Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan rättsstatsprincipen i EU skyddas genom de nationella domstolarnas granskning? - En analys av EU-domstolens dom i L och P och betydelsen av unionens gemensamma värden för den europeiska arresteringsordern

Baude, Agnes LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The rule of law backsliding in some EU Member States through deficiencies in the judiciary has led to a crisis impacting several dimensions of the European cooperation. Respect for the rule of law is a fundamental value for the Union and thus a pre-condition for accession to the Union according to Article 49 TEU. Pursuant to Article 2 TEU the rule of law is a common value between the Member States. In a situation when a Member State no longer observe the EU common values, Article 7 TEU, ‘the nuclear option’, provides a political mechanism by which the concerned Member State might lose authorities within the Union. The mechanism is political since the decision making lies within the authority of the Council. Furthermore, the decision... (More)
The rule of law backsliding in some EU Member States through deficiencies in the judiciary has led to a crisis impacting several dimensions of the European cooperation. Respect for the rule of law is a fundamental value for the Union and thus a pre-condition for accession to the Union according to Article 49 TEU. Pursuant to Article 2 TEU the rule of law is a common value between the Member States. In a situation when a Member State no longer observe the EU common values, Article 7 TEU, ‘the nuclear option’, provides a political mechanism by which the concerned Member State might lose authorities within the Union. The mechanism is political since the decision making lies within the authority of the Council. Furthermore, the decision requires unanimity, which in practice rules out the implementation of the mechanism in a situation where there are more than one Member State that disrespects the fundamental values of the EU.

The European judicial cooperation in criminal matters, which is founded on the principles of mutual trust and mutual recognition, is one dimension that is affected by the dismantling of the judiciary’s independence. The principles of mutual trust and recognition introduced free movement for judgments and decisions in criminal matters, primarily on grounds of efficiency. The cooperation in criminal matters presupposes autonomous and functioning national courts that are able to ensure the fundamental rights of individuals, e.g. the right to an effective remedy and a fair trial in Article 47 of the Charter.

The thesis examines the balance between the principles of mutual trust and recognition and the principle of rule of law within the case-law from the Court of Justice in the context of judicial cooperation, notably the system of extradition through the European arrest warrant. The main focus concerns the ECJ’s judgment from December 2020 in the L and P case. The Court ruling confirms that the national courts shall examine the independence of their European counterparts as part of the execution of a European arrest warrant. The thesis finds that the rule of law-scrutiny places a heavy burden on the national courts: the national assessment is characterized as complex and difficult to implement and does not fully assure rule of law compliance by the Member States. (Less)
Abstract (Swedish)
Nedmonteringen av rättsstatsprincipen i vissa av EU:s medlemsstater, vilket skett genom omfattande domstolsreformer som inkräktar på rättsväsendets oavhängighet, har resulterat i en ’Rule of Law’-kris som påverkar det unionsrättsliga samarbetet inom flera dimensioner. Respekt för rättsstaten är ett grundläggande krav vid anslutning till unionen enligt artikel 49 FEU och ett fundamentalt värde för unionen som enligt artikel 2 FEU är gemensamt för alla medlemsstater. Vid en situation då rättsstatsprincipen inte längre efterlevs av en medlemsstat föreskriver artikel 7 FEU, också känd som ’the nuclear option’, ett politiskt förfarande enligt vilket den trilskande medlemsstaten kan förlora befogenheter inom det europeiska samarbetet. Att... (More)
Nedmonteringen av rättsstatsprincipen i vissa av EU:s medlemsstater, vilket skett genom omfattande domstolsreformer som inkräktar på rättsväsendets oavhängighet, har resulterat i en ’Rule of Law’-kris som påverkar det unionsrättsliga samarbetet inom flera dimensioner. Respekt för rättsstaten är ett grundläggande krav vid anslutning till unionen enligt artikel 49 FEU och ett fundamentalt värde för unionen som enligt artikel 2 FEU är gemensamt för alla medlemsstater. Vid en situation då rättsstatsprincipen inte längre efterlevs av en medlemsstat föreskriver artikel 7 FEU, också känd som ’the nuclear option’, ett politiskt förfarande enligt vilket den trilskande medlemsstaten kan förlora befogenheter inom det europeiska samarbetet. Att mekanismen är politisk följer av att ett beslut enligt artikeln fattas av rådet, dessutom med enhällighet. Vid en situation då det är mer än en medlemsstat som inte följer unionens gemensamma värden är således ett sådant förfarande uteslutet.

