Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöcertifieringar - ur ett entreprenörsperspektiv

Santesson, Douglas LU (2021) In 0349-5287 VBEM01 20211
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka vilka problem och
mervärden som finns för entreprenörer när de använder sig av
miljöcertifieringar.
Studien är baserad på en litteraturstudie där olika
miljöcertifieringssystem, hållbarhetsmål och tidigare erfarenheter
av miljöcertifieringar undersökts. Vidare övergick studien till ett
flertal intervjuer, för att sedan vävas ihop till en analys och olika
slutsatser.
Vid byggnation av byggnader med miljöcertifieringar bör
totalentreprenören lägga stor vikt vid förstudien och
projekteringen. Det bör vara bestämt tidigt i ett projekt om en
miljöcertifiering ska uppnås och sedan bör mycket energi läggas
på att projekteringen blir så välgjord som det bara går, risken är
annars att det... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka vilka problem och
mervärden som finns för entreprenörer när de använder sig av
miljöcertifieringar.
Studien är baserad på en litteraturstudie där olika
miljöcertifieringssystem, hållbarhetsmål och tidigare erfarenheter
av miljöcertifieringar undersökts. Vidare övergick studien till ett
flertal intervjuer, för att sedan vävas ihop till en analys och olika
slutsatser.
Vid byggnation av byggnader med miljöcertifieringar bör
totalentreprenören lägga stor vikt vid förstudien och
projekteringen. Det bör vara bestämt tidigt i ett projekt om en
miljöcertifiering ska uppnås och sedan bör mycket energi läggas
på att projekteringen blir så välgjord som det bara går, risken är
annars att det kommer ske ett flertal ändringar under projektets
gång.
Under byggskedet bör entreprenören vara beredd på att det
administrativa arbetet ökar och att mer tid läggs vid att
dokumentera material, samt att hitta material som är godkänt för
den aktuella certifieringen.
De mervärden som en entreprenör får är både affärsmässiga och
etiska. De affärsmässiga mervärdena kommer från att fler och fler
byggnader certifieras idag, och trenden verkar fortsätta.
Entreprenören har således möjlighet att vinna fler anbud om de har
kunskapen och erfarenheten som krävs för att bygga med
miljöcertifieringar. Det finns även mervärden utifrån att det kan
vara en del i företagets CSR-arbete och att det ger en god publicitet
att företaget tar större ansvar gentemot samhället.
De flesta entreprenörer som medverkat i studien tror även att
trenden med fler byggnader som är miljöcertifierade kommer hålla
i sig och att kraven för de olika miljöcertifieringarna kommer att
öka efterhand som de tekniska lösningarna blir bättre. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Studien riktade sig till att utreda de svårigheter och mervärden som finns för en entreprenör vid en miljöcertifiering, studien inriktades mot entreprenader med ansvarsformen totalentreprenad för att även täcka in projekteringsfasen. Det finns ett stort antal studier som undersökt miljöcertifieringar ur en beställares perspektiv men det finns relativt få som undersökt entreprenörers perspektiv, således gjordes denna studie för att täcka det tomrum som fanns bland olika examensarbete. Förhoppningsvis kan denna studie vara till nytta för olika entreprenörer i byggsektorn.
Framför allt bör det vara bestämt i ett tidigt skede att en entreprenad ska utföras med en miljöcertifiering, då det annars kan bli svårt att uppnå alla krav som krävs för... (More)
Studien riktade sig till att utreda de svårigheter och mervärden som finns för en entreprenör vid en miljöcertifiering, studien inriktades mot entreprenader med ansvarsformen totalentreprenad för att även täcka in projekteringsfasen. Det finns ett stort antal studier som undersökt miljöcertifieringar ur en beställares perspektiv men det finns relativt få som undersökt entreprenörers perspektiv, således gjordes denna studie för att täcka det tomrum som fanns bland olika examensarbete. Förhoppningsvis kan denna studie vara till nytta för olika entreprenörer i byggsektorn.
