Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Högsta domstolens användning av nordisk rätt i obligationsrättsliga referat ur ett rättskälleperspektiv

Rottenberg, Maia LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In a number of judgments handed down by the Supreme Court of Sweden over the past decade, the Court refers to foreign law from the Nordic countries. Motivated by the view that the designation of sources of law is central to the maintenance of formal justice, the thesis examines whether foreign Nordic law constitutes a source of Swedish law based on the Supreme Court's use of it.

When one sees that the Supreme Court has used a certain material as support in a judgment, one may conclude that the court has considered that material a source of law. However, before drawing such a conclusion, one must examine how and why the Supreme Court has used the material in question. Based on legal positivist theory, sources of law in the thesis are... (More)
In a number of judgments handed down by the Supreme Court of Sweden over the past decade, the Court refers to foreign law from the Nordic countries. Motivated by the view that the designation of sources of law is central to the maintenance of formal justice, the thesis examines whether foreign Nordic law constitutes a source of Swedish law based on the Supreme Court's use of it.

When one sees that the Supreme Court has used a certain material as support in a judgment, one may conclude that the court has considered that material a source of law. However, before drawing such a conclusion, one must examine how and why the Supreme Court has used the material in question. Based on legal positivist theory, sources of law in the thesis are understood as sources from which legal rules derive. A legal rule is a rule that has legal authority, which means that the legal rule must be applied regardless of its content and for the reason that it derives from a source of law. In order to ascertain whether foreign Nordic law is a source of law due to the way in which the Supreme Court uses it, it is therefore examined whether the Court applies legal rules from the Nordic material directly, i. e. whether the court sees the material as authoritative, or rather, if it is the content and arguments in the material that are given weight.

The conclusion of the thesis is that in the vast majority of cases, the Supreme Court does not apply legal rules from the Nordic material directly, and that Nordic law therefore is not considered a source of law. The Nordic material is instead used as a source of inspiration when the Court, due to gaps or ambiguities in the law, must create a legal rule to be able to decide a case. Sometimes, the foreign Nordic material is used even when it is not necessary, obiter dictum. In areas of law that are clearly influenced by Nordic law, however, the Nordic material seems to be treated authoritatively under certain conditions, which ultimately leads to a nuancing of the thesis' dichotomous view of legal rules as either authoritative or not. (Less)
Abstract (Swedish)
I ett flertal rättsfall som Högsta domstolen meddelat under det senaste decenniet, hänvisar domstolen till utländsk nordisk rätt. Motiverat av uppfattningen att utpekandet av rättskällor är centralt för upprätthållandet av formell rättvisa, undersöks i uppsatsen om nordisk rätt räknas som en rättskälla med utgångspunkt i Högsta domstolens användning av den.

När man ser att Högsta domstolen har använt ett visst material som stöd i en dom kanske man drar slutsatsen att domstolen har räknat det materialet som en rättskälla. Man måste dock undersöka hur och varför Högsta domstolen har använt materialet i fråga innan man kan göra ett sådant konstaterande. Med utgångspunkt i rättspositivistisk teori, förstås rättskällor i uppsatsen som... (More)
I ett flertal rättsfall som Högsta domstolen meddelat under det senaste decenniet, hänvisar domstolen till utländsk nordisk rätt. Motiverat av uppfattningen att utpekandet av rättskällor är centralt för upprätthållandet av formell rättvisa, undersöks i uppsatsen om nordisk rätt räknas som en rättskälla med utgångspunkt i Högsta domstolens användning av den.

När man ser att Högsta domstolen har använt ett visst material som stöd i en dom kanske man drar slutsatsen att domstolen har räknat det materialet som en rättskälla. Man måste dock undersöka hur och varför Högsta domstolen har använt materialet i fråga innan man kan göra ett sådant konstaterande. Med utgångspunkt i rättspositivistisk teori, förstås rättskällor i uppsatsen som källor ur vilka rättsregler kommer. En rättsregel är en regel som har rättslig auktoritet, vilket betyder att rättsregeln ska tillämpas oberoende av sitt innehåll och av den anledningen att den kommer från just en rättskälla. För att ta reda på om utländsk nordisk rätt räknas som en rättskälla med anledning av det sätt som Högsta domstolen använder den på, undersöks därför om domstolen tillämpar rättsregler ur det nordiska materialet direkt, det vill säga om domstolen ser materialet som auktoritativt, eller om det snarare är innehållet och argumenten i materialet som tillmäts vikt.

Slutsatsen är att Högsta domstolen i de allra flesta fallen inte tillämpar rättsregler ur det nordiska materialet, och att nordisk rätt därför inte räknas som en rättskälla. Det nordiska materialet används istället som en källa till inspiration och argument när domstolen på grund av luckor i rätten eller otydligheter i lagen måste skapa rätt för att kunna döma. Ibland används det utländska nordiska materialet även när det inte egentligen är nödvändigt, obiter dictum. Inom rättsområden som tydligt påverkats av nordisk rätt verkar dock det nordiska materialet under vissa förutsättningar behandlas auktoritativt, vilket slutligen leder till en nyansering av uppsatsens dikotoma syn på rättsregler som antingen auktoritativa eller ej. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rottenberg, Maia LU
supervisor
organization
alternative title
The Supreme Court's Use of Nordic Law in Contract Law Cases From a Source of Law Perspective
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avtalsrätt, civilrätt, obligationsrätt, rättskälla, nordisk rätt
language
Swedish
id
9046395
date added to LUP
2021-06-22 16:27:21
date last changed
2021-06-22 16:27:21
@misc{9046395,
 abstract   = {{In a number of judgments handed down by the Supreme Court of Sweden over the past decade, the Court refers to foreign law from the Nordic countries. Motivated by the view that the designation of sources of law is central to the maintenance of formal justice, the thesis examines whether foreign Nordic law constitutes a source of Swedish law based on the Supreme Court's use of it.

When one sees that the Supreme Court has used a certain material as support in a judgment, one may conclude that the court has considered that material a source of law. However, before drawing such a conclusion, one must examine how and why the Supreme Court has used the material in question. Based on legal positivist theory, sources of law in the thesis are understood as sources from which legal rules derive. A legal rule is a rule that has legal authority, which means that the legal rule must be applied regardless of its content and for the reason that it derives from a source of law. In order to ascertain whether foreign Nordic law is a source of law due to the way in which the Supreme Court uses it, it is therefore examined whether the Court applies legal rules from the Nordic material directly, i. e. whether the court sees the material as authoritative, or rather, if it is the content and arguments in the material that are given weight.

The conclusion of the thesis is that in the vast majority of cases, the Supreme Court does not apply legal rules from the Nordic material directly, and that Nordic law therefore is not considered a source of law. The Nordic material is instead used as a source of inspiration when the Court, due to gaps or ambiguities in the law, must create a legal rule to be able to decide a case. Sometimes, the foreign Nordic material is used even when it is not necessary, obiter dictum. In areas of law that are clearly influenced by Nordic law, however, the Nordic material seems to be treated authoritatively under certain conditions, which ultimately leads to a nuancing of the thesis' dichotomous view of legal rules as either authoritative or not.}},
 author    = {{Rottenberg, Maia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Högsta domstolens användning av nordisk rätt i obligationsrättsliga referat ur ett rättskälleperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}