Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Centrala symtom vid depression hos barn och unga: en hypotesprövande nätverksanalys

Thorngren, Karl LU (2021) PPTT06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det finns en diskrepans mellan hur depression hos barn och ungdomar kliniskt är ett mycket heterogent tillstånd och den latenta homogenitet som DSM-5 implicerar. Ett sätt att utforska heterogenitet är genom att tänka sig depression som ett nätverk av symtom med inbördes kausal påverkan. Syftet med denna studie var att undersöka om vissa symtom var mer centrala i ett nätverk för depression hos barn och ungdomar. Ett nätverk baserat på Children’s Depressive Inventory-Short Version estimerades. Data utgjordes av självskattningar från 207 barn och ungdomar som sökt vård på BUP för en blandning av internaliserade psykiatriska problem. Baserat på resultat i tidigare studier formulerades hypoteser att självhat och nedstämdhet skulle vara mest... (More)
Det finns en diskrepans mellan hur depression hos barn och ungdomar kliniskt är ett mycket heterogent tillstånd och den latenta homogenitet som DSM-5 implicerar. Ett sätt att utforska heterogenitet är genom att tänka sig depression som ett nätverk av symtom med inbördes kausal påverkan. Syftet med denna studie var att undersöka om vissa symtom var mer centrala i ett nätverk för depression hos barn och ungdomar. Ett nätverk baserat på Children’s Depressive Inventory-Short Version estimerades. Data utgjordes av självskattningar från 207 barn och ungdomar som sökt vård på BUP för en blandning av internaliserade psykiatriska problem. Baserat på resultat i tidigare studier formulerades hypoteser att självhat och nedstämdhet skulle vara mest centrala i nätverket. Ingen skillnad i centralitet mellan självhat och nedstämdhet kunde visas. Indikationer fanns att självhat skulle kunna vara mer centralt än övriga symtom men resultaten var inte statistiskt säkerställda. Tolkningsbegränsningar fanns i form av ett stickprov för litet för att få valida resultat. Det diskuterades om heterogenitet i depression och internaliserade symtom såsom självhat tas tillräcklig hänsyn till i utvecklingen mot alltmer standardiserade vårdprocesser. (Less)
Abstract
There is adiscrepancy between aclinical perception of adolescent depression as a highly heterogenous syndromeand the latent homogeneity impliedin DSM-5.A novel approach to exploringthe heterogeneity of depression is by conceptualizing itas a network of interconnected symptoms that are causally related. The aim of this study was to explore whethersome depressive symptoms weremore central than others in anetwork of depressionfor children and adolescents. A network based on theitems of the Children’s Depressive Inventory-Short Version was estimated using self-reported data from 207 children and adolescents seeking treatment for internalized mental disorders. Based on results in prior literature,self-hateand sadnesswerehypothesized to be most... (More)
There is adiscrepancy between aclinical perception of adolescent depression as a highly heterogenous syndromeand the latent homogeneity impliedin DSM-5.A novel approach to exploringthe heterogeneity of depression is by conceptualizing itas a network of interconnected symptoms that are causally related. The aim of this study was to explore whethersome depressive symptoms weremore central than others in anetwork of depressionfor children and adolescents. A network based on theitems of the Children’s Depressive Inventory-Short Version was estimated using self-reported data from 207 children and adolescents seeking treatment for internalized mental disorders. Based on results in prior literature,self-hateand sadnesswerehypothesized to be most central in the network. A difference in centrality between self-hate and sadness could not be proven. Results indicatedthat self-hatemight bemorecentral than other symptomsbutwere not statistically reliable.Interpretationsof the study were limited due tosamplesize that did notprovide valid results.Whetherheterogenous aspects in depression and internalized symptoms such as self-hate are sufficiently considered in increasingly standardizedtreatment programs was discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorngren, Karl LU
supervisor
organization
course
PPTT06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Depression, Depressiva symtom, Nätverksanalys, Ungdomar, depressive symptoms, Network analysisAdolescents
language
Swedish
id
9047242
date added to LUP
2021-06-11 08:05:19
date last changed
2021-06-11 08:05:19
@misc{9047242,
 abstract   = {{There is adiscrepancy between aclinical perception of adolescent depression as a highly heterogenous syndromeand the latent homogeneity impliedin DSM-5.A novel approach to exploringthe heterogeneity of depression is by conceptualizing itas a network of interconnected symptoms that are causally related. The aim of this study was to explore whethersome depressive symptoms weremore central than others in anetwork of depressionfor children and adolescents. A network based on theitems of the Children’s Depressive Inventory-Short Version was estimated using self-reported data from 207 children and adolescents seeking treatment for internalized mental disorders. Based on results in prior literature,self-hateand sadnesswerehypothesized to be most central in the network. A difference in centrality between self-hate and sadness could not be proven. Results indicatedthat self-hatemight bemorecentral than other symptomsbutwere not statistically reliable.Interpretationsof the study were limited due tosamplesize that did notprovide valid results.Whetherheterogenous aspects in depression and internalized symptoms such as self-hate are sufficiently considered in increasingly standardizedtreatment programs was discussed.}},
 author    = {{Thorngren, Karl}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Centrala symtom vid depression hos barn och unga: en hypotesprövande nätverksanalys}},
 year     = {{2021}},
}