Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetet med digitala tester vid rekrytering

Wahl, Malcolm LU and Nilsson, Andreas LU (2021) SYSK16 20211
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I takt med rekryteringsprocessens digitala transformering har det blivit vanligare att fler verksamheter väljer att ta hjälp av digitala tester. Testerna hjälper verksamheter att kartlägga kandidaters kompetenser och på så sätt underlättar de urvalsprocessen. Däremot finns kriterier som organisationer bör ta i åtanke när dem ska använda digitala tester. Vi har med hjälp av litteratur beträffat fem centrala kriterier vilka benämns i uppsatsen som digital kännedom, behovsanalys, utbildning och certifiering, testets reliabilitet och testets validitet. Studien syftar till att undersöka på vilka sätt verksamheter tar hänsyn till de nyssnämnda kriterierna. Uppsatsen utgick från fem olika verksamheter som undersökes via kvalitativa intervjuer.... (More)
I takt med rekryteringsprocessens digitala transformering har det blivit vanligare att fler verksamheter väljer att ta hjälp av digitala tester. Testerna hjälper verksamheter att kartlägga kandidaters kompetenser och på så sätt underlättar de urvalsprocessen. Däremot finns kriterier som organisationer bör ta i åtanke när dem ska använda digitala tester. Vi har med hjälp av litteratur beträffat fem centrala kriterier vilka benämns i uppsatsen som digital kännedom, behovsanalys, utbildning och certifiering, testets reliabilitet och testets validitet. Studien syftar till att undersöka på vilka sätt verksamheter tar hänsyn till de nyssnämnda kriterierna. Uppsatsen utgick från fem olika verksamheter som undersökes via kvalitativa intervjuer. Empirin jämfördes därefter med litteratur gällande kriterierna för att belysa om, och på vilket sätt verksamheterna tog hänsyn till kriterierna. Resultatet påvisar att verksamheter tar till viss del hänsyn till kriterierna och att tillvägagångsätten skiljer sig i en omfattande utsträckning. Vilket beror på flera aspekter exempelvis antal anställda hos verksamheter och vilken tjänst som annonseras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahl, Malcolm LU and Nilsson, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
The work with digital tests while recruiting
course
SYSK16 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
E-rekrytering, Digitala tester, Digital kännedom, Kompetensbaserad rekrytering, Data literacy, Kriterier, Behovsanalys, Utbildning och Certifiering
report number
INF21-043
language
Swedish
id
9047492
date added to LUP
2021-06-21 12:09:13
date last changed
2021-06-21 12:09:13
@misc{9047492,
 abstract   = {{I takt med rekryteringsprocessens digitala transformering har det blivit vanligare att fler verksamheter väljer att ta hjälp av digitala tester. Testerna hjälper verksamheter att kartlägga kandidaters kompetenser och på så sätt underlättar de urvalsprocessen. Däremot finns kriterier som organisationer bör ta i åtanke när dem ska använda digitala tester. Vi har med hjälp av litteratur beträffat fem centrala kriterier vilka benämns i uppsatsen som digital kännedom, behovsanalys, utbildning och certifiering, testets reliabilitet och testets validitet. Studien syftar till att undersöka på vilka sätt verksamheter tar hänsyn till de nyssnämnda kriterierna. Uppsatsen utgick från fem olika verksamheter som undersökes via kvalitativa intervjuer. Empirin jämfördes därefter med litteratur gällande kriterierna för att belysa om, och på vilket sätt verksamheterna tog hänsyn till kriterierna. Resultatet påvisar att verksamheter tar till viss del hänsyn till kriterierna och att tillvägagångsätten skiljer sig i en omfattande utsträckning. Vilket beror på flera aspekter exempelvis antal anställda hos verksamheter och vilken tjänst som annonseras.}},
 author    = {{Wahl, Malcolm and Nilsson, Andreas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetet med digitala tester vid rekrytering}},
 year     = {{2021}},
}