Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De har blivit föräldrar till ett vackert barn, men det är inget levande barn.

Linde, Emmy LU and Dahlberg, Elina LU (2021) SBMM53 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Varje dödfött barn medför sorg för föräldrar men även för förlossningspersonal. Barnmorskans roll handlar till stor del om livets början men det är oundvikligt att det ibland även inbegriper livets slut. Intrauterin fosterdöd är ovanligt i Sverige men förekommer. Hur barnmorskan ger stöd till de föräldrar som drabbas kan påverka dem för all framtid.
Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av att ge stöd till föräldrar i samband med förlossning vid intrauterin fosterdöd (IUFD).
Metod: Studien baserades på en kvalitativ ansats. Tolv barnmorskor intervjuades. Analysprocessen genomfördes enligt Lundmans och Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys.
Resultat: Fyra kategorier framkom; En konst att bemöta föräldrars... (More)
Bakgrund: Varje dödfött barn medför sorg för föräldrar men även för förlossningspersonal. Barnmorskans roll handlar till stor del om livets början men det är oundvikligt att det ibland även inbegriper livets slut. Intrauterin fosterdöd är ovanligt i Sverige men förekommer. Hur barnmorskan ger stöd till de föräldrar som drabbas kan påverka dem för all framtid.
Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av att ge stöd till föräldrar i samband med förlossning vid intrauterin fosterdöd (IUFD).
Metod: Studien baserades på en kvalitativ ansats. Tolv barnmorskor intervjuades. Analysprocessen genomfördes enligt Lundmans och Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys.
Resultat: Fyra kategorier framkom; En konst att bemöta föräldrars mångsidiga reaktioner, Förhållningssätt byggd på barnmorskans egen kompetens, Behov av att själv få stöd samt Bidra till ett meningsfullt avslut. Utifrån barnmorskors erfarenhet var det en konst att bemöta föräldrars mångsidiga sorgereaktioner och de var extra måna om att involvera partnern. För att ge stöd utgick barnmorskorna från den yrkesmässiga professionen och använde både verbal och tyst kommunikation. Barnmorskorna upplevde i samband med IUFD att det själva behövde stöd, både från organisationen och från kollegor, för att vara ett stöd. De försökte också underlätta föräldrars anknytning till sitt barn och skapa värdefulla minnen. Uppföljning efter förlossningen beskrevs som värdefull.
Konklusion: Barnmorskor saknar stöd på organisatorisk nivå vilket anses som nödvändigt för att orka bemöta och vara ett stöd till föräldrar i sorg. Barnmorskor utan upplevd erfarenhet av att bistå vid IUFD kan med fördel integreras i dessa situationer tidigt med stöd av erfaren kollega. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linde, Emmy LU and Dahlberg, Elina LU
supervisor
organization
alternative title
- Barnmorskors erfarenhet av att ge stöd till föräldrar i samband med förlossning vid intrauterin fosterdöd
course
SBMM53 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorska, erfarenhet, förlossning, intrauterin fosterdöd, stöd
language
Swedish
id
9047341
date added to LUP
2021-06-02 14:00:48
date last changed
2021-06-02 14:00:48
@misc{9047341,
 abstract   = {{Bakgrund: Varje dödfött barn medför sorg för föräldrar men även för förlossningspersonal. Barnmorskans roll handlar till stor del om livets början men det är oundvikligt att det ibland även inbegriper livets slut. Intrauterin fosterdöd är ovanligt i Sverige men förekommer. Hur barnmorskan ger stöd till de föräldrar som drabbas kan påverka dem för all framtid. 
Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av att ge stöd till föräldrar i samband med förlossning vid intrauterin fosterdöd (IUFD).
Metod: Studien baserades på en kvalitativ ansats. Tolv barnmorskor intervjuades. Analysprocessen genomfördes enligt Lundmans och Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: Fyra kategorier framkom; En konst att bemöta föräldrars mångsidiga reaktioner, Förhållningssätt byggd på barnmorskans egen kompetens, Behov av att själv få stöd samt Bidra till ett meningsfullt avslut. Utifrån barnmorskors erfarenhet var det en konst att bemöta föräldrars mångsidiga sorgereaktioner och de var extra måna om att involvera partnern. För att ge stöd utgick barnmorskorna från den yrkesmässiga professionen och använde både verbal och tyst kommunikation. Barnmorskorna upplevde i samband med IUFD att det själva behövde stöd, både från organisationen och från kollegor, för att vara ett stöd. De försökte också underlätta föräldrars anknytning till sitt barn och skapa värdefulla minnen. Uppföljning efter förlossningen beskrevs som värdefull.
Konklusion: Barnmorskor saknar stöd på organisatorisk nivå vilket anses som nödvändigt för att orka bemöta och vara ett stöd till föräldrar i sorg. Barnmorskor utan upplevd erfarenhet av att bistå vid IUFD kan med fördel integreras i dessa situationer tidigt med stöd av erfaren kollega.}},
 author    = {{Linde, Emmy and Dahlberg, Elina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{De har blivit föräldrar till ett vackert barn, men det är inget levande barn.}},
 year     = {{2021}},
}