Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Privacy by Design i svenskt näringsliv: En empirisk studie på integritet & Privacy by Design i systemutveckling

Nilsson, David LU and Andersson, Petter (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Integritet eller "privacy" är ett komplext begrepp och har med uppkomsten av ansatser och regelverk såsom Fair Information Practices (FIP:s), Privacy by Design (PbD) och GDPR blivit alltmer omtalat. PbD som ansats förespråkar ett organisationsomspännande perspektiv på integritet och ansatsen har kritiserats för att bland annat vara vag och svår att implementera i praktiken. I tidigare studier har stort fokus legat på utvecklarna och deras svårigheter med PbD. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka och beskriva hur personer med ett formellt ledarskap och deras organisationer arbetar med integritetsfrågor i förhållande till ansatsen. Uppsatsens empiriska resultat består av tre intervjuer med personer som besitter ett formellt... (More)
Integritet eller "privacy" är ett komplext begrepp och har med uppkomsten av ansatser och regelverk såsom Fair Information Practices (FIP:s), Privacy by Design (PbD) och GDPR blivit alltmer omtalat. PbD som ansats förespråkar ett organisationsomspännande perspektiv på integritet och ansatsen har kritiserats för att bland annat vara vag och svår att implementera i praktiken. I tidigare studier har stort fokus legat på utvecklarna och deras svårigheter med PbD. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka och beskriva hur personer med ett formellt ledarskap och deras organisationer arbetar med integritetsfrågor i förhållande till ansatsen. Uppsatsens empiriska resultat består av tre intervjuer med personer som besitter ett formellt ledarskap. Resultatet av vår studie pekar på att organisationerna inte följer ansatsen Privacy by Design vid hantering av integritetsfrågor. Flera av PbD:s principer kan däremot spåras till aktiviteter som organisationerna utför. Samtliga företag arbetar aktivt med integritet i utvecklingen av system men det framgår att utgångspunkten till integritet ser olika ut hos organisationerna. En organisation säger exempelvis att affären kommer först och en annan menar att integritet styr deras tekniska innovation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, David LU and Andersson, Petter
supervisor
organization
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Privacy by Design, Privacy, Integritet, GDPR, Dataskyddrätt
report number
INF21-035
language
Swedish
id
9046965
date added to LUP
2021-06-21 11:53:28
date last changed
2021-06-21 11:53:28
@misc{9046965,
 abstract   = {{Integritet eller "privacy" är ett komplext begrepp och har med uppkomsten av ansatser och regelverk såsom Fair Information Practices (FIP:s), Privacy by Design (PbD) och GDPR blivit alltmer omtalat. PbD som ansats förespråkar ett organisationsomspännande perspektiv på integritet och ansatsen har kritiserats för att bland annat vara vag och svår att implementera i praktiken. I tidigare studier har stort fokus legat på utvecklarna och deras svårigheter med PbD. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka och beskriva hur personer med ett formellt ledarskap och deras organisationer arbetar med integritetsfrågor i förhållande till ansatsen. Uppsatsens empiriska resultat består av tre intervjuer med personer som besitter ett formellt ledarskap. Resultatet av vår studie pekar på att organisationerna inte följer ansatsen Privacy by Design vid hantering av integritetsfrågor. Flera av PbD:s principer kan däremot spåras till aktiviteter som organisationerna utför. Samtliga företag arbetar aktivt med integritet i utvecklingen av system men det framgår att utgångspunkten till integritet ser olika ut hos organisationerna. En organisation säger exempelvis att affären kommer först och en annan menar att integritet styr deras tekniska innovation.}},
 author    = {{Nilsson, David and Andersson, Petter}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Privacy by Design i svenskt näringsliv: En empirisk studie på integritet & Privacy by Design i systemutveckling}},
 year     = {{2021}},
}