EU:s straffrättsliga samarbete, som bygger på principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande, är en av de dimensioner i unionsrätten som berörs när rättsstatsprincipen undergrävs. Principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande syftar inom samarbetet till att upprätthålla fri rörlighet för domar och beslut inom brottmål och motiveras främst av effektivitetshänsyn. Det straffrättsliga samarbetet förutsätter att medlemsstaterna har oberoende och fungerande domstolar som kan tillgodose enskildas grundläggande rättigheter, såsom rätten till en effektiv domstolsprövning och rättvis rättegång enligt artikel 47 i stadgan.

Uppsatsen analyserar hur avvägningen mellan principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande och rättsstatsprincipen sker i EU-domstolens rättspraxis inom ramen för det straffrättsliga samarbetet, i synnerhet i systemet för överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. Uppsatsens huvudsakliga fokus avser EU-domstolens dom i L & P från december 2020 som bekräftar att de nationella domstolarna ska bedöma sina europeiska motparters oavhängighet gentemot den verkställande makten. Uppsatsen finner att denna rättsstatsbedömning ställer höga krav på de nationella domstolarna och att den utmärks genom att vara komplex, svår att genomföra i praktiken och inte fullt ut garanterar rättsstatsprincipens efterlevnad i den medlemsstat som granskas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Baude, Agnes LU
supervisor
organization
alternative title
Protecting the EU Rule of Law through national court scrutiny? - A case-study of L and P from the CJEU and the importance of the Union fundamental values in the context of European extradition
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, rättsstatsprincipen, rättsstat, ömsesidigt förtroende, ömsesidigt erkännande, straffrättsligt samarbete, europeisk arresteringsorder, horisontell dialog, EU Law, Rule of Law, Mutual trust, Mutual recognition, Judicial cooperation in criminal matters, European arrest warrant, horizontal dialogue
language
Swedish
id
9046335
date added to LUP
2021-06-16 14:29:19
date last changed
2021-06-16 14:29:19
@misc{9046335,
 abstract   = {{The rule of law backsliding in some EU Member States through deficiencies in the judiciary has led to a crisis impacting several dimensions of the European cooperation. Respect for the rule of law is a fundamental value for the Union and thus a pre-condition for accession to the Union according to Article 49 TEU. Pursuant to Article 2 TEU the rule of law is a common value between the Member States. In a situation when a Member State no longer observe the EU common values, Article 7 TEU, ‘the nuclear option’, provides a political mechanism by which the concerned Member State might lose authorities within the Union. The mechanism is political since the decision making lies within the authority of the Council. Furthermore, the decision requires unanimity, which in practice rules out the implementation of the mechanism in a situation where there are more than one Member State that disrespects the fundamental values of the EU.

The European judicial cooperation in criminal matters, which is founded on the principles of mutual trust and mutual recognition, is one dimension that is affected by the dismantling of the judiciary’s independence. The principles of mutual trust and recognition introduced free movement for judgments and decisions in criminal matters, primarily on grounds of efficiency. The cooperation in criminal matters presupposes autonomous and functioning national courts that are able to ensure the fundamental rights of individuals, e.g. the right to an effective remedy and a fair trial in Article 47 of the Charter.

The thesis examines the balance between the principles of mutual trust and recognition and the principle of rule of law within the case-law from the Court of Justice in the context of judicial cooperation, notably the system of extradition through the European arrest warrant. The main focus concerns the ECJ’s judgment from December 2020 in the L and P case. The Court ruling confirms that the national courts shall examine the independence of their European counterparts as part of the execution of a European arrest warrant. The thesis finds that the rule of law-scrutiny places a heavy burden on the national courts: the national assessment is characterized as complex and difficult to implement and does not fully assure rule of law compliance by the Member States.}},
 author    = {{Baude, Agnes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kan rättsstatsprincipen i EU skyddas genom de nationella domstolarnas granskning? - En analys av EU-domstolens dom i L och P och betydelsen av unionens gemensamma värden för den europeiska arresteringsordern}},
 year     = {{2021}},
}