Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kroppsmissnöje, könsdysfori och ätstörningar - en kvalitativ intervjustudie med personal som har grundläggande utbildning i psykoterapi

Carling, Anna LU and Melin, Karin (2021) PPTR06 20211
Department of Psychology
Abstract
The aim of this study was to reach a deeper understanding of how professionals trained in psychotherapy describe and relate to the challenges in meeting clients with a comorbidity of eating disorder and gender dysphoria. Nine professionals participated in semi-structured interviews and nine themes were identified through thematic analysis. The participants were recruited from two clinics, one that specializes in eating disorders and one that specializes in sexual health. The participants expressed a heightened vigilance in meeting with the patients, and a concern about the risk of patients falling through the cracks. Insufficiency regarding experience and knowledge in combination with the way that care is organized can be an unnecessary... (More)
The aim of this study was to reach a deeper understanding of how professionals trained in psychotherapy describe and relate to the challenges in meeting clients with a comorbidity of eating disorder and gender dysphoria. Nine professionals participated in semi-structured interviews and nine themes were identified through thematic analysis. The participants were recruited from two clinics, one that specializes in eating disorders and one that specializes in sexual health. The participants expressed a heightened vigilance in meeting with the patients, and a concern about the risk of patients falling through the cracks. Insufficiency regarding experience and knowledge in combination with the way that care is organized can be an unnecessary burden for exposed individuals seeking help. Collaboration between organizations and caregivers is recommended to counteract this gap. Future research should cover a broad perspective that includes patients with psychiatric comorbidity. (Less)
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att få en djupare kunskap kring hur behandlare beskriver och förhåller sig till mötet med personer som lider av könsdysfori i kombination med ätstörningar. Nio behandlare på två mottagningar intervjuades utifrån semistrukturerade intervjuer. På den ena mottagningen arbetar personalen med sexuell hälsa och den andra mottagningen är en del av psykiatrins öppenvård med speciell inriktning mot ätstörningar. Tematisk analys tillämpades för att begripliggöra materialet och nio teman blev föremål för fördjupat fokus. En slutsats som kan dras av studien är att de ”glasögon” som behandlare använder sig av inom sina respektive verksamheter kan vara såväl avgränsande som begränsande. Behandlarna vittnar om en förhöjd vaksamhet i... (More)
Studien syftade till att få en djupare kunskap kring hur behandlare beskriver och förhåller sig till mötet med personer som lider av könsdysfori i kombination med ätstörningar. Nio behandlare på två mottagningar intervjuades utifrån semistrukturerade intervjuer. På den ena mottagningen arbetar personalen med sexuell hälsa och den andra mottagningen är en del av psykiatrins öppenvård med speciell inriktning mot ätstörningar. Tematisk analys tillämpades för att begripliggöra materialet och nio teman blev föremål för fördjupat fokus. En slutsats som kan dras av studien är att de ”glasögon” som behandlare använder sig av inom sina respektive verksamheter kan vara såväl avgränsande som begränsande. Behandlarna vittnar om en förhöjd vaksamhet i patientmötet och en oro kring hur den här gruppen ska kunna bemötas på ett sätt som garanterar att de får en fullgod och likvärdig vård. Risken finns att patienter med könsdysfori förenat med ätstörning hamnar mellan stolarna då osäkerhet, ovana och bristande kunskap i kombination med hur vården är organiserad blir till en onödig belastning för utsatta individer som söker vård. En ökad samverkan mellan organisationer och behandlare förordas för att motverka detta glapp. Fortsatt forskning bör även omfatta ett bredare perspektiv som inkluderar vanligt förekommande komorbiditet när det gäller andra försvårande tillstånd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carling, Anna LU and Melin, Karin
supervisor
organization
course
PPTR06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
könsdysfori, ätstörningar, kroppsuppfattning, tematisk analys, kvalitativ metod, gender dysphoria, eating disorders, body image, thematic analysis, qualitative method
language
Swedish
id
9047101
date added to LUP
2021-06-04 08:54:16
date last changed
2021-06-04 08:54:16
@misc{9047101,
 abstract   = {{The aim of this study was to reach a deeper understanding of how professionals trained in psychotherapy describe and relate to the challenges in meeting clients with a comorbidity of eating disorder and gender dysphoria. Nine professionals participated in semi-structured interviews and nine themes were identified through thematic analysis. The participants were recruited from two clinics, one that specializes in eating disorders and one that specializes in sexual health. The participants expressed a heightened vigilance in meeting with the patients, and a concern about the risk of patients falling through the cracks. Insufficiency regarding experience and knowledge in combination with the way that care is organized can be an unnecessary burden for exposed individuals seeking help. Collaboration between organizations and caregivers is recommended to counteract this gap. Future research should cover a broad perspective that includes patients with psychiatric comorbidity.}},
 author    = {{Carling, Anna and Melin, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kroppsmissnöje, könsdysfori och ätstörningar - en kvalitativ intervjustudie med personal som har grundläggande utbildning i psykoterapi}},
 year     = {{2021}},
}