Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnmorskans erfarenhet av att bevara den normala förlossningen normal

Årefors Bergendahl, Felicia LU and Tinteanu, Nora LU (2021) SBMM53 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I Sverige saknas det idag ett nationellt styrdokument/riktlinje för normal förlossning vilket innebär att barnmorskor beroende på arbetsplats har olika förutsättningar för att handlägga normal förlossning. Normal förlossning är ett subjektivt begrepp och det finns ingen konsensus gällande innebörden vare sig nationellt eller globalt. Det medför utmaningar för alla personalkategorier inom förlossningsvården och risk för att den födande kvinnan undanhålls likvärdiga förutsättningar för en normal förlossning inom Sverige.
Syfte: Att utforska barnmorskans erfarenhet av att bevara den normala förlossningen normal.
Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Tolv barnmorskor verksamma på tre... (More)
Bakgrund: I Sverige saknas det idag ett nationellt styrdokument/riktlinje för normal förlossning vilket innebär att barnmorskor beroende på arbetsplats har olika förutsättningar för att handlägga normal förlossning. Normal förlossning är ett subjektivt begrepp och det finns ingen konsensus gällande innebörden vare sig nationellt eller globalt. Det medför utmaningar för alla personalkategorier inom förlossningsvården och risk för att den födande kvinnan undanhålls likvärdiga förutsättningar för en normal förlossning inom Sverige.
Syfte: Att utforska barnmorskans erfarenhet av att bevara den normala förlossningen normal.
Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Tolv barnmorskor verksamma på tre förlossningsavdelningar i södra Sverige intervjuades. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; att stödja den fysiologiska processen, organisatoriska begränsningar samt att behöva förhålla sig till andra. Barnmorskorna hade genom sin kompetens olika redskap för att stödja den fysiologiska förlossningsprocessen. Ett antal organisatoriska begränsningar framkom som kunde härledas till en medicinskt styrd förlossningsvård. Olika resonemang kring normal förlossning påverkade barnmorskans arbete inom området.
Konklusion: Förlossningsvårdens fragmenterade organisation i Sverige har svårt att möjliggöra för barnmorskor att tillgodose den födandes och dess partners behov. Barnmorskorna kunde inte alltid arbeta utifrån sin kompetens och deras självbestämmande blev därmed påverkat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Årefors Bergendahl, Felicia LU and Tinteanu, Nora LU
supervisor
organization
course
SBMM53 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barnmorska, normal förlossning, erfarenhet, kvalitativ metod
language
Swedish
id
9047382
date added to LUP
2021-06-02 14:07:51
date last changed
2021-06-02 14:07:51
@misc{9047382,
 abstract   = {{Bakgrund: I Sverige saknas det idag ett nationellt styrdokument/riktlinje för normal förlossning vilket innebär att barnmorskor beroende på arbetsplats har olika förutsättningar för att handlägga normal förlossning. Normal förlossning är ett subjektivt begrepp och det finns ingen konsensus gällande innebörden vare sig nationellt eller globalt. Det medför utmaningar för alla personalkategorier inom förlossningsvården och risk för att den födande kvinnan undanhålls likvärdiga förutsättningar för en normal förlossning inom Sverige.
Syfte: Att utforska barnmorskans erfarenhet av att bevara den normala förlossningen normal. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Tolv barnmorskor verksamma på tre förlossningsavdelningar i södra Sverige intervjuades. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; att stödja den fysiologiska processen, organisatoriska begränsningar samt att behöva förhålla sig till andra. Barnmorskorna hade genom sin kompetens olika redskap för att stödja den fysiologiska förlossningsprocessen. Ett antal organisatoriska begränsningar framkom som kunde härledas till en medicinskt styrd förlossningsvård. Olika resonemang kring normal förlossning påverkade barnmorskans arbete inom området. 
Konklusion: Förlossningsvårdens fragmenterade organisation i Sverige har svårt att möjliggöra för barnmorskor att tillgodose den födandes och dess partners behov. Barnmorskorna kunde inte alltid arbeta utifrån sin kompetens och deras självbestämmande blev därmed påverkat.}},
 author    = {{Årefors Bergendahl, Felicia and Tinteanu, Nora}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnmorskans erfarenhet av att bevara den normala förlossningen normal}},
 year     = {{2021}},
}