Framför allt bör det vara bestämt i ett tidigt skede att en entreprenad ska utföras med en miljöcertifiering, då det annars kan bli svårt att uppnå alla krav som krävs för en certifiering eller att vissa val inte går att göra i ett senare skede. Således bör tanken om en miljöcertifiering finnas från start. Entreprenören bör lägga stor vikt vid själva projekteringen då det likt tidigare nämnt kan vara svårt eller omöjligt att göra vissa val eller ändringar i ett senare skede. Under byggnationen bör vikten läggas vid att vara noggrann med dokumentationen och att endast material som är tillåtna för den tänkta certifieringen används.
Då det blir allt vanligare att byggnader är miljöcertifierade så finns det en affärsmässig vinst att göra om man har kunskapen att bygga med miljöcertifieringar. Speciellt bland större börsnoterade bolag finns en stor efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter och framför allt för kommersiella fastigheter. Det mesta i studien pekar på att utvecklingen med fler miljöcertifierade fastigheter bara kommer att öka, således finns det även en vinning för entreprenörer att kunna uppvisa att man arbetat med miljöcertifieringar tidigare och har referenser från ett sådant projekt. Miljöcertifieringar är även ett sätt för entreprenörer att visa att de arbetar för en hållbar utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Santesson, Douglas LU
supervisor
organization
alternative title
Environmental certified buildings – from a construction management point of view
course
VBEM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Miljöcertifieringar, LEED, BREEAM, Svanen, Miljöbyggnad, GreenBuilding, hållbarhet, miljömål
publication/series
0349-5287
report number
21/5638
other publication id
LUTVDG/TVBP- 21/5638
language
Swedish
additional info
Handledare: Rikard Sundling LTH,
Andreas Grüneberger, assistant site manager at Wästbygg AB
Examinator: Stefan Olander
id
9046608
date added to LUP
2021-06-22 15:57:14
date last changed
2021-06-22 15:57:14
@misc{9046608,
 abstract   = {{Syftet med denna studie var att undersöka vilka problem och
mervärden som finns för entreprenörer när de använder sig av
miljöcertifieringar. 
Studien är baserad på en litteraturstudie där olika
miljöcertifieringssystem, hållbarhetsmål och tidigare erfarenheter
av miljöcertifieringar undersökts. Vidare övergick studien till ett
flertal intervjuer, för att sedan vävas ihop till en analys och olika
slutsatser.
Vid byggnation av byggnader med miljöcertifieringar bör
totalentreprenören lägga stor vikt vid förstudien och
projekteringen. Det bör vara bestämt tidigt i ett projekt om en
miljöcertifiering ska uppnås och sedan bör mycket energi läggas
på att projekteringen blir så välgjord som det bara går, risken är
annars att det kommer ske ett flertal ändringar under projektets
gång.
Under byggskedet bör entreprenören vara beredd på att det
administrativa arbetet ökar och att mer tid läggs vid att
dokumentera material, samt att hitta material som är godkänt för
den aktuella certifieringen.
De mervärden som en entreprenör får är både affärsmässiga och
etiska. De affärsmässiga mervärdena kommer från att fler och fler
byggnader certifieras idag, och trenden verkar fortsätta.
Entreprenören har således möjlighet att vinna fler anbud om de har
kunskapen och erfarenheten som krävs för att bygga med
miljöcertifieringar. Det finns även mervärden utifrån att det kan
vara en del i företagets CSR-arbete och att det ger en god publicitet
att företaget tar större ansvar gentemot samhället.
De flesta entreprenörer som medverkat i studien tror även att
trenden med fler byggnader som är miljöcertifierade kommer hålla
i sig och att kraven för de olika miljöcertifieringarna kommer att
öka efterhand som de tekniska lösningarna blir bättre.}},
 author    = {{Santesson, Douglas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{0349-5287}},
 title    = {{Miljöcertifieringar - ur ett entreprenörsperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}