Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Outsourcing och den förändrade kontrollportföljen

Güven, Christopher LU and Miller, Joacim LU (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I dagens växande ekonomi kan outsourcing vara ett användbart verktyg för att hålla en verksamhet konkurrenskraftig. Genom att lägga ut en verksamhetsprocess till en extern part kan arbetet effektiviseras. Outsourcingrelationen måste kontrolleras vilket delvis görs med informella mekanismer som ämnar att bygga relation mellan de bägge parterna. Exempel på informella kontrollmekanismer är sociala event, fysiska workshops och vardaglig kommunikation person till person. År 2020 inträffade covid-19 pandemin och reducerade tillgängliga kontrollmekanismer i kontrollportföljen för outsourcingrelationer, något som skulle kunna inträffa igen. Med ramverket för Control Theory som grund ämnar författarna att undersöka vilka anpassningar som gjorts... (More)
I dagens växande ekonomi kan outsourcing vara ett användbart verktyg för att hålla en verksamhet konkurrenskraftig. Genom att lägga ut en verksamhetsprocess till en extern part kan arbetet effektiviseras. Outsourcingrelationen måste kontrolleras vilket delvis görs med informella mekanismer som ämnar att bygga relation mellan de bägge parterna. Exempel på informella kontrollmekanismer är sociala event, fysiska workshops och vardaglig kommunikation person till person. År 2020 inträffade covid-19 pandemin och reducerade tillgängliga kontrollmekanismer i kontrollportföljen för outsourcingrelationer, något som skulle kunna inträffa igen. Med ramverket för Control Theory som grund ämnar författarna att undersöka vilka anpassningar som gjorts inom kontrollappliceringen hos verksamheter under förutsättningarna att normala kontrollmekanismer inte kan användas. En kvalitativ ansats samt en deduktiv analys genomfördes och fem respondenter från fem olika verksamheter deltog i studien. Studiens resultat indikerar på ett större fokus av Behavior Controls där övervägande delen av anpassningarna innefattade ökad frekvens av formella möten, fler uppföljningar, rapporteringar och ett större fokus på användning av arbetsmetodologi. Vidare indikerar resultatet på ett mindre fokus att aktivt bygga gemensamma värderingar och kultur samt mindre kontroll hos leverantören. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Güven, Christopher LU and Miller, Joacim LU
supervisor
organization
alternative title
En studie som undersöker kontroll inom outsourcing under nya förhållanden
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Outsourcing, Control Theory, Formella kontrollmekanismer, Informella kontrollmekanismer, Outcome Control, Behavior Control, Self Control, Clan & Cultural Control
report number
INF21-021
language
Swedish
id
9047213
date added to LUP
2021-06-21 11:34:08
date last changed
2021-06-21 11:34:08
@misc{9047213,
 abstract   = {{I dagens växande ekonomi kan outsourcing vara ett användbart verktyg för att hålla en verksamhet konkurrenskraftig. Genom att lägga ut en verksamhetsprocess till en extern part kan arbetet effektiviseras. Outsourcingrelationen måste kontrolleras vilket delvis görs med informella mekanismer som ämnar att bygga relation mellan de bägge parterna. Exempel på informella kontrollmekanismer är sociala event, fysiska workshops och vardaglig kommunikation person till person. År 2020 inträffade covid-19 pandemin och reducerade tillgängliga kontrollmekanismer i kontrollportföljen för outsourcingrelationer, något som skulle kunna inträffa igen. Med ramverket för Control Theory som grund ämnar författarna att undersöka vilka anpassningar som gjorts inom kontrollappliceringen hos verksamheter under förutsättningarna att normala kontrollmekanismer inte kan användas. En kvalitativ ansats samt en deduktiv analys genomfördes och fem respondenter från fem olika verksamheter deltog i studien. Studiens resultat indikerar på ett större fokus av Behavior Controls där övervägande delen av anpassningarna innefattade ökad frekvens av formella möten, fler uppföljningar, rapporteringar och ett större fokus på användning av arbetsmetodologi. Vidare indikerar resultatet på ett mindre fokus att aktivt bygga gemensamma värderingar och kultur samt mindre kontroll hos leverantören.}},
 author    = {{Güven, Christopher and Miller, Joacim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Outsourcing och den förändrade kontrollportföljen}},
 year     = {{2021}},
}