Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att se skogen för alla träd - om konflikten mellan miljö och ägande i svensk rätt

Fürst, Carl Jakob LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under senare år har en allt skarpare målkonflikt seglat upp mellan egendomsskyddet och miljöskyddet i svensk rätt. Egendomsskyddet har genom bland annat grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § regeringsformen en framskjuten position. Även den svenska miljölagstiftningen, med dess möjligheter till skydd av värdefulla skogsmiljöer, är formellt sett kraftfull i sina styrmedel. Samtidigt tyder mycket på att Sverige inte förmår uppnå vare sig nationella eller internationella åtaganden för miljön.

Detta ger upphov till ett antal frågor om tillståndet för den svenska miljölagstiftningen när det kommer till bevarande av biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Hur påverkas möjligheterna till skydd av värdefulla skogsmiljöer av egendomsskyddet?... (More)
Under senare år har en allt skarpare målkonflikt seglat upp mellan egendomsskyddet och miljöskyddet i svensk rätt. Egendomsskyddet har genom bland annat grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § regeringsformen en framskjuten position. Även den svenska miljölagstiftningen, med dess möjligheter till skydd av värdefulla skogsmiljöer, är formellt sett kraftfull i sina styrmedel. Samtidigt tyder mycket på att Sverige inte förmår uppnå vare sig nationella eller internationella åtaganden för miljön.

Detta ger upphov till ett antal frågor om tillståndet för den svenska miljölagstiftningen när det kommer till bevarande av biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Hur påverkas möjligheterna till skydd av värdefulla skogsmiljöer av egendomsskyddet? Hur balanseras intressena mot varandra, och vad har denna balansering för rättsfilosofisk och rättshistorisk bakgrund? Vilka för- och nackdelar finns med rättsläget sett till syftena med miljö- respektive egendomsskyddet?

Dessa med flera frågor undersöker uppsatsen i en huvudsakligen rättsdogmatisk uppsats, som dock även involverar rättshistoriska och rättsfilosofiska perspektiv för att skapa bättre förståelse för det gällande rättsläget.

Undersökningen kommer i huvudsak fram till att medan de formella positionerna för båda skyddstyper är starka, så sätter i praktiken egendomsskyddet vissa avgörande begränsningar för det praktiska genomförandet av vissa typer av miljöskydd. Detta sätts i samband med den förstärkning av egendoms-skyddet som skett sedan framförallt det sena 1900-talet. De lagändringar som ligger till grund för denna förstärkning har på senare tid medfört att insatser för miljöskyddet blivit dyra, genom att ersättningarna till enskilda vars markanvändning inskränks genom skyddsbeslut har höjts. Detta riskerar leda till en inkongruens mellan mål och medel i arbetet för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. (Less)
Abstract
During the last couple of years, the conflict of aims between statutory protection of property on the one hand, and of the environment on the other, has become more and more tense within Swedish law and public debate.

The regulatory protection of property has been strengthened since at least the late 20th century and holds a solid, prominent position in the Swedish constitution. The Swedish environmental legislation likewise holds a strong formal position, including many different possibilities for formal protection of valuable forests as well as policy instruments for conservation of biological diversity. In spite of this, there are strong indications that Sweden will not be able to achieve its national or international environmental... (More)
During the last couple of years, the conflict of aims between statutory protection of property on the one hand, and of the environment on the other, has become more and more tense within Swedish law and public debate.

The regulatory protection of property has been strengthened since at least the late 20th century and holds a solid, prominent position in the Swedish constitution. The Swedish environmental legislation likewise holds a strong formal position, including many different possibilities for formal protection of valuable forests as well as policy instruments for conservation of biological diversity. In spite of this, there are strong indications that Sweden will not be able to achieve its national or international environmental obligations.

This raises a number of questions pertaining to the state of Swedish environmental legislation when it comes to preservation of biological diversity and valuable natural environments. How are the possibilities for protection and conservation of valuable forests affected by the protection of property? How are the interests balanced against each other legislatively, and what basis does that balance have in legal history and philosophy? Lastly, what advantages and disadvantages does the current legislation imply with regards to the purposes of environmental and property protection respectively?

This thesis attempts to answer these questions, along with a number of related inquiries, through use of the legal-dogmatic method. In order to paint a clearer picture of how things stand and why, the legal-dogmatic method is combined with legal historical as well as legal philosophical perspectives.

The thesis’ main conclusion is that while the formal positions of the two types of protection are strong, in practice, the protection of property places significant limitations on the possibilities to enforce environmental protection laws. This is concluded through an investigation and analysis of the development and strengthening of the Swedish protection of property, with special consideration taken to changes made in the Swedish constitution and the Expropriation Act in 2010. These changes have resulted in a situation where environmental
protection has become increasingly expensive, as the compensation
that the authorities are required by law to pay landowners has been raised. This in turn generates a risk for inconsistency between the ends and means of the preservation of biological diversity and valuable natural environments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fürst, Carl Jakob LU
supervisor
organization
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära, miljörätt, äganderätt, miljöskydd, egendomsskydd, biologisk mångfald, ersättning vid rådighetsinskränkningar, 2 kap 15 § regeringsformen
language
Swedish
id
9046498
date added to LUP
2021-06-18 07:44:54
date last changed
2021-06-18 07:44:54
@misc{9046498,
 abstract   = {{During the last couple of years, the conflict of aims between statutory protection of property on the one hand, and of the environment on the other, has become more and more tense within Swedish law and public debate.

The regulatory protection of property has been strengthened since at least the late 20th century and holds a solid, prominent position in the Swedish constitution. The Swedish environmental legislation likewise holds a strong formal position, including many different possibilities for formal protection of valuable forests as well as policy instruments for conservation of biological diversity. In spite of this, there are strong indications that Sweden will not be able to achieve its national or international environmental obligations.

This raises a number of questions pertaining to the state of Swedish environmental legislation when it comes to preservation of biological diversity and valuable natural environments. How are the possibilities for protection and conservation of valuable forests affected by the protection of property? How are the interests balanced against each other legislatively, and what basis does that balance have in legal history and philosophy? Lastly, what advantages and disadvantages does the current legislation imply with regards to the purposes of environmental and property protection respectively?

This thesis attempts to answer these questions, along with a number of related inquiries, through use of the legal-dogmatic method. In order to paint a clearer picture of how things stand and why, the legal-dogmatic method is combined with legal historical as well as legal philosophical perspectives.

The thesis’ main conclusion is that while the formal positions of the two types of protection are strong, in practice, the protection of property places significant limitations on the possibilities to enforce environmental protection laws. This is concluded through an investigation and analysis of the development and strengthening of the Swedish protection of property, with special consideration taken to changes made in the Swedish constitution and the Expropriation Act in 2010. These changes have resulted in a situation where environmental
protection has become increasingly expensive, as the compensation
that the authorities are required by law to pay landowners has been raised. This in turn generates a risk for inconsistency between the ends and means of the preservation of biological diversity and valuable natural environments.}},
 author    = {{Fürst, Carl Jakob}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att se skogen för alla träd - om konflikten mellan miljö och ägande i svensk rätt}},
 year     = {{2021}},
}