Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om samtycke i social barnavård - En kritisk granskning av krav på samtycke från 1960 års BvL till gällande rätt och hur det tillämpas idag.

Lindborg, Elina LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Socialtjänstlagen (SoL) antogs år 1980 som en reaktion mot den äldre kontrollerande och repressiva socialvården. Enligt SoL skulle insatser till barn och familj så långt som möjligt skulle ges med samtycke. Förelåg inte samtycke kunde vården under vissa förutsättningar ges med tvång enligt LVU. Frågan om samtycke hade därmed en central roll i social barnavård.

Uppsatsen syfte är att beskriva och kritiskt granska krav på samtycke i social barnavård från 1960 års barnavårdslag till gällande rätt, samt att undersöka hur underrätterna tillämpar samtyckesrekvisitet i mål om beredande av vård enligt LVU. Uppsatsen behandlar endast vård på grund av missförhållanden i hemmet enligt 2 § LVU. Uppsatsen utgår från en tes om att principen om... (More)
Socialtjänstlagen (SoL) antogs år 1980 som en reaktion mot den äldre kontrollerande och repressiva socialvården. Enligt SoL skulle insatser till barn och familj så långt som möjligt skulle ges med samtycke. Förelåg inte samtycke kunde vården under vissa förutsättningar ges med tvång enligt LVU. Frågan om samtycke hade därmed en central roll i social barnavård.

Uppsatsen syfte är att beskriva och kritiskt granska krav på samtycke i social barnavård från 1960 års barnavårdslag till gällande rätt, samt att undersöka hur underrätterna tillämpar samtyckesrekvisitet i mål om beredande av vård enligt LVU. Uppsatsen behandlar endast vård på grund av missförhållanden i hemmet enligt 2 § LVU. Uppsatsen utgår från en tes om att principen om frivillighet har förlorat sitt värde i social barnavård.

Uppsatsens första syfte besvaras genom en undersökning av lagstiftning och förarbeten från och med 1960 års barnavårdslag till förslag om en ny tvångs-vårdslagstiftning år 2015. Uppsatsens andra syfte uppnås genom en empirisk undersökning av 60 domar från underrätter i Sverige från år 2020.

Uppsatsen konstaterar tre slutsatser. En första slutsats är att vårdnads-havares utrymme för argumentation i domstol om frivillig vård är mycket litet. En andra slutsats är att värdet av ett samtycke förflyttats med ett perspektivskifte i social barnavård, från vårdnadshavare till det enskilda barnet. En tredje slutsats är att principen om frivillighet inte längre beskrivs som ett demokratiskt värde. (Less)
Abstract
Support for vulnerable children and their families is stipulated in the Social Service Act. When adopted in 1980, the Social Service Act was a reaction to past social services that had relied too much on social control and compulsion. Ideas related to social control were explicitly abandoned in favour of an emphasis on individual rights and voluntary participation. The Social Service Act was supplemented by a special coercive law, the Care of Young Persons Act, which regulated compulsory committal for care of children in cases of maltreatment in the child’s home environment. When a child’s development was at serious risk, and parents did not voluntarily consent to their child receiving support, a court order for child removal could be... (More)
Support for vulnerable children and their families is stipulated in the Social Service Act. When adopted in 1980, the Social Service Act was a reaction to past social services that had relied too much on social control and compulsion. Ideas related to social control were explicitly abandoned in favour of an emphasis on individual rights and voluntary participation. The Social Service Act was supplemented by a special coercive law, the Care of Young Persons Act, which regulated compulsory committal for care of children in cases of maltreatment in the child’s home environment. When a child’s development was at serious risk, and parents did not voluntarily consent to their child receiving support, a court order for child removal could be issued. However, the Young Persons Act emphasised that as far as possible, the care should be provided on a voluntary basis.

With the 1980 Social Service Act and the Care of Young Persons Act,
(parental) consent became a key feature of Swedish child and family Welfare services. The second part of this paper is a critical examination of the legal construction of consent and seeks to answer if the value of consent has changed since it was first conceptualized. Part three accounts for the result of an empirical study on how the legal construction of consent has been applied in practice. The study is based on 60 judgements from the year of 2020 in Swedish courts, concerning statutory care of children.

The main finding is that while consent still is a central feature in Swedish child and family welfare, a convergence has taken place in the Swedish social services in the last twenty or so years, from a family orientation to a focus on the rights of the child. A reflection is also made that the principle of consent is no longer described in terms of being a fundamental democratic value. A third conclusion is that parents’ argument in court regarding voluntary care have little to no value. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindborg, Elina LU
supervisor
organization
alternative title
A critical examination of the legal construction of consent in child and family welfare.
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förvaltningsrätt, socialrätt, social barnavård, samtycke
language
Swedish
id
9046381
date added to LUP
2021-06-09 12:30:47
date last changed
2021-06-09 12:30:47
@misc{9046381,
 abstract   = {{Support for vulnerable children and their families is stipulated in the Social Service Act. When adopted in 1980, the Social Service Act was a reaction to past social services that had relied too much on social control and compulsion. Ideas related to social control were explicitly abandoned in favour of an emphasis on individual rights and voluntary participation. The Social Service Act was supplemented by a special coercive law, the Care of Young Persons Act, which regulated compulsory committal for care of children in cases of maltreatment in the child’s home environment. When a child’s development was at serious risk, and parents did not voluntarily consent to their child receiving support, a court order for child removal could be issued. However, the Young Persons Act emphasised that as far as possible, the care should be provided on a voluntary basis.

With the 1980 Social Service Act and the Care of Young Persons Act,
(parental) consent became a key feature of Swedish child and family Welfare services. The second part of this paper is a critical examination of the legal construction of consent and seeks to answer if the value of consent has changed since it was first conceptualized. Part three accounts for the result of an empirical study on how the legal construction of consent has been applied in practice. The study is based on 60 judgements from the year of 2020 in Swedish courts, concerning statutory care of children.

The main finding is that while consent still is a central feature in Swedish child and family welfare, a convergence has taken place in the Swedish social services in the last twenty or so years, from a family orientation to a focus on the rights of the child. A reflection is also made that the principle of consent is no longer described in terms of being a fundamental democratic value. A third conclusion is that parents’ argument in court regarding voluntary care have little to no value.}},
 author    = {{Lindborg, Elina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Om samtycke i social barnavård - En kritisk granskning av krav på samtycke från 1960 års BvL till gällande rätt och hur det tillämpas idag.}},
 year     = {{2021}},
}