Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ändrade förhållanden i internationella avtal - Om force majeure, hardship och möjligheterna att undgå skadeståndsansvar vid fullgörelsehinder

Lundborg, Jesper LU (2021) JURM02 20211
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
International commercial contracts involve a greater risk of change of circumstances affecting the parties’ possibility to perform. This thesis mainly examines how the seller can avoid liability to pay damages because of non-performance, especially in relation to the Covid-19 pandemic. Focus is on domestic rules and the force majeure and hardship excuses. A legal dogmatic method with a comparative perspective is used throughout the thesis.

The control liability in article 79 CISG is considered to express the principle of force majeure and at the same time cover hardship situations, which creates confusion. Based on solutions in different domestic legal systems and the UPICC, the salient features of the force majeure and hardship... (More)
International commercial contracts involve a greater risk of change of circumstances affecting the parties’ possibility to perform. This thesis mainly examines how the seller can avoid liability to pay damages because of non-performance, especially in relation to the Covid-19 pandemic. Focus is on domestic rules and the force majeure and hardship excuses. A legal dogmatic method with a comparative perspective is used throughout the thesis.

The control liability in article 79 CISG is considered to express the principle of force majeure and at the same time cover hardship situations, which creates confusion. Based on solutions in different domestic legal systems and the UPICC, the salient features of the force majeure and hardship excuses are presented and applied in the context of Covid-19. The hardship principle constitutes a narrower version of force majeure, but with more flexible legal effects. The thesis demonstrates that primarily force majeure, but also hardship to a certain extent, constitute a general contract principle.

International commercial contracts often contain force majeure or hardship clauses to manage change of circumstances. Those clauses should be construed narrowly. If a dispute arises, rules from the applicable law, commercial trade and general contract principles are deciding factors for the courts when interpreting or supplementing the contract. These factors also provide guidance for the parties when designing clauses and points at the issues they must address. For the clauses to be effective, this thesis suggest that parties must specify them in certain aspects.

The thesis conclude that the parties should not rely on legislation to avoid liability to pay damages. The general contract principles can only be applied to a limited extent, although the salient features of force majeure should be met in relation to the pandemic. Instead, the best option for the parties is to address the issue initially, through well-drafted and well-balanced contractual clauses. (Less)
Abstract (Swedish)
Internationella kommersiella avtal medför en ökad risk för att ändrade förhållanden påverkar parternas möjligheter till fullgörelse. Uppsatsen undersöker främst säljarens möjligheter att undgå skadeståndsansvar vid fullgörelsehinder, särskilt mot bakgrund av Covid-19 pandemin. Fokus i uppsatsen ligger på tillämpliga lagregler, principerna om force majeure och hardship samt force majeure och hardshipklausuler. Uppsatsen utgår från en rättsdogmatisk metod med ett komparativt perspektiv.

Kontrollansvaret i artikel 79 CISG anses ge uttryck för principen om force majeure och samtidigt omfatta hardship-situationer, vilket skapar förvirring. Mot bakgrund av lösningar i olika inhemska rättsordningar och UPICC presenteras de framträdande dragen... (More)
Internationella kommersiella avtal medför en ökad risk för att ändrade förhållanden påverkar parternas möjligheter till fullgörelse. Uppsatsen undersöker främst säljarens möjligheter att undgå skadeståndsansvar vid fullgörelsehinder, särskilt mot bakgrund av Covid-19 pandemin. Fokus i uppsatsen ligger på tillämpliga lagregler, principerna om force majeure och hardship samt force majeure och hardshipklausuler. Uppsatsen utgår från en rättsdogmatisk metod med ett komparativt perspektiv.

Kontrollansvaret i artikel 79 CISG anses ge uttryck för principen om force majeure och samtidigt omfatta hardship-situationer, vilket skapar förvirring. Mot bakgrund av lösningar i olika inhemska rättsordningar och UPICC presenteras de framträdande dragen för principerna om force majeure och hardship, som även testas utifrån Covid-19 pandemin. Principen om hardship utgör en snävare version av force majeure men med mer flexibla rättsföljder. Undersökningen påvisar att framförallt force majeure, men till viss del även hardship, utgör en allmän avtalsrättslig princip.

Internationella kommersiella avtal innehåller ofta force majeure och hardshipklausuler för att hantera ändrade förhållanden. Sådana klausuler ska tolkas snävt. Vid tvist ligger bland annat dispositiv rätt, handelsbruk och allmänna avtalsrättsliga principer till grund för domstolens tolkning och utfyllning av avtalet. Dessa faktorer hjälper parterna att utforma klausuler och belyser vilka frågor de har att ta ställning till. För att inte riskera att klausulerna blir ineffektiva visar undersökningen att parterna behöver precisera klausulerna i vissa avseenden.

Uppsatsen föreslår att parterna inte bör förlita sig på lagstiftning för att undgå skadeståndsansvar. De allmänna avtalsrättsliga principerna kan tillämpas i begränsad omfattning, även om effekterna av Covid-19 bör uppfylla rekvisiten för force majeure. Det bästa alternativet för parterna är istället att redan från början reglera risken för ändrade förhållanden genom välavvägda och välformulerade avtalsklausuler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundborg, Jesper LU
supervisor
organization
alternative title
Change of circumstances in international contracts - Force majeure, hardship and the possibilities of avoiding liability to pay damages due to impediment to performance
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Komparativ rätt, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
9046386
date added to LUP
2021-06-21 07:52:39
date last changed
2021-06-21 07:52:39
@misc{9046386,
 abstract   = {{International commercial contracts involve a greater risk of change of circumstances affecting the parties’ possibility to perform. This thesis mainly examines how the seller can avoid liability to pay damages because of non-performance, especially in relation to the Covid-19 pandemic. Focus is on domestic rules and the force majeure and hardship excuses. A legal dogmatic method with a comparative perspective is used throughout the thesis. 

The control liability in article 79 CISG is considered to express the principle of force majeure and at the same time cover hardship situations, which creates confusion. Based on solutions in different domestic legal systems and the UPICC, the salient features of the force majeure and hardship excuses are presented and applied in the context of Covid-19. The hardship principle constitutes a narrower version of force majeure, but with more flexible legal effects. The thesis demonstrates that primarily force majeure, but also hardship to a certain extent, constitute a general contract principle. 

International commercial contracts often contain force majeure or hardship clauses to manage change of circumstances. Those clauses should be construed narrowly. If a dispute arises, rules from the applicable law, commercial trade and general contract principles are deciding factors for the courts when interpreting or supplementing the contract. These factors also provide guidance for the parties when designing clauses and points at the issues they must address. For the clauses to be effective, this thesis suggest that parties must specify them in certain aspects.

The thesis conclude that the parties should not rely on legislation to avoid liability to pay damages. The general contract principles can only be applied to a limited extent, although the salient features of force majeure should be met in relation to the pandemic. Instead, the best option for the parties is to address the issue initially, through well-drafted and well-balanced contractual clauses.}},
 author    = {{Lundborg, Jesper}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ändrade förhållanden i internationella avtal - Om force majeure, hardship och möjligheterna att undgå skadeståndsansvar vid fullgörelsehinder}},
 year     = {{2021}},
}