Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digital undervisning - här för att stanna?

Georgsson, Jackline LU and Jakobsson, Sofie (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract
In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. The drastic change from face-to-face learning to digital education creates a unique situation and an interesting phenomenon to investigate. From a communicative perspective, we want to contribute to the research field of strategic communication. The research purpose of this study is to investigate in what way students’ internal communication satisfaction has been affected by digital education at Swedish universities. To fulfil the purpose, we conducted a quantitative survey with 221... (More)
In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. The drastic change from face-to-face learning to digital education creates a unique situation and an interesting phenomenon to investigate. From a communicative perspective, we want to contribute to the research field of strategic communication. The research purpose of this study is to investigate in what way students’ internal communication satisfaction has been affected by digital education at Swedish universities. To fulfil the purpose, we conducted a quantitative survey with 221 respondents at Swedish universities and analysed the data through means and multiple regression analysis. The models and measurements used in this study are Communication Satisfaction Questionnaire, CSQ, Media Richness Theory, MRT, and Technology Acceptance Model, TAM. Findings show an average internal communication satisfaction level at 3,134 out of 5. We also found that Media Richness has a positive effect on students' internal communication satisfaction at Swedish universities. (Less)
Abstract (Swedish)
I mars 2020 övergick svenska universitet och högskolor från fysisk till digital undervisning till följd av coronapandemin. Från ena dagen till den andra kunde studenter inte längre träffa kurskamrater och lärare i en undervisningssal. Den drastiska förändringen från fysisk till digital undervisning utgör en unik situation som skapar ett intressant fenomen att undersöka. Utifrån ett kommunikationsperspektiv vill vi därmed bidra till forskningsfältet strategisk kommunikation. Syftet med den här studien är att undersöka hur digital undervisning påverkar studenters tillfredsställelse med den interna kommunikationen vid svenska universitet. För att uppnå syftet har vi utfört en kvantitativ enkätundersökning med 221 giltiga respondenter samt... (More)
I mars 2020 övergick svenska universitet och högskolor från fysisk till digital undervisning till följd av coronapandemin. Från ena dagen till den andra kunde studenter inte längre träffa kurskamrater och lärare i en undervisningssal. Den drastiska förändringen från fysisk till digital undervisning utgör en unik situation som skapar ett intressant fenomen att undersöka. Utifrån ett kommunikationsperspektiv vill vi därmed bidra till forskningsfältet strategisk kommunikation. Syftet med den här studien är att undersöka hur digital undervisning påverkar studenters tillfredsställelse med den interna kommunikationen vid svenska universitet. För att uppnå syftet har vi utfört en kvantitativ enkätundersökning med 221 giltiga respondenter samt analyserat det empiriska materialet med hjälp av medelvärden och multipel regressionsanalys. De modeller och mätinstrument vi utgått ifrån är Communication Satisfaction Questionnaire, CSQ, Media Richness Theory, MRT, och Technology Acceptance Model, TAM. Studien resulterade i medelvärdet 3,134 av max 5 på den interna kommunikationstillfredsställelsen i sin helhet. Vi fann att medierikhet är den variabel som påverkar studenternas tillfredställelse med internkommunikation vid svenska universitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9047716,
 abstract   = {{In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. The drastic change from face-to-face learning to digital education creates a unique situation and an interesting phenomenon to investigate. From a communicative perspective, we want to contribute to the research field of strategic communication. The research purpose of this study is to investigate in what way students’ internal communication satisfaction has been affected by digital education at Swedish universities. To fulfil the purpose, we conducted a quantitative survey with 221 respondents at Swedish universities and analysed the data through means and multiple regression analysis. The models and measurements used in this study are Communication Satisfaction Questionnaire, CSQ, Media Richness Theory, MRT, and Technology Acceptance Model, TAM. Findings show an average internal communication satisfaction level at 3,134 out of 5. We also found that Media Richness has a positive effect on students' internal communication satisfaction at Swedish universities.}},
 author    = {{Georgsson, Jackline and Jakobsson, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Digital undervisning - här för att stanna?}},
 year     = {{2021}},
}