Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“I’m neither traitor nor hero. I’m an american.” En jämförande innehållsanalys av amerikanska opinionsartiklars nedsättande omdöme av Edward Snowden och Chelsea Manning

Fritz, Hanna LU (2021) UNDA23 20211
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att analysera hur amerikanska opinionsartiklar skiljer sig åt i sitt nedsättande omdöme av de två välkända visselblåsarna Edward Snowden och Chelsea Manning.
Studiens material består av 14 stycken opinionsartiklar från The Washington Post, The New York Times, USA Today, US News Digital Weekly och The New Yorker. Studien är induktiv, antar en socialkonstruvistisk ansats och använder sig av framing theory, även kallat gestaltningsteorin, för att bättre förstå artiklarnas framställning av Manning och Snowden. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har materialet därefter analyserats och kodats i termer av vissa återkommande teman. Den empiriska analysen har kunnat urskilja ett flertal likheter i artiklarnas... (More)
Denna studie syftar till att analysera hur amerikanska opinionsartiklar skiljer sig åt i sitt nedsättande omdöme av de två välkända visselblåsarna Edward Snowden och Chelsea Manning.
Studiens material består av 14 stycken opinionsartiklar från The Washington Post, The New York Times, USA Today, US News Digital Weekly och The New Yorker. Studien är induktiv, antar en socialkonstruvistisk ansats och använder sig av framing theory, även kallat gestaltningsteorin, för att bättre förstå artiklarnas framställning av Manning och Snowden. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har materialet därefter analyserats och kodats i termer av vissa återkommande teman. Den empiriska analysen har kunnat urskilja ett flertal likheter i artiklarnas nedsättande omdöme av individerna då båda tenderade att porträtteras som förrädare och som leakers, samtidigt som deras bakomliggande intentioner ifrågasattes. Studiens resultat har emellertid också påvisat skillnader i artiklarnas skildring av Manning och Snowden. Mer specifikt så innefattar materialet mer kritiska uttalanden riktade mot Snowdens flykt, Snowdens hyckleri samt hans val av flyktorter. Kritiken mot Manning tenderar istället att problematisera hennes beslut att vända sig till Wikileaks, hennes okunskap om det material hon läckte och läckans påverkan på USA:s nationella säkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fritz, Hanna LU
supervisor
organization
course
UNDA23 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
whistleblower, leaker, Chelsea Manning, Edward Snowden, gestaltningsteori
language
Swedish
id
9047010
date added to LUP
2021-08-30 09:19:02
date last changed
2021-08-30 09:19:02
@misc{9047010,
 abstract   = {{Denna studie syftar till att analysera hur amerikanska opinionsartiklar skiljer sig åt i sitt nedsättande omdöme av de två välkända visselblåsarna Edward Snowden och Chelsea Manning. 
Studiens material består av 14 stycken opinionsartiklar från The Washington Post, The New York Times, USA Today, US News Digital Weekly och The New Yorker. Studien är induktiv, antar en socialkonstruvistisk ansats och använder sig av framing theory, även kallat gestaltningsteorin, för att bättre förstå artiklarnas framställning av Manning och Snowden. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har materialet därefter analyserats och kodats i termer av vissa återkommande teman. Den empiriska analysen har kunnat urskilja ett flertal likheter i artiklarnas nedsättande omdöme av individerna då båda tenderade att porträtteras som förrädare och som leakers, samtidigt som deras bakomliggande intentioner ifrågasattes. Studiens resultat har emellertid också påvisat skillnader i artiklarnas skildring av Manning och Snowden. Mer specifikt så innefattar materialet mer kritiska uttalanden riktade mot Snowdens flykt, Snowdens hyckleri samt hans val av flyktorter. Kritiken mot Manning tenderar istället att problematisera hennes beslut att vända sig till Wikileaks, hennes okunskap om det material hon läckte och läckans påverkan på USA:s nationella säkerhet.}},
 author    = {{Fritz, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“I’m neither traitor nor hero. I’m an american.” En jämförande innehållsanalys av amerikanska opinionsartiklars nedsättande omdöme av Edward Snowden och Chelsea Manning}},
 year     = {{2021}},
}