Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Familjeterapeutiska interventioner för syskon till barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning; en systematisk litteraturstudie

Skogsberg, Jenny LU and Ståhlberg Almroth, Ingela LU (2021) PPTR06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
När ett barn är sjukt påverkas hela familjen. Syskon löper risk att få mindre uppmärksamhet av sina föräldrar, och att ta på sig ett större ansvar när föräldrarnas fokus behöver inriktas på att hantera vardagen runt barnet som är sjukt. Vi genomförde en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats, för att undersöka familjeterapeutiska interventioner med fokus på syskon i familjer med barn med en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka vilka dessa interventioner var, och på vilket sätt de var hjälpsamma. Fyra RCT artiklar och sex artiklar med annan design kunde inkluderas och den vetenskapliga och metodologiska kvaliteten bedömdes som acceptabel. Artiklarna redogjorde för... (More)
När ett barn är sjukt påverkas hela familjen. Syskon löper risk att få mindre uppmärksamhet av sina föräldrar, och att ta på sig ett större ansvar när föräldrarnas fokus behöver inriktas på att hantera vardagen runt barnet som är sjukt. Vi genomförde en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats, för att undersöka familjeterapeutiska interventioner med fokus på syskon i familjer med barn med en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka vilka dessa interventioner var, och på vilket sätt de var hjälpsamma. Fyra RCT artiklar och sex artiklar med annan design kunde inkluderas och den vetenskapliga och metodologiska kvaliteten bedömdes som acceptabel. Artiklarna redogjorde för flertalet interventioner med en stor variation gällande upplägg på behandlingen, föräldrars delaktighet, mätmetoder och interventionernas utfall. Artiklarna redovisade signifikanta resultat
avseende minskade emotionella symtom hos syskonen, och även avseende syskonens ökade kunskaper om sjukdomen i familjen efter interventionerna. Vår litteraturstudie påvisar därmed behovet av att stöd till syskon ges i familjekontexten. En limiterad tillgång till forskningsstudier på området begränsar dock möjligheterna att dra säkra slutsatser från materialet. Ytterligare forskning behövs för att identifiera vilka interventioner, som utifrån den unika familjens behov, är verksamma för att stärka familjens funktioner. Sådan forskning skulle också vara till gagn för att utveckla nationella riktlinjer för stöd till syskon som anhöriga. (Less)
Abstract
When a child suffers from chronic illness, the whole family becomes affected. When the parents' focus needs to be on managing everyday life around the ill child, siblings are at increased risk of receiving less attention from their parents, and to take on more responsibility. A systematic literature review with a quantitative approach was conducted to investigate family therapeutic interventions, focusing on interventions provided to siblings in families with children with a chronic illness or disability. The aim was to investigate what kind of interventions that were provided, and in what way they were helpful. Four RCT studies and six uncontrolled studies met the criteria for inclusion. The academic and methodological quality was judged... (More)
When a child suffers from chronic illness, the whole family becomes affected. When the parents' focus needs to be on managing everyday life around the ill child, siblings are at increased risk of receiving less attention from their parents, and to take on more responsibility. A systematic literature review with a quantitative approach was conducted to investigate family therapeutic interventions, focusing on interventions provided to siblings in families with children with a chronic illness or disability. The aim was to investigate what kind of interventions that were provided, and in what way they were helpful. Four RCT studies and six uncontrolled studies met the criteria for inclusion. The academic and methodological quality was judged to be acceptable. The results present a large number of interventions with varying treatment arrangements, parent involvement, measurement methods and outcomes. The articles reported significant results regarding reduced emotional symptoms in the siblings. Furthermore, siblings expressed increased knowledge about the disease in the family after the interventions. This literature study thus demonstrates the need for support for siblings in the family context. However, a limited amount of research studies in the field, limits the possibilities of drawing definite conclusions from the material. Further research is needed to identify which interventions, based on the needs of the unique family, would be effective in strengthening the family's functions. Such research would also be useful in developing national guidelines for support for well siblings as young caregivers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skogsberg, Jenny LU and Ståhlberg Almroth, Ingela LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sibling, family therapy, family interventions, chronic illness, disability, syskon, familjeterapi, familjeinterventioner, kronisk sjukdom, funktionsnedsättning
language
Swedish
id
9047590
date added to LUP
2021-06-01 08:54:38
date last changed
2021-06-01 08:54:38
@misc{9047590,
 abstract   = {{When a child suffers from chronic illness, the whole family becomes affected. When the parents' focus needs to be on managing everyday life around the ill child, siblings are at increased risk of receiving less attention from their parents, and to take on more responsibility. A systematic literature review with a quantitative approach was conducted to investigate family therapeutic interventions, focusing on interventions provided to siblings in families with children with a chronic illness or disability. The aim was to investigate what kind of interventions that were provided, and in what way they were helpful. Four RCT studies and six uncontrolled studies met the criteria for inclusion. The academic and methodological quality was judged to be acceptable. The results present a large number of interventions with varying treatment arrangements, parent involvement, measurement methods and outcomes. The articles reported significant results regarding reduced emotional symptoms in the siblings. Furthermore, siblings expressed increased knowledge about the disease in the family after the interventions. This literature study thus demonstrates the need for support for siblings in the family context. However, a limited amount of research studies in the field, limits the possibilities of drawing definite conclusions from the material. Further research is needed to identify which interventions, based on the needs of the unique family, would be effective in strengthening the family's functions. Such research would also be useful in developing national guidelines for support for well siblings as young caregivers.}},
 author    = {{Skogsberg, Jenny and Ståhlberg Almroth, Ingela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Familjeterapeutiska interventioner för syskon till barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning; en systematisk litteraturstudie}},
 year     = {{2021}},
}