Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

KIBB: En kvalitetsutvärdering av modellen i kommunal öppenvård

Andersson, Emma LU and Videsson McIntosh, Emma LU (2021) PPTR06 20211
Department of Psychology
Abstract
The purpose of the study was to perform a quality evaluation in a social services agency, to examine the results of CPC-CBT (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy), and its effect on the well-being of children subjected to violence. All data has been provided by the agency. The study sample consisted of families who participated in CPC-CBT during a limited time. One research question concerned the correlation between CPC-CBT and reduction of symptoms in participating children. Another question concerned whether the families who participated in CPC-CBT were re-referred to social services. Further if there was any correlation between the families’ completion of treatment and re-referral. Quantitative methods have been applied... (More)
The purpose of the study was to perform a quality evaluation in a social services agency, to examine the results of CPC-CBT (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy), and its effect on the well-being of children subjected to violence. All data has been provided by the agency. The study sample consisted of families who participated in CPC-CBT during a limited time. One research question concerned the correlation between CPC-CBT and reduction of symptoms in participating children. Another question concerned whether the families who participated in CPC-CBT were re-referred to social services. Further if there was any correlation between the families’ completion of treatment and re-referral. Quantitative methods have been applied throughout the study.
The results of the study showed significant reductions in symptoms in the children who participated in CPC-CBT. The study showed no correlation between not completing treatment and being re-referred to social services. One conclusion is that the treatment leads to improved well-being in the participating children. Further research is needed to assess how to facilitate completion of the treatment by a greater number of families where children have been subjected to violence. (Less)
Abstract (Swedish)
Undersökningens syfte var att göra en kvalitetsutvärdering i en kommunal verksamhet för att undersöka resultaten av behandlingsmetoden KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid misstanke om barnmisshandel) och dess effekt på de våldsutsatta barnens mående. Samtliga data har tillhandahållits av verksamheten. Undersökningsgruppen har bestått av föräldrar och barn som deltagit i KIBB-behandling under ett visst tidsintervall. En frågeställning rörde sambandet mellan KIBB-behandlingen och symtomminskning hos barnet. En annan frågeställning rörde om de familjer som deltagit i KIBB-behandling återaktualiseras hos socialtjänsten samt om det fanns något samband mellan om familjen fullföljt behandlingen och om de återaktualiseras. Kvantitativ metod... (More)
Undersökningens syfte var att göra en kvalitetsutvärdering i en kommunal verksamhet för att undersöka resultaten av behandlingsmetoden KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid misstanke om barnmisshandel) och dess effekt på de våldsutsatta barnens mående. Samtliga data har tillhandahållits av verksamheten. Undersökningsgruppen har bestått av föräldrar och barn som deltagit i KIBB-behandling under ett visst tidsintervall. En frågeställning rörde sambandet mellan KIBB-behandlingen och symtomminskning hos barnet. En annan frågeställning rörde om de familjer som deltagit i KIBB-behandling återaktualiseras hos socialtjänsten samt om det fanns något samband mellan om familjen fullföljt behandlingen och om de återaktualiseras. Kvantitativ metod har använts för samtliga analyser i studien.
Resultaten av undersökningen visade signifikanta symtomminskningar hos de barn som deltagit i KIBB-behandlingen. Studien påvisade inga samband mellan att familjer som inte fullföljt behandlingen återaktualiserats inom socialtjänsten i större utsträckning än de som fullföljt. En slutsats som kan dras är att behandlingen leder till förbättrat mående hos de deltagande barnen. Ytterligare forskning behövs kring hur fler våldsutsatta barn och dess föräldrar kan ges stöd att delta i och fullfölja behandlingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Emma LU and Videsson McIntosh, Emma LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
barnmisshandel, trauma, barndomstrauma, familjeterapi, KBT, symtomminskning.
language
Swedish
id
9046621
date added to LUP
2021-05-28 10:15:51
date last changed
2021-05-28 10:15:51
@misc{9046621,
 abstract   = {{The purpose of the study was to perform a quality evaluation in a social services agency, to examine the results of CPC-CBT (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy), and its effect on the well-being of children subjected to violence. All data has been provided by the agency. The study sample consisted of families who participated in CPC-CBT during a limited time. One research question concerned the correlation between CPC-CBT and reduction of symptoms in participating children. Another question concerned whether the families who participated in CPC-CBT were re-referred to social services. Further if there was any correlation between the families’ completion of treatment and re-referral. Quantitative methods have been applied throughout the study. 
The results of the study showed significant reductions in symptoms in the children who participated in CPC-CBT. The study showed no correlation between not completing treatment and being re-referred to social services. One conclusion is that the treatment leads to improved well-being in the participating children. Further research is needed to assess how to facilitate completion of the treatment by a greater number of families where children have been subjected to violence.}},
 author    = {{Andersson, Emma and Videsson McIntosh, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{KIBB: En kvalitetsutvärdering av modellen i kommunal öppenvård}},
 year     = {{2021}},
}