Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dude, is this my car? - Hur det episodiska minnet påverkas av rädslobetingning

Bojestig, Isak LU and Sandgren, Ocke LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract
When coming across a potentially dangerous situation it is adaptable to be able to assess the danger in an accurate way by recognizing cues for danger or discriminating the situation from previous memories. It has been shown that memories that are consolidated under threat are more likely to lack specificity and may be generalized onto future experiences. Our study aimed to investigate how episodic memories are influenced by threat using different sounds during encoding. Using the Mnemonic Similarity Task (MST) in two different conditions, subjects were shown pictures of everyday objects while listening to sounds of varying valence. After encoding, subjects underwent a memory test showing old, new and similar images aiming to identify the... (More)
When coming across a potentially dangerous situation it is adaptable to be able to assess the danger in an accurate way by recognizing cues for danger or discriminating the situation from previous memories. It has been shown that memories that are consolidated under threat are more likely to lack specificity and may be generalized onto future experiences. Our study aimed to investigate how episodic memories are influenced by threat using different sounds during encoding. Using the Mnemonic Similarity Task (MST) in two different conditions, subjects were shown pictures of everyday objects while listening to sounds of varying valence. After encoding, subjects underwent a memory test showing old, new and similar images aiming to identify the images correctly. By altering the sounds in each of the two conditions we aimed to investigate how threat influenced discrimination, recognition and generalization of the memory as well as examining whether the effect was specific to the threat itself or the threatening situation. Additionally, we intended to evaluate the method of implementing an online version of the MST. We found no significant results supporting that memory was influenced by either sound or situation. We did however find a significant order effect which this study is not able to fully comprehend. Our analysis of the method suggests that MST is suitable for online-use and that the results are comparable to previous research. (Less)
Abstract (Swedish)
När man befinner sig i en potentiellt farlig situation är det adaptivt att kunna bedöma faran på ett korrekt sätt genom att känna igen tidiga signaler för fara och diskriminera situationen från tidigare minnen. Det har visats att minnen som konsolideras under hot är mer benägna att sakna specificitet och att generaliseras i framtida situationer. Vår studie ämnade undersöka hur episodiska minnen påverkas av hot genom att använda olika ljud vid inkodningen. Genom Mnemonic Similarity Task (MST) med två olika betingelser, visades deltagarna bilder av vardagliga föremål medan de lyssnade på ljud av varierande valens. Efter inkodningen gjorde deltagarna ett minnestest där gamla, nya och liknande bilder visades och testets syfte var att... (More)
När man befinner sig i en potentiellt farlig situation är det adaptivt att kunna bedöma faran på ett korrekt sätt genom att känna igen tidiga signaler för fara och diskriminera situationen från tidigare minnen. Det har visats att minnen som konsolideras under hot är mer benägna att sakna specificitet och att generaliseras i framtida situationer. Vår studie ämnade undersöka hur episodiska minnen påverkas av hot genom att använda olika ljud vid inkodningen. Genom Mnemonic Similarity Task (MST) med två olika betingelser, visades deltagarna bilder av vardagliga föremål medan de lyssnade på ljud av varierande valens. Efter inkodningen gjorde deltagarna ett minnestest där gamla, nya och liknande bilder visades och testets syfte var att identifiera bilderna korrekt. Genom att ändra ljudet i var och en av de två betingelserna ämnade vi undersöka hur hot påverkade diskriminering, igenkänning och generalisering av minnet samt att undersöka om effekten var specifik för själva hotet eller den hotande situationen. Studien ämnade även utvärdera metoden av att implementera en onlineversion av MST. Vi fann inga signifikanta resultat som stöder att minnet påverkades av vare sig ljud eller situation. Vi fann dock en signifikant ordningseffekt som denna studie har en otillräcklig design för att förstå. Analysen av metoden indikerar att MST är lämpligt för onlineanvändning och att våra resultat är jämförbara med tidigare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bojestig, Isak LU and Sandgren, Ocke LU
supervisor
organization
alternative title
Dude, is this my car? - How the episodic memory is affected by fear conditioning
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
episodic memory, discrimination, generalization, fear conditioning, mnemonic similarity rädslobetingning, episodiskt minne
language
Swedish
id
9047519
date added to LUP
2021-05-31 15:42:36
date last changed
2021-05-31 15:42:36
@misc{9047519,
 abstract   = {{When coming across a potentially dangerous situation it is adaptable to be able to assess the danger in an accurate way by recognizing cues for danger or discriminating the situation from previous memories. It has been shown that memories that are consolidated under threat are more likely to lack specificity and may be generalized onto future experiences. Our study aimed to investigate how episodic memories are influenced by threat using different sounds during encoding. Using the Mnemonic Similarity Task (MST) in two different conditions, subjects were shown pictures of everyday objects while listening to sounds of varying valence. After encoding, subjects underwent a memory test showing old, new and similar images aiming to identify the images correctly. By altering the sounds in each of the two conditions we aimed to investigate how threat influenced discrimination, recognition and generalization of the memory as well as examining whether the effect was specific to the threat itself or the threatening situation. Additionally, we intended to evaluate the method of implementing an online version of the MST. We found no significant results supporting that memory was influenced by either sound or situation. We did however find a significant order effect which this study is not able to fully comprehend. Our analysis of the method suggests that MST is suitable for online-use and that the results are comparable to previous research.}},
 author    = {{Bojestig, Isak and Sandgren, Ocke}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Dude, is this my car? - Hur det episodiska minnet påverkas av rädslobetingning}},
 year     = {{2021}},
}