Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att bli synliggjord i psykodynamisk terapi - en intervjustudie med åtta psykoterapeuter

Axelsson, Katarina LU and Lind, Christina LU (2021) PPTP06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse för och kunskap kring hur psykoterapeuter upplever att klienten blir eller känner sig synliggjord i psykodynamisk psykoterapi. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta psykoterapeuter. I en tematisk analys identifierades nio teman. Studiens mest framträdande resultat visar att terapeutisk närvaro samt fokus på barnets framväxande själv och dess ospeglade delar kan utgöra viktiga aspekter av synliggörande. Studien indikerar även att synliggörande är ett fenomen som sker både i nuet och i en process över tid. En rörelse i avstånd mellan klient och terapeut och en integration av affektiva och kognitiva processer kan behövas om synliggörandet ska nå ett djup. Studien antyder att rädsla... (More)
Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse för och kunskap kring hur psykoterapeuter upplever att klienten blir eller känner sig synliggjord i psykodynamisk psykoterapi. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta psykoterapeuter. I en tematisk analys identifierades nio teman. Studiens mest framträdande resultat visar att terapeutisk närvaro samt fokus på barnets framväxande själv och dess ospeglade delar kan utgöra viktiga aspekter av synliggörande. Studien indikerar även att synliggörande är ett fenomen som sker både i nuet och i en process över tid. En rörelse i avstånd mellan klient och terapeut och en integration av affektiva och kognitiva processer kan behövas om synliggörandet ska nå ett djup. Studien antyder att rädsla hos såväl klient som terapeut kan utgöra en aspekt av seende och att bli sedd. Studien belyser hur kontextuella faktorer som organisation och flexibilitet rörande kunskapssyn i en offentlig sjukvårdsmiljö kan tänkas påverka förutsättningarna att synliggöra klienten i terapirummet. Resultaten diskuteras i relation till dess teoretiska och praktiska implikationer samt i relation till framtida forskning avseende synliggörande. (Less)
Abstract
The aim of this study was to reach a deeper understanding of and knowledge about psychotherapists experiences ofhow to make the client visible and feeling seen in psychodynamic psychotherapy. Semi-structured interviews were conducted with eight psychotherapists. The data was analyzed by use of thematic analysis and nine themes were identified. The main results showthat therapeutic presence and focus on the child ́s emergent self and its unmirrored parts could form important aspects of making the client visible. The study also indicates that “making visible” is a phenomenon that occursatthemoment as well as in a process over time. A movement in distance between client and therapist and an integration of affective and cognitive processes... (More)
The aim of this study was to reach a deeper understanding of and knowledge about psychotherapists experiences ofhow to make the client visible and feeling seen in psychodynamic psychotherapy. Semi-structured interviews were conducted with eight psychotherapists. The data was analyzed by use of thematic analysis and nine themes were identified. The main results showthat therapeutic presence and focus on the child ́s emergent self and its unmirrored parts could form important aspects of making the client visible. The study also indicates that “making visible” is a phenomenon that occursatthemoment as well as in a process over time. A movement in distance between client and therapist and an integration of affective and cognitive processes maybe needed if the client is to be made visible in a deeper sense. The study hints that fear in both client and therapist canbe an aspect of seeing and being seen. Finally, the result suggests that organizational factors and flexibility in knowledgeview influence the prerequisites of making the client visible in a public health care therapeutic setting. The results are discussed in relation to their implication for theory and practice and also in relation to future research about making the client visible and feeling seen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Katarina LU and Lind, Christina LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Synliggöra, känna sig sedd, kvalitativ, tematisk analys, PDT, making visible, feeling seen, qualitative, thematic analysis
language
Swedish
id
9047636
date added to LUP
2021-06-02 10:11:25
date last changed
2021-06-02 10:11:25
@misc{9047636,
 abstract   = {{The aim of this study was to reach a deeper understanding of and knowledge about psychotherapists experiences ofhow to make the client visible and feeling seen in psychodynamic psychotherapy. Semi-structured interviews were conducted with eight psychotherapists. The data was analyzed by use of thematic analysis and nine themes were identified. The main results showthat therapeutic presence and focus on the child ́s emergent self and its unmirrored parts could form important aspects of making the client visible. The study also indicates that “making visible” is a phenomenon that occursatthemoment as well as in a process over time. A movement in distance between client and therapist and an integration of affective and cognitive processes maybe needed if the client is to be made visible in a deeper sense. The study hints that fear in both client and therapist canbe an aspect of seeing and being seen. Finally, the result suggests that organizational factors and flexibility in knowledgeview influence the prerequisites of making the client visible in a public health care therapeutic setting. The results are discussed in relation to their implication for theory and practice and also in relation to future research about making the client visible and feeling seen.}},
 author    = {{Axelsson, Katarina and Lind, Christina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att bli synliggjord i psykodynamisk terapi - en intervjustudie med åtta psykoterapeuter}},
 year     = {{2021}},
}