Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att avstå eller bita ihop - psykologiska skäl att avstå från gynekologisk cellprovtagning

Spira, Michaela LU and Kihlsten, Hanna LU (2021) SBMM53 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: cervixcancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor. Genom screening för HPV och cellförändringar minskar incidensen avsevärt. Trots detta avstår en femtedel från cellprovtagning i Sverige. Syftet med studien var att belysa vilka psykologiska faktorer som påverkar valet att avstå från gynekologisk cellprovtagning samt om och hur hälso-och sjukvården kan påverka deltagandet i cellprovsscreening. Metod: en kvalitativ studie, innefattande tolv intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk innehållsanalys. Analysen mynnade ut i två huvudkategorier: bemötande och attityder, gynundersökningen - en utsatt situation samt underkategorier. Resultatet visade att emotionella och fysiska obehag, relaterade till den... (More)
Bakgrund: cervixcancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor. Genom screening för HPV och cellförändringar minskar incidensen avsevärt. Trots detta avstår en femtedel från cellprovtagning i Sverige. Syftet med studien var att belysa vilka psykologiska faktorer som påverkar valet att avstå från gynekologisk cellprovtagning samt om och hur hälso-och sjukvården kan påverka deltagandet i cellprovsscreening. Metod: en kvalitativ studie, innefattande tolv intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk innehållsanalys. Analysen mynnade ut i två huvudkategorier: bemötande och attityder, gynundersökningen - en utsatt situation samt underkategorier. Resultatet visade att emotionella och fysiska obehag, relaterade till den gynekologiska undersökningen hade påverkat deltagandet där utsatthet och nakenhet var centrala delar. Känslan av att cellprovtagning sker på löpande band ansågs bidra till ett opersonligt möte och minskade möjligheten till extra stöd. Heteronormativitet och attityder kring att behöva bita ihop var framträdande fynd. Slutsatsen är att barnmorskor behöver vara medvetna om de känslor och reaktioner som kan uppstå i samband med cellprovtagning samt ge en mer individanpassad vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Spira, Michaela LU and Kihlsten, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
To desist or bite the bullet - psyhological reasons to refrain from cervical screening test
course
SBMM53 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Cellprovtagning, gynekologisk undersökning, intervjustudie, psykologiska faktorer
language
Swedish
id
9047667
date added to LUP
2021-06-02 14:10:48
date last changed
2021-06-02 14:10:48
@misc{9047667,
 abstract   = {{Bakgrund: cervixcancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor. Genom screening för HPV och cellförändringar minskar incidensen avsevärt. Trots detta avstår en femtedel från cellprovtagning i Sverige. Syftet med studien var att belysa vilka psykologiska faktorer som påverkar valet att avstå från gynekologisk cellprovtagning samt om och hur hälso-och sjukvården kan påverka deltagandet i cellprovsscreening. Metod: en kvalitativ studie, innefattande tolv intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk innehållsanalys. Analysen mynnade ut i två huvudkategorier: bemötande och attityder, gynundersökningen - en utsatt situation samt underkategorier. Resultatet visade att emotionella och fysiska obehag, relaterade till den gynekologiska undersökningen hade påverkat deltagandet där utsatthet och nakenhet var centrala delar. Känslan av att cellprovtagning sker på löpande band ansågs bidra till ett opersonligt möte och minskade möjligheten till extra stöd. Heteronormativitet och attityder kring att behöva bita ihop var framträdande fynd. Slutsatsen är att barnmorskor behöver vara medvetna om de känslor och reaktioner som kan uppstå i samband med cellprovtagning samt ge en mer individanpassad vård.}},
 author    = {{Spira, Michaela and Kihlsten, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att avstå eller bita ihop - psykologiska skäl att avstå från gynekologisk cellprovtagning}},
 year     = {{2021}},
}