Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konkurrerande sanningar om ADHD - en svensk medieanalys

Markovska, Monika LU and Hallén Buitenhuis, Anna LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract
The aim of this study was to examine how different scientific truths create different perceptions and attitudes in Swedish articles. With the overall question: “What different points of view, descriptions and explanations of ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, do we see in the Swedish media through articles?”, we wished to address how the media responded to two different discourses, the biomedical and the psychosocial. Most people agree that ADHD does exist, but what defines it divides the scientific world. Who owns control of what science that should prevail? We have explored how articles in Swedish media describe ADHD. By analyzing the empirical material from a social constructivist perspective with focus on authority and... (More)
The aim of this study was to examine how different scientific truths create different perceptions and attitudes in Swedish articles. With the overall question: “What different points of view, descriptions and explanations of ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, do we see in the Swedish media through articles?”, we wished to address how the media responded to two different discourses, the biomedical and the psychosocial. Most people agree that ADHD does exist, but what defines it divides the scientific world. Who owns control of what science that should prevail? We have explored how articles in Swedish media describe ADHD. By analyzing the empirical material from a social constructivist perspective with focus on authority and knowledge together with language effects, we found that those with power within the profession have chosen which type of science that will dominate. This affects the language used by the media, which in turn affects the reader. Our findings suggests that the way science is presented in the media creates the perception of reality and what is right and wrong, even if this creates conflict within the different sciences. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur olika vetenskapliga sanningar skapar olika uppfattningar och attityder i svenska medier. Vi avsåg att undersöka vilka olika synpunkter, beskrivningar och förklaringar av ADHD, Attention Deficit / Hyperactivity Disorder som presenteras i svenska medieartiklar. Detta gjordes utifrån två synsätt, den biomedicinska och psykosociala. De flesta är överens om att ADHD existerar, men vad som definierar ADHD delar den vetenskapliga världen. Vem äger makten över vilken vetenskap som ska råda? Vi har undersökt hur artiklar i svenska medier beskriver ADHD. Genom att analysera det empiriska materialet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på makt och kunskap tillsammans med hur språket... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur olika vetenskapliga sanningar skapar olika uppfattningar och attityder i svenska medier. Vi avsåg att undersöka vilka olika synpunkter, beskrivningar och förklaringar av ADHD, Attention Deficit / Hyperactivity Disorder som presenteras i svenska medieartiklar. Detta gjordes utifrån två synsätt, den biomedicinska och psykosociala. De flesta är överens om att ADHD existerar, men vad som definierar ADHD delar den vetenskapliga världen. Vem äger makten över vilken vetenskap som ska råda? Vi har undersökt hur artiklar i svenska medier beskriver ADHD. Genom att analysera det empiriska materialet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på makt och kunskap tillsammans med hur språket påverkar, fann vi att de med makt att påverka har valt vilken typ av vetenskap som ska dominera. Detta påverkar då det språk som används av media, vilket i sin tur påverkar läsaren. Våra resultat indikerar att sättet vetenskap presenteras på i media skapar uppfattningen om verkligheten och vad som är rätt och fel, även då det finns en kamp mellan de olika vetenskaperna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Markovska, Monika LU and Hallén Buitenhuis, Anna LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ADHD, DSM, social constructivist perspective, science
language
Swedish
id
9047091
date added to LUP
2021-06-01 11:14:27
date last changed
2021-06-01 11:14:27
@misc{9047091,
 abstract   = {{The aim of this study was to examine how different scientific truths create different perceptions and attitudes in Swedish articles. With the overall question: “What different points of view, descriptions and explanations of ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, do we see in the Swedish media through articles?”, we wished to address how the media responded to two different discourses, the biomedical and the psychosocial. Most people agree that ADHD does exist, but what defines it divides the scientific world. Who owns control of what science that should prevail? We have explored how articles in Swedish media describe ADHD. By analyzing the empirical material from a social constructivist perspective with focus on authority and knowledge together with language effects, we found that those with power within the profession have chosen which type of science that will dominate. This affects the language used by the media, which in turn affects the reader. Our findings suggests that the way science is presented in the media creates the perception of reality and what is right and wrong, even if this creates conflict within the different sciences.}},
 author    = {{Markovska, Monika and Hallén Buitenhuis, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Konkurrerande sanningar om ADHD - en svensk medieanalys}},
 year     = {{2021}},
}