Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Remote Employee Engagement: Hur distansbaserade företag främjar engagemang genom digitala hjälpmedel

Granat, Elias and Larsson, Erik LU (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar identifiera hur distansarbetande företag arbetar med att främja engagemang bland anställda med hjälp av digitala hjälpmedel. Studien grundar sig i tidigare forskning kring engagemang och företagskultur, och avser att undersöka etablerade strategiers applicerbarhet vid distansarbete genom kvalitativa intervjuer. För att bilda en förståelse av vad som påverkar medarbetares engagemang i en distansbaserad arbetsmiljö har ett antal vanligt förekommande utmaningar kartlagts. Vidare har respondenternas lärdomar sammanställts i syfte att erbjuda en grundförståelse för distansbaserat engagemangsfrämjande. Trots att studien primärt fokuserar på engagemang som fenomen kan identifierade strategier sannolikt appliceras för andra... (More)
Denna studie ämnar identifiera hur distansarbetande företag arbetar med att främja engagemang bland anställda med hjälp av digitala hjälpmedel. Studien grundar sig i tidigare forskning kring engagemang och företagskultur, och avser att undersöka etablerade strategiers applicerbarhet vid distansarbete genom kvalitativa intervjuer. För att bilda en förståelse av vad som påverkar medarbetares engagemang i en distansbaserad arbetsmiljö har ett antal vanligt förekommande utmaningar kartlagts. Vidare har respondenternas lärdomar sammanställts i syfte att erbjuda en grundförståelse för distansbaserat engagemangsfrämjande. Trots att studien primärt fokuserar på engagemang som fenomen kan identifierade strategier sannolikt appliceras för andra distansbaserade organisatoriska utmaningar som berör kommunikation, relationer och samarbete. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar identifiera hur distansarbetande företag arbetar med att främja engagemang bland anställda med hjälp av digitala hjälpmedel. Studien grundar sig i tidigare forskning kring engagemang och företagskultur, och avser att undersöka etablerade strategiers applicerbarhet vid distansarbete genom kvalitativa intervjuer. För att bilda en förståelse av vad som påverkar medarbetares engagemang i en distansbaserad arbetsmiljö har ett antal vanligt förekommande utmaningar kartlagts. Vidare har respondenternas lärdomar sammanställts i syfte att erbjuda en grundförståelse för distansbaserat engagemangsfrämjande. Trots att studien primärt fokuserar på engagemang som fenomen kan identifierade strategier sannolikt appliceras för andra... (More)
Denna studie ämnar identifiera hur distansarbetande företag arbetar med att främja engagemang bland anställda med hjälp av digitala hjälpmedel. Studien grundar sig i tidigare forskning kring engagemang och företagskultur, och avser att undersöka etablerade strategiers applicerbarhet vid distansarbete genom kvalitativa intervjuer. För att bilda en förståelse av vad som påverkar medarbetares engagemang i en distansbaserad arbetsmiljö har ett antal vanligt förekommande utmaningar kartlagts. Vidare har respondenternas lärdomar sammanställts i syfte att erbjuda en grundförståelse för distansbaserat engagemangsfrämjande. Trots att studien primärt fokuserar på engagemang som fenomen kan identifierade strategier sannolikt appliceras för andra distansbaserade organisatoriska utmaningar som berör kommunikation, relationer och samarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granat, Elias and Larsson, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Remote Employee Engagement: How Remote Companies Promote Employee Engagement with Digital Tools Remote Employee Engagement: Hur distansbaserade företag främjar engagemang genomdigitala hjälpmedel
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansarbete, Engagemang, Företagskultur, Kommunikation, Ledarskap
report number
INF21-020
language
Swedish
id
9046786
date added to LUP
2021-06-21 11:33:10
date last changed
2021-06-21 11:33:10
@misc{9046786,
 abstract   = {{Denna studie ämnar identifiera hur distansarbetande företag arbetar med att främja engagemang bland anställda med hjälp av digitala hjälpmedel. Studien grundar sig i tidigare forskning kring engagemang och företagskultur, och avser att undersöka etablerade strategiers applicerbarhet vid distansarbete genom kvalitativa intervjuer. För att bilda en förståelse av vad som påverkar medarbetares engagemang i en distansbaserad arbetsmiljö har ett antal vanligt förekommande utmaningar kartlagts. Vidare har respondenternas lärdomar sammanställts i syfte att erbjuda en grundförståelse för distansbaserat engagemangsfrämjande. Trots att studien primärt fokuserar på engagemang som fenomen kan identifierade strategier sannolikt appliceras för andra distansbaserade organisatoriska utmaningar som berör kommunikation, relationer och samarbete.}},
 author    = {{Granat, Elias and Larsson, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Remote Employee Engagement: Hur distansbaserade företag främjar engagemang genom digitala hjälpmedel}},
 year     = {{2021}},
}