orsakerna som framträder handlar mer om direktivets vision och faran över att visionen skulle komma i konflikt med den svenska handlingsoffentlighet. Eller, beror tidsutdräkten på att bestämmelserna i direktivet missförstods. en tro att direktivet reglerade villkor för vidareutnyttjande i stället för att direktivet satte vissa krav på de villkor som sattes upp när myndigheterna beviljade vidareutnyttjande. Något entydigt svar har jag inte hittat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Coquard, Caroline LU
supervisor
organization
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
PSI-direktivet, implementering, EU-rätt
language
Swedish
id
9046326
date added to LUP
2021-12-08 11:56:25
date last changed
2021-12-08 11:56:25
@misc{9046326,
 abstract   = {{In this case study the subject matter is the Swedish transpositions process of the Directive 2003/98/EC of European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (PSI-directive or Directive).1 Considering final date for transposition set out in the PSI-directive the Swedish implementation exceeded five years. Why was that? What could be the reasons behind such a delay? Did any provision in the directive cause difficulties when transposition into Swedish law?
The PSI-directive creates a legal framework for the conditions governing re-use of public sector information by imposing certain obligation on public sector bodies, ultimately set out to achieve a Community-wide information market. By ensuring the conditions for re-use of public sector information is fair, proportionate, and non-discriminatory the possibilities for re-use will increase which would contribute to economic growth and job creation.
By examine the green paper presented by the Commission, Public sector information: A key resource for Europe,2 the Directive will first be reviewed in a bigger context in order to reveal some of the reasons behind the objections made by relevant parties. It also addresses some of the relevant adjacent questions, as for example the protection of individuals with regarding to the processing of personal data.
After initially Sweden initially had informed the European commission national regulations was in compliance with the provisions set out in the Directive, Sweden received a formal letter notice. The letter stated Sweden had failed to implement the Directive correctly. The Swedish government then adopted regulation to implement the Directive correctly, but once again the European Commission disagreed. Due mainly to the scope of the Swedish legislation not in accordance with the Directive the European Commission sent an additional letter of notice, in which the invoked the previous letter of notice and reiterated Sweden had failed to comply with the obligations under the Treaties.3
The Swedish government then started a process following the ordinary legislative procedure, including appointing a committee to provide the necessary measures for a correct implementation of the Directive. After having been referred for consultation, the Swedish government handed over a legislative proposal to the parliament. The national provision set out to implement the directive correctly was entered into force the 1 July 2010.}},
 author    = {{Coquard, Caroline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Val av form och tillvägagångssätt vid implementering av EU-direktiv – en obegränsat val? - Med utgångspunkt i implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande om information från den offentliga sektorn, undersöks om unionsrätten och nationell rätten begränsar det sätt på vilket ett EU-direktiv kan implementeras i svensk rätt}},
 year     = {{2021}},
}