Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av MBT-behandling på psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Langlois, Joseph LU (2021) PPTP06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien är en del i det ordinarie kvalitetsarbetet på en psykiatrisk öppenvårdsenhet. Syftet var att undersöka huruvida den behandling som erbjuds individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), Mentaliseringsbaserad terapi (MBT), har någon inverkan på patienternas psykiska hälsa/ohälsa. För att göra detta användes Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measures (CORE-OM) i en explorativ, longitudinell kvantitativ studie där uppgifter samlades in över tid med samma personer vid fyra tillfällen för en före- och eftermätning (n=26). Behandlingen innefattade både enskild och gruppterapi veckovis under 18 månader. Resultaten visade att även om deltagarna inte blev helt återställda, i relation till gränsvärden för... (More)
Studien är en del i det ordinarie kvalitetsarbetet på en psykiatrisk öppenvårdsenhet. Syftet var att undersöka huruvida den behandling som erbjuds individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), Mentaliseringsbaserad terapi (MBT), har någon inverkan på patienternas psykiska hälsa/ohälsa. För att göra detta användes Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measures (CORE-OM) i en explorativ, longitudinell kvantitativ studie där uppgifter samlades in över tid med samma personer vid fyra tillfällen för en före- och eftermätning (n=26). Behandlingen innefattade både enskild och gruppterapi veckovis under 18 månader. Resultaten visade att även om deltagarna inte blev helt återställda, i relation till gränsvärden för klinisk- och icke-klinisk normgrupp, så fanns det signifikanta förbättringar i deras mående inom kategorierna välbefinnande, problem/symptom, fungerande och alla items med eller utan risker, dock ej avseende risker. Utifrån dessa resultat drogs slutsatsen att det var en bra och fungerande behandling som erbjöds. Detta trots de begränsningar som utbrottet av covid-19 innebar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Langlois, Joseph LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
MBT, CORE-OM, EIPS, borderline
language
Swedish
id
9046694
date added to LUP
2021-05-28 10:28:59
date last changed
2021-05-28 10:28:59
@misc{9046694,
 abstract   = {{Studien är en del i det ordinarie kvalitetsarbetet på en psykiatrisk öppenvårdsenhet. Syftet var att undersöka huruvida den behandling som erbjuds individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), Mentaliseringsbaserad terapi (MBT), har någon inverkan på patienternas psykiska hälsa/ohälsa. För att göra detta användes Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measures (CORE-OM) i en explorativ, longitudinell kvantitativ studie där uppgifter samlades in över tid med samma personer vid fyra tillfällen för en före- och eftermätning (n=26). Behandlingen innefattade både enskild och gruppterapi veckovis under 18 månader. Resultaten visade att även om deltagarna inte blev helt återställda, i relation till gränsvärden för klinisk- och icke-klinisk normgrupp, så fanns det signifikanta förbättringar i deras mående inom kategorierna välbefinnande, problem/symptom, fungerande och alla items med eller utan risker, dock ej avseende risker. Utifrån dessa resultat drogs slutsatsen att det var en bra och fungerande behandling som erbjöds. Detta trots de begränsningar som utbrottet av covid-19 innebar.}},
 author    = {{Langlois, Joseph}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utvärdering av MBT-behandling på psykiatrisk öppenvårdsmottagning}},
 year     = {{2021}},